IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
02.03.2020.

Deloitte: Izveštaj „Globalna snaga maloprodaje“

250 najvećih zaradilo 4,74 biliona dolara

Vodećih 10 ostvarilo je 32,2 odsto od ukupnih prihoda 250 najvećih maloprodajnih lanaca u poslovnoj 2018. Najveći broj kompanija koji se našao na listi (136) posluje u sektoru robe široke potrošnje i čini 66,5% ukupnih prihoda maloprodaje u posmatranom periodu

Izvor: Deloitte

U poslovnoj 2018. godini, 250 najvećih maloprodajnih lanaca ostvarilo je ukupno 4,74 biliona dolara prihoda, što čini ukupan rast od 4,1 odsto, navodi se u izveštaju konsultantsko-revizorske kompanije Deloitte „Globalna snaga maloprodaje“.

Vodećih 10 ostvarilo je 32,2 odsto od ukupnih prihoda 250 najvećih maloprodajnih lanaca u poslovnoj 2018. godini. Rast vodećih deset lanaca od 6,3% nadmašio je rast 250 najvećih ritejlera od 4,1%. Ukupna neto profitna marža prvih deset lanaca je viša za 0,5 procentnih poena bez obzira na pritisak konkurencije kojem su izloženi maloprodajni lanci, povećanje troškova radne snage, rat cenama i ulaganja u e-trgovinu.

Da bi se našla među Top 250 maloprodajnih lanaca, kompanija je morala da ostvari prihod od 3,9 milijardi dolara, sa prosečnom veličinom kompanije od 19 milijardi dolara.

Najveći broj kompanija koji se našao na listi Top 250 (136) posluje u sektoru robe široke potrošnje i čini 66,5% ukupnih prihoda maloprodaje u poslovnoj 2018. godini.

U poređenju sa drugim sektorima, trgovci na malo imaju najveći prosečan prihod od maloprodaje (23,3 milijardi dolara u poslovnoj 2018. godini), međutim, to je sektor sa malom maržom i sa najnižom neto profitnom maržom od svih sektora (2% u poslovnoj 2018. godini).

Najveći broj maloprodajnih lanaca sa liste 250 vodećih se nalazi u Evropi, sa 88 kompanija smeštenih u ovom regionu (34,4%), i čine 34,4 % ukupnih ostvarenih prihoda. SAD ima najveće kompanije prosečne veličine od 27,6 milijardi dolara, što je mnogo više od prosečne veličine 250 najvećih, koja iznosi 19 milijardi dolara.

Vodećih 10

Amazon je izgurao Kroger na petu poziciju i tako postao treći najveći trgovac na svetu.

Nije bilo novih ulazaka u poslovnoj 2018. godini na listu Top 10, na kojoj ddominiraju igrači koji posluju na teritoriji SAD. Prva dva i poslednja tri trgovca su zadržali svoju poziciju iz godine pre, dok su Kroger i The Home Depot sklizuli sa svojih pozicija.

Dosledno situaciji iz ranijih godina, Walmart i dalje suvereno zauzima vodeću poziciju na listi Top 250 najvećih. Kompanija je zabeležila rast prihoda, gledano godina na godinu, za 2,8%, koji je najvećim delom podstaknut rekordnim rastom komparativne pradaje radnji u SAD. Trgovac je fokusiran na e-trgovinu, kao deo svoje omnichannel strategije – sa investicijama od 5,4 milijardi dolara u poslovnoj 2018. To je dovelo do rasta u segment e-trgovine od 40%. Kao meru borbe protiv drugih online trgovaca, Walmart je povećao broj lokacija na kojima potrošači mogu da preuzmu robu naručenu online i investirao u preuređenje objekata.

Zadržavajući svoju drugu poziciju, Costco je dostigao visok procenat rasta prihoda od 9,7%, što je povećanje od jedan odsto u poređenju sa poslovnom 2017. godinom. Ovaj rast je, pre svega, posledica otvaranja 21 novog skladišta, povećanja prometa klijenata, frekvencija kupovine, kao i povećanja prosečnih iznosa kupovina. Uz to, više cene gasa i kursne razlike između stranih i američke valute, doprinele su rastu u internacionalnim poslovanjima.

