IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
09.04.2021.

Osvrt na kategoriju keksi i biskviti

Ipsos: Keks više konzumiraju žene

Više od trećine korisnika keksa tvrdi da im je jako važan brend pri kupovini kategorije, ali je najveći udeo potrošača kojima je nešto manje važna marka, ali ne i potpuno nevažna. Takvih potrošača je tek oko 10%. Važnost marke je u korelaciji sa povećanjem godina korisnika. Populaciji oko 50 godina starosti je marka važnija nego mlađima od 20 godina

Autor: Aleksandra Jovanović

U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspeha za kategoriju biskvita i brendova unutar kategorije, a podaci se mogu analizirati u vidu demografije, životnog stila potrošača, kao i njihovih kupovnih navika. Marketinški pokazatelji su važni za uspešno vođenje brenda kroz sliku stanja brenda i ranog uočavanja mogućih problema i prilika.

Podaci korišćeni u analizi koja sledi su prikupljeni u 2020. godini, na teritoriji Srbije.

U poslednjem presku, 81% populacije Srbije, u starosnoj grupi od 15 do 64 godina, je makar i povremeno konzumirao neku vrstu keksa, a što je na nivou konzumacije iz perioda 2017, 2018, kada je procenat konzumenata bio nešto niži. U maju 2019, kategorija je beležila rast, da bi postepeno procenat korisnika bio ponovo u blagom padu.

Međutim, segmentirano po frekvenciji upotrebe, udeo Heavy korisnika je u 2020. godini porastao, Medium korisnici su u padu, dok je nivo Light korisnika na istom nivou. Dakle, grupa učestalijih konzumenata kategorije je u blagom porastu u godini iza nas.

Među Heavy korisnicima industrijski pravljenih biskvita, značajnije je više ženske populacije korisnika. Nema značajnih odstupanja među starosnim kategorijama. U urbanim sredinama je značajnije više Light korisnika keksa. Korisnici keksa su češće u braku i imaju decu u domaćinstvu.

Više od trećine korisnika keksa tvrdi da im je jako važan brend pri kupovini kategorije, ali je najveći udeo potrošača kojima je nešto manje važna marka, ali ne i potpuno nevažna. Takvih potrošača je tek oko 10%. Važnost marke je u korelaciji sa povećanjem godina korisnika. Populaciji oko 50 godina starosti je marka važnija nego mlađima od 20 godina.

-

BRANDScore
Na osnovu marketinških indikatora performansi brenda, koji se kontinuirano prikupljaju u BRANDpulsu, dobijena je jedinstvena mera BRANDscore, koja omogućava poređenje brendova u okviru kategorije.
Prilikom izračunavanja, BRANDscore uzima u obzir dva aspekta odnosa potrošača prema brandu, bihevioralni i emocionalni. Bihevioralni aspekt govori o realizovanom odnosu potrošača prema brendu (iskustvo, kupovina, korišćenje...), dok emocionalni govori o kvalitetu i intenzitetu percepcije brenda u svesti potrošača (imidž, lojalnost…).
-