IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
02.07.2020.

COVID-19 Barometar u Srbiji

Istraživanje Kantar: Evolucija potrošača i uključenost brendova

Čak 71% potrošača navodi da je u ovom periodu nastavilo da kupuje iste brendove, kao i pre krize. Od kompanija i brendova se očekuje da nastave sa komunikacijom, ali i da budu praktični i realistični, naročito da pokažu kako mogu da pomognu u svakodnevnom životu ljudi. Gotovo 80% ljudi smatra da brendovi ne treba da eksploatišu situaciju sa virusom

Izvor: TMG Insights
Kantar Srbija

Kantarov COVID-19 barometar je vodeća globalna studija praćenja uticaja koronavirusa na ponašanje, stavove i očekivanja potrošača. Studija je realizovana na više od 50 tržišta širom sveta, uključujući Kinu, Italiju, Španiju, SAD, Rusiju, Brazil i mnoge druge. Podaci su reprezentativni za svaku zemlju prema starosti, polu i regionu ispitanika. Prikupljani su onlajn, na svake dve nedelje, do sada u četiri talasa: prvi - od 14. do 19. marta, drugi - od 27. do 30. marta, treći - od 10. do 13. aprila i četvrti talas - od 24. do 28. aprila. Kompanija TMG Insights, predstavništvo za Kantar u Srbiji, je realizovala ovu studiju kroz poslednja tri talasa kod nas.

COVID-19 barometar odgovara na brojna pitanja od značaja za poslovanje: kakav je uticaj na stavove i sentiment potrošača, na medijske navike, kretanje, navike u ishrani, kupovini, ali i šta ljudi očekuju od kompanija i brendova u ovoj situaciji. Kao izuzetnu okolnost, COVID-19 je doneo karantin, nova ponašanja i izbore, pa je pitanje šta je od promena privremeno, a šta trajno.

Zabrinutost u svetu i kod nas postepeno jenjava. U odnosu na 73% globalno veoma ili uglavnom zabrinutih u poslednjem talasu, u Srbiji je taj procenat bio 40%. Stepen zabrinutosti je kod nas i u prethodnim talasima bio niži u odnosu na globalne podatke (graf 1).

Koliki je uticaj COVID-19 na svakodnevni život?

Većina u Srbiji se slaže sa tvrdnjom da je situacija sa koronavirusom uticala na njihov svakodnevni život. Odražavajući i prilagođavanje (i postepeno popuštanje mera), taj osećaj slabi sa svakim sledećim talasom (graf 2).

Istraživanje je u poslednjem talasu pokazalo da ova situacija utiče na prihode čak 73% domaćinstava u Srbiji. Među njima, polovina navodi da je već osetila efekte, dok ih 23% tek očekuje. Najveći udar na kućni budžet osetili su ljudi srednjih godina, kao i žene.

Kako se prilagođavamo situaciji?

Uspostavili smo nove rutine i prepoznali male-velike trenutke. Značaj boravka na suncu raste, više spavamo i čitamo, mada nešto manje nego početkom krize. Takođe, sve intenzivnije izbegavamo vesti kako bismo očuvali svoje mentalno zdravlje (graf 3).

Karantin je uticao i na navike u ishrani. Iako se većina pridržavala svojih ustaljenih navika, hrana je postala izvor zabave i novina, pa su ljudi isprobavali nove recepte. Roditelji dece mlađe od 12 godina u većoj meri obraćaju pažnju na redovnost ishrane, a češće i eksperimentišu (graf 4).

Korišćenje medija

Istraživanjem se zabeležio značajan porast u korišćenju onlajn medija, društvenih mreža, ali i klasične televizije. Očekivano, bioskop i štampani mediji su bili u negativnom balansu kroz sve talase (graf 5).

Društvene mreže i komunikacija su veoma dobili na značaju u ovom periodu. Najviše je poraslo korišćenje za Youtube i Viber, a sledi i porast za Facebook i Instagram, kao i za Facebook Messenger i Whatsup, ukazujući na značaj kontakta sa drugima.

Onlajn kupovina

U skladu sa ponašanjem u pogledu medija, i onlajn kupovina u Srbiji raste od početka krize. U poslednjem talasu, četvrtina ispitanika navodi da je intenzivirala ovaj vid kupovine. Dodatno, 20% potrošača u Srbiji smatra da će u budućnosti još više da kupuje na ovaj način, dok je u Beogradu taj broj još veći, 30% (graf 6).

COVID-19 situacija je dovela i do prvih onlajn kupovina, rađajući nove onlajn kupce. Po prvi put je u Srbiji oko 5% kupovalo na internetu, najviše kozmetiku i proizvode za ličnu negu (7% u poslednjem talasu). Iako se onlajn i ranije kupovala odeća i obuća, elektronika i drugi uređaji za domaćinstvo, situacija je dovela do novih kupaca - početnika, i u tim kategorijama (graf 7).

Značaj cena

S obzirom na to da je čak 73% domaćinstava u Srbiji osetilo ili očekuje udar na kućni budžet, na potencijalno manje novca za trošenje ukazuju podaci o postepenom rastu cenovne osetljivosti, kao i sve snažnijeg stava da kompanije treba da ih podrže nudeći promocije i popuste (graf 8).

Velike investicije, kao što su kupovina automobila, nekretnine ili akcija, se ne planiraju u narednom periodu, putovanja se odlažu (ne odustaje se od njih). Usled krize se više planira kupovina aparata za domaćinstvo ili elektronske opreme, kao što su mobilni telefoni i računari.

Uloga i očekivanja od kompanija i brendova

Čak 71% potrošača navodi da je u ovom periodu nastavilo da kupuje iste brendove, kao i pre krize. Od kompanija i brendova se očekuje da nastave sa komunikacijom, ali i da budu praktični i realistični, naročito da pokažu kako mogu da pomognu u svakodnevnom životu ljudi. Gotovo 80% ljudi smatra da brendovi ne treba da eksploatišu situaciju sa virusom. Kada je reč o humoru u oglašavanju, mišljenja su podeljena. Ne očekuje se od brendova da se ponašaju bezbrižno, već odgovornost i pozitivnost u komunikaciji.

COVID-19 donosi dva događaja koja su istovremeno i pretnja i šansa. Prvi je karantin, u kom će (baš kao što podaci i pokazuju) godine ili decenije prethodnog iskustva štititi redovni brend. Ipak, i tu postoje izuzeci: može da se desi da redovni brend oslabi svoje prisustvo, i/ili da neki drugi (prinudno) odabrani brend pruži veću vrednost.

Drugi, možda opasniji, je recesija, koja je neminovna i koja će dovesti do daljih promena u ponašanju i stavovima. Očekuje se manji obim trgovine, odlaganje ili pomeranja potražnje, npr. ljudi će birati pristupačan luksuz umesto pravog luksuza. U mnogim kategorijama, brendovi će se boriti za udeo u tanjem novčaniku potrošača.

U konteksti višestrukih neizvesnosti (ekonomija i potrošnja, zdravlje i higijena i društvena okupljanja), moguće su i promene u odnosu brend-potrošač. Zato je važno da budete na tragu onoga šta vaši kupci osećaju, razmišljaju i šta rade.

-