Focus: Potrošnja na oglašavanje u lifletima

TRGOVAČKA MAPA

Analize

30.07.2021.

Iako je bruto potrošnja na oglašavanje u lifletima u 2020. godini bila ispod one iz prethodne godine, ipak se nakon „hard lockdowna“ kod štampanih ili online lifleta ponovo sve ubrzalo. Focus agencija je samo u regionu zabeležila više od trista hiljada promocijskih aktivnosti kod FMCG trgovaca. Za specijalno izdanje Trgovačka mapa Instore magazina, pripremili smo zanimljive teme o broju promocija i lifleta u Srbiji i u Evropi, udeo oglašavanih segmenata, razlike u bruto oglašavačkoj vrednosti za top kategorije i proizvođače.

Autor: Melani Cipot

Pandemija je, takođe, izazvala nagli manji pad lifleta na proleće 2020. godine, ali se sve brzo vratilo u normalu. U Evropi su najveći pad beležile Italija (-11%) i Španija (-14%), a u regionu Makedonija, kao i Srbija sa 9% manje lifleta. Uglavnom je bilo manje vanrednih lifleta, te manje lifleta tradicionalnih trgovina i drogerija. Prosek lifleta u Srbiji na nedeljnom nivou u 2020. godini bio je 54, dok je u godini ranije iznosio 59. Bosna i Hefcegovina, kao i Crna Gora, sa druge strane, beležile su manje povećanje.

Bilo je više od osam miliona promocija u 26 zemalja Evrope u lifletima FMCG trgovaca u 2020. godini, što je samo 0,5% manje u poređenju sa prethodnom godinom, uprkos manjem broju lifleta, znaći da je oglasni prostor bio više iskorišćen. U regionu su Bosna i Hercegovina, Slovenija, kao Hrvatska zabeležile čak manji porast broja promocija.

U Srbiji je najviše oglasnog prostora u lifletima FMCG trgovaca posvećeno prehrambenim proizvodima. Već nekoliko godina unazad, bruto oglašivačka vrednost za taj segment iznosi nešto više od 60%. Do većih promena dolazi kod Non Food 2 segmenta (tekstil, elektro, DIY), koji se iz godine u godinu uvećava, te je u 2019. godini imao za 7% veći udeo nego u 2017. Sličnu situaciju beležimo u svim zemljama gde su prisutni veliki međunarodni diskonteri.

Bruto oglašivačku vrednost za top 15 kategorija iz Food segmenta smo uporedili sa prethodnom godinom. Najjače kategorije „Slatkiši&grickalice“ i „Meso&mesne prerađevine“, čiji je vrednosni udeo svake oko 17%, beleže porast u rasponu od 1% do 1,5% bruto vrednosti. Najviše je uvećan udeo kategorije „Topli napici“ i to za 6,3%, a najveći pad je zabeležila kategorija „Osnovne namirnice“ (šećer, brašno, testenina) koji je iznosio -15,7%

Najjača kategoriju u NonFood1 Segmentu – „Pranje veša“ zabeležila je, u odnosu na 2019. godinu, vrednosni pad za 2,2%. Maske i karantin uzrukovale su i veliki pad kategorije dekorativne kozmetike, i to za za 27%. Uprkos „toalet papir“ panici, vrednost ove kategorije je uvećana, kao i kategorija „Sredstava za čišćenje“.

Prikaz Top 25 domaćih i globalnih proizvođaća, koji ulažu u promocije u lifletima, te privatnih robnih marki, u poređenju sa prethodnom godinom. Carnex je najviše uvećao svoj GAV, u odnosu na 2019. godinu, i to za 25%. Sa druge strane, Zlatiborac beleži vrednosni pad za 18%, u istom posmatranom vrmenskom periodu, kao i Nestle koji je u food segmentu najjači po udelu GAV. Kod privatne robne marke, bruto vrednost je najviše uvećala IDEA, dok je Aman, sa druge strane, smanjio vrednost oglašavanja sopstvene robne marke za 31,5%.

I još top 25 proizvođača po bruto oglasnoj vrednosti u NonFood1 segmentu, koji su uvećali ili smanjili svoja ulaganja u oglašavanju u lifletima, u odnosu sa prethodnom godinom. Najveće povećanje beleže Violeta i Paloma. Sa druge strane, najveći pad zabeležil aje kompanija L'Oreal, što je povezano sa padom oglašavanja dekorative i manje lifleta u drogerijama.

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već više od 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. Udeli se temelje na GAV - bruto oglašavačka vrednost. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.