IGD: Tri scenarija evolucije urbane i prigradske maloprodaje

Pandemija će da utiče na značajan broj gradskih stanovnika i podstaći će ih da se presele u predgrađa

Analize

27.08.2021.

Uprkos smanjenom broju ljudi koji putuju na posao, gradovi će i dalje biti užurbani. Veće promene osetiće se u predgrađima, gde se oni koji sada provode više vremena radeći od kuće, osećaju kao da imaju više vremena i novca za trošenje u obližnjim trgovinama i restoranima 

Autor: Ollie Butterworth, Retail Analyst, IGD

Jedan od najvećih uticaja pandemije COVID-19 bio je pomak ekonomske aktivnosti iz glavnih urbanih sredina, ili gradskih sredina, na prigradska područja. Tokom protekle godine, na ovaj trend je uticalo niz faktora, uključujući karantinska ograničenja, rad od kuće i ograničene mogućnosti za društvene, sportske i druge događaje.

Postigavši vrhunac pandemije u svetu, broj novoinficiranih u mnogim zemljama opada, naporedo sa ublažavanjem restriktivnih mera i distribucijom vakcina. Šta to znači za budućnost maloprodaje u urbanim i suburbanim lokacijama?

Budućnost urbane maloprodaje

Duže od stotinu godina, gradovi su bili ekonomska snaga većine zemalja širom sveta. Od industrijskog doba, pa sve do doba informacionih tehnologija, gradovi su podržavali rast bruto domaćeg proizvoda.

Kompanije iz mnogih industrija, koje razmišljaju na taj način, profitirale su time što su smeštene u neposrednoj blizini gradova. Ekonomska aktivnost generisana ovim trendom pomogla je razvoju stambenih i poslovnih poseda, zabavnih i sportskih objekata, kulturnih znamenitosti i turističkih atrakcija.

Globalno, ljudi su bili privučeni mogućnostima koje nude gradovi, a trgovci su razvili različite modele kako bi zadovoljili njihove potrebe.
Međutim, restrikcije kretanja tokom pandemije ograničile su aktivnosti u gradovima. Dok su kompanije na urbanim lokacijama bile ozbiljno pogođene, bio je primetan trend širenja ekonomske aktivnosti u suburbanim područjima. Kako se ublažavaju restrikcije kretanja, moramo da razmotrimo pitanje šta će da usledi i šta će to da znači za maloprodaju.

Mobilnost i poverenje

Proširenje distribucije vakcina, takođe, ublažava restrikcije kretanja. Međutim, pre nego što pretpostavimo da se život u urbanim područjima vraća u pretpandemijsku normalnost, treba uzeti u obzir nekoliko drugih faktora.

Jedan od tih faktora je koliko će ljudi biti spremni da putuju na posao, uključujući javni prevoz, jer će briga o sigurnosti i poverenju mnogima ostati glavni prioritet. S druge strane, mnogima će ključne prednosti biti dostupnost, rad od kuće i doslednost u sopstvenom načinu života.

Tri su moguća ishoda za urbane lokacije i, shodno tome, za evoluciju maloprodaje:

1. Rebalans između urbanih i suburbanih područja

  • U postpandemijskom periodu, ljudi će više da rade od kuće, i na taj način će da uravnoteže vreme provedeno u suburbanim i urbanim područjima.
  • Gradovi će postati manje užurbani i videćemo ponovno oživljavanje lokalizma u predgrađima.
  • Pojaviće se novi biznisi, koji će uticati na promenu potražnje potrošača i u urbanim i u suburbanim područjima.

2. Urbana područja će da odskoče jače nego pre

  • Gradovi će napredovati i biti dinamičniji nego što su bili pre pandemije.
  • Mladi stručnjaci zameniće porodice i rizične grupe koje će da napuste grad.
  • Pojaviće se nova i inovativna maloprodaja, privlačna različitim potrošačima.

3. Pojava "efekta krofne"

  • Pandemija će da utiče na značajan broj urbanih stanovnika i podstaći će ih da se presele u predgrađa.
  • To će dovesti do tzv "efekta krofne" (doughnut effect), slučaj kada gradska središta postaju "šuplja", a stanovništvo u okolnim područjima raste
  • Gradovi se razvijaju i postaju društvena žarišta koja ljudi posećuju radi razonode i društvenih aktivnosti.

Naš pogled

Nakon pandemije, očekujemo da će ljudi koji rade u kancelarijama i administraciji, u proseku, da provedu dvostruko više vremena radeći od kuće. Stoga je rebalans između urbanih i suburbanih područja najverovatniji ishod, jer će ljudi da uravnoteže vreme provedeno u gradskim i suburbanim zonama.

Veliki biznisi već prilagođavaju svoj rad u skladu sa politikom za rad od kuće i smanjuju svoj poslovni prostor. Očekujemo da će njihov primer da slede i druge, manje firme.

Uprkos smanjenom broju ljudi koji putuju na posao, gradovi će i dalje biti užurbani. Veće promene osetiće se u predgrađima, gde se oni koji sada provode više vremena radeći od kuće, osećaju kao da imaju više vremena i novca za trošenje u obližnjim trgovinama i restoranima.

To predstavlja velike mogućnosti za trgovce na malo i za restorane s brzom uslugom, u urbanim i suburbanim lokacijama, ali oni moraju da budu spremni za evoluciju, kako bi udovoljili novim potrebama potrošača