IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
31.07.2020.

TRGOVAČKA MAPA SRBIJE 2020

Analiza: Značaj benzinskih stanica u prodaji FMCG robe

U prošloj godini, prema podacima Nielsena, u ovom kanalu prodaje ostvaren je promet robe široke potrošnje od 5,2 milijarde dinara, a kada se uključi prodaja cigareta, taj promet je iznosio 24,5 milijardi dinara

U 2019. godini, u poređenju sa 2018, prema podacima Nielsena, došlo je do vrednosnog rasta prodaje robe široke potrošnje na benzinskim stanicama za 11,2%.

Priredila: redakcija InStore

Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, u javnoj bazi benzinskih stanica, koja je ažurirana 1. jula 2020, nalazi se ukupno 1.535 ovih objekata. Podaci za 2018. pokazuju da ih je u toj godini bilo 1.522.

Prema broju, na prvom mestu je NIS sa 316 benzinskih stanica, na drugom mestu je Lukoil sa 114, a na trećem mestu je Knez Petrol sa 89. Poredak prve tri kompanije, prema broju objekata, ostao je nepromenjen u poređenju sa prethodnom godinom. Spisak svih kompanija, koje u svojoj mreži imaju deset i više benzinskih stanica (kao i promena u broju objekata, u poređenju sa prethodnom godinom), dat je u tabeli 1.

U poređenju sa 2018, na tabeli se više ne nalazi Naftachem petrol doo, koji je sa prošlogodišnjih deset u ovoj godini smanjio broj na osam benzinskih stanica.

Prema nezvaničnim podacima, od ukupnog broja benzinskih stanica 59% je skoncentrisano u gradu, dok je u selu smešteno oko 22%. Na magistralnom putu nalazi se oko 14%, dok ih je najmanje na autoputu gde je locirano svega 6% benzinskih stanica.

Prodaja FMCG robe

Prema podacima Nielsena, benzinske stanice su u 2019, učestvovale sa 2%, kada je u pitanju količinsko učešće ovog kanala prodaje u ukupnoj prodaji robe široke potrošnje (FMCG). To učešće je smanjeno u poređenju sa 2018, kada je iznosilo 3%. Kada je reč o promeni vrednosne prodaje u 2019, u poređenju sa 2018, podaci Nielsena pokazuju da je došlo do rasta za 11,2%. Taj trend rasta je nastavljen iz prethodno analiziranog perioda 2018/2017. Vrednosna prodaja u maloprodajnim objektima na benzinskim stanicama u 2018. ostvarila je rast od 9,3% u poređenju sa 2017, i tada je ovaj kanal zabeležio najveći rast u poređenju sa ostalim kanalima prodaje, a to su hiper/supermarketi, velike/srednje prodavnice, male prodavnice, drogerije i kiosci paviljoni. U 2019. godini, benzinske stanice su se, prema vrednosnom rastu prodaje, našle na drugom mestu, iza drogerija.

Isti izvor navodi da je u 2019. godini, na benzinskim stanicama, kada govorimo o prodaji robe široke potrošnje, ostvaren promet od 5,2 milijarde dinara, a kada se uključi prodaja cigareta, taj promet je iznosio 24,5 milijardi dinara.

Učestalost kupovina

Prema podacima agencije Smart Plus Research, u istraživanju sprovedenom u oktobru 2019. godine, na 800 ispitanika, starosti od 18 do 65 godina, najveći broj ispitanika, njih 40,1% posećuje benzinske stanice dva do tri puta mesečno. Od ukupnog broja ispitanika, osoba muškog pola je 40,9%, a ženskog 39,3%. Najveći broj njih je uzrasta između 45 i 54 godina (46,9%), dok se odmah iza njih nalaze ispitanici starosti od 35 do 44 godina, sa 46,8%. Kada govorimo o regionalnoj zastupljenosti, ispitanici koji odlaze na benzinske stanice dva do tri puta mesečno najčešće su stanovnici istočne i južne Srbije (46,5%).

Na drugom mestu, sa 24%, je grupa ispitanika koja benzinske stanice posećuje jednom nedeljno i češće (26,2% osoba muškog pola i 21,8% osoba ženskog pola). Ovom frekvencijom, u najvećoj meri (32,1%), kupuju stanovnici zapadne Srbije sa Šumadijom, a kada govorimo o starosnoj strukturi, najviše ih je (30,4%) u uzrastu od 35 do 44 godina.

Jednom mesečno na benzinske stanice odlazi 10,4% ispitanika (12,8% muškaraca i 8,1% žena). U najvećem broju žive u Beogradu (13,6%) i imaju između 18 i 24 godina (19,8%).

Jednom u dva do tri meseca na benzinske stanice odlazi 3,6% ispitanika, jednom u šest meseci poseti ih 2,3%, a ređe od jednom u šest meseci 8,5%.

Od ukupnog broja ispitanih, 11,2% se izjasnilo da nikada ne posećuje benzinske stanice.

-