Amazon je skočio na treću poziciju, sa najvećim rastom prihoda među desetoricom vodećih trgovaca – 18,2% u poslovnoj 2018, u poređenju sa godinom pre. Kompanija ovaj rast pripisuje rekordnim prodajama u Severnoj Americi i Nemačkoj, uticaju akvizicije trgovačkog lanca Whole Food Market, zatim naporima da se snize cene i ponude za isporuke, a da se poveća inventar na lageru. U poslovnoj 2018, Amazon je kupio online farmaceutsku kompaniju PillPack, za 753 miliona dolara, označavajući time ulazak na tržište zdravstvene zaštite.

Napredujući za jednu poziciju na listi, nemačka kompanija Schwarz Group postala je četvrti najveći trgovački lanac u poslovnoj godini 2018, sa rastom prihoda od 7,6%. Komapnija je nastavila sa fokusom na modernizaciju objekata, širenje na postojećim tržištima i ulazak u neke nove zemlje, kao što je na primer Srbija, Estonija i Letonija. U SAD, trgovac je kupio 27 Best Market supermarket, lanac voća i namirnica.

Trgovac sa sedištem u SAD, Kroger, zabeležio je pad prihoda u finansijskoj 2018 za 1,2%, u poređenju sa rastom od 3,2% koliko je ostvario u godini pre. Uprkos tome što je prodaja nekih radnji porasla za 1,8%, prodaja “convenience” formata je uticala na sveukupne performanse. Međutim, inicijativa za digitalnu transformaciju je povećala online prodaju za 58% u poslovnoj 2018.

Trgovac Walgreens Boots Alliance obezbedio je šesto mesto, beležeći rast prihoda od trgovine od 11,7%, što je drugi najbolji rezultat među prvih 10. Ovo je većim delom uzrokovano povećanjem prodaje u SAD, od 12,7%.

The Home Depot je skliznuo na sedmo mesto, bez obzira na rast prihoda od trgovine od 7,2% u poslovnoj 2018.

Aldi je ostao na svojoj poziciji osmog najvećeg trgovca, sa više od 100 milijardi dolara u poslovnoj 2018. Trgovac se fokusirao na povećanje penetracije proizvoda privatne robne marke u svojim objektima i proširenje maloprodajne mreže.

Deveti trgovac, CVS Health, zabeležio je rast prihoda od trgovine od 5,8% u poslovnoj 2018, u poređenju sa padom od 2,1% u godini pre.

Britanski trgovački gigant Tesco, opet je zauzeo 10. mesto na listi Top 10 trgovaca u poslovnoj 2018. Rast prihoda u tom periodu je bio 11,3%, što je mnogo više od 2,8%, koliko je trgovac zabeležio u poslovnoj 2017. Ovaj rast duguju primarno lansiranju linije proizvoda “Exclusively in Tesco” u Velikoj Britaniji i linije “Star Lines” u centralnoj Evropi, kao i otvaranju novog formata Jack’s.

Poređenje Top 10 i Top 250

Top 10 trgovaca zadržalo je fokus na globalnom poslovanju sa prosečnim prisustvom u 13 zemalja, u poslovnoj 2018, u poređenju sa prosečno 11 zemalja u koliko su prisutni ostali sa liste 250 najvećih. Kroger je i dalje jedini trgovac među Top 10 koji ne posluje na međunarodnom tržištu, dok Aldi ima najveće prisustvo u stranim zemljama, generišući 66,3% svojih prihoda izvan granica matične Nemačke.

Trgovci u Top 10 su dostigli jak rast prihoda od trgovine od 6,3%, gledano godina na godinu, što je povećanje od 0,2% u poređenju sa godinom pre, i 2,2% više od Top 250 trgovaca.

O izveštaju „Globalna snaga maloprodaje“

U ovom izveštaju je predstavljeno vodećih 250 maloprodajnih lanaca, na osnovu javno dostupnih podataka za finansijsku 2018. godinu (fiskalne godine koja se završila 30. juna 2019.). Analizirali smo njihovu uspešnost u različitim državama i proizvodnim sektorima. Izveštaj takođe sadrži pregled ekonomskih izgleda na globalnom nivou, pregled 50 najbrže rastućih ritejlera, kao i pregled maloprodjanih lanaca koji su se po prvi put našli među Top 250.

-