IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
11.12.2020.

Nielsen: Privatne robne marke, da li ih kupci vole i kupuju?

Dodatak o privatnim robnim markama: Razlike između PL-a i brendova blede

U Srbiji, učešće PL-a u FMCG-u, za period od 12 meseci zaključno sa junom 2020. godine, iznosi 6,5%, dok je za isti period godinu dana pre iznosio 6,2%, odnosno. Ako posmatramo vrednosno, taj rast iznosi 2,5 milijardi evra. Ako se osvrnemo par godina unazad, učešče PL-a npr. u 2012. bilo je 5,5%

Izvor: Nielsen

Proizvodi pod privatnom robnom markom nastali su u zapadnoj Evropi krajem prošlog veka kao potreba uštede kućnog budžeta prosečnog kupca (potrošača) i kao potreba velikih trgovinskih lanaca da kontrolišu svoju prodaju i profit.

Inovacija je prisutna svuda na današnjem tržištu, sa eksplozijom ponude proizvoda novih i usidrenih igrača. Razlike između privatne robne marke i i proizvođačkih brendova blede. Potrošači često na privatne marke gledaju samo kao na drugu opciju brenda, a trgovci kao još jedan od načina diferenciranja i pristupa prema potrošaču.

Dodajmo tome i da su privatne robne marke (u svetu proizvođača skraćeno PL, od private lable) obično cenovno niže pozicionirane u odnosu na konkurenciju, mada postoje primeri i da lanci pozicioniraju privatne robne marke u premijum segment, kako bi bili konkurentniji sa premijum proizvodima. Gotovo da nema proizvoda koji nije dobio zamenu za poznate brendove.

Privatne robne marke su uspešna priča u zapadnoj Evropi, gde sada čine gotovo trećinu tržišne vrednosti (u poređenju sa oko 17% u SAD).

Srbija i dalje u zaostatku, sa tendencijom rasta

Srbija, naime, i dalje po udelu privatnih robnih marki u ukupnoj trgovini, zaostaje i za susedima i za najrazvijenijim zemljama Evrope, ali tendencija rasta beleži se iz godine u godinu.

Rast privatnih robnih marki obično dolazi na štetu malih brendova, dok lideri kategorija ostaju relativno sigurni.

U Srbiji, učešće PL-a u FMCG-u, za period od 12 meseci zaključno sa junom 2020. godine, iznosi 6,5%, dok je za isti period godinu dana pre iznosio 6,2%, odnosno. Ako posmatramo vrednosno, taj rast iznosi 2,5 milijardi evra. Ako se osvrnemo par godina unazad, učešče PL-a npr. u 2012. bilo je 5,5%.

U 2020, gotovo ¼ ispitanika smatra da je privatna robna marka jednakog kvaliteta kao i sam brend, dok je na primer u 2015. taj procenat iznosio svega 14%

Ukoliko posmatramo PL u prehrambenim i neprehrambenim kategorijama, učešće privatne robne marke u FMCG-u je veće kod neprehrambenih kategorija i iznosi 10,2%, dok je kod prehrambenih skoro duplo manje, odnosno 5,2%.

Vrednosni rast, u odnosu na isti period prethodne godine, od 15,3% zabeležile su neprehrambene kategorije, dok su prehrambene imale rast od 9,3%.
Objekti veći od 300m2, odnosno hipermarketi i supermarketi generišu više od polovine (56,5%) ukupne prodaje privatne robne marke.

Kategorije u kojima PL ima dominantno učešće u prodaji su sledeće: krpe za čiščenje u domaćinstvu, vlažni toalet papir, oprema za uklanjanje prašine, sokovi od povrća, ajvar, kuhinjski papirni ubrusi, mesni proizvodi (za kratkoročnu pripremu).
PL - manje skup brend

U Shopper Trends studiji, koju je Nielsen sproveo u 2020. godini, skoro polovina ispitanika - 46% tvrdi da poredi cenu brenda i privatne robne marke.
Ono što su važni zaključci je da čak 66% ispitanika smatra da je PL manje skup od brenda.

Da daje “dobru vrednost za novac” složilo se 41% ispitanika. Gotovo ¼ ispitanika smatra da je privatna robna marka jednakog kvaliteta kao i sam brend, dok je na primer u 2015. taj procenat iznosio svega 14%.
U odnosu na prethodnu godinu, kada je samo 19% ispitanika smatralo da se kvalitet privatne robne marke poboljšao, u 2020. taj procenat iznosi 29%.

Na pitanje da li više ili manje kupujete privatnu robnu marku ove godine u odnosnu na prethodnu, 77% ispitanika je odgovorilo da kupuje isto kao i prethodne godine, 8% da kupuje više nego godinu dana pre. U poređenju sa 2019. kada je 15% izjavilo da ne kupuje privatnu robnu marku, u 2020. taj procenat je duplo manji i iznosi 7%.

Percepcija privatne robne marke u Srbiji se iz godine u godinu menja, spoznaja i spremnost da se proba je sve veća, ali konačan sud, na kraju, naravno, ipak daju kupci.

-