IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
19.03.2020.

AKTUELNO

Kako brendovi mogu da odgovore na krizu sa korona virusom?

Širenje COVID – 19 virusa kako u svetu, tako i u našoj zemlji, postavlja brojna pitanja i nedoumice

Izvor: Ipsos

Nove okolnosti sa kojima se svi suočavamo, menjaju naše planove, način poslovanja a pre svega ponašanje građana, klijenata, potrošača i kupaca.

Agencija Ipsos je u svom istraživanju objavila šta građani misle o Corna virsusu? Kakvi su trendovi u ponašanju? Šta nas čeka u narendom periodu? Kako istraživati ponašanje i stavove u doba Korone?

Ipsos, kao društveno odgovorna kompanija, takođe se prilagođava trenutnoj situaciji i planira da svoje buduće aktivnosti, vodeći računa da zaštite zdravstvenu bezbednost i sigurnost zaposlenih, saradnika i ispitanika, ali da istovremeno ispune očekivanja i zadovolje potrebe klijenata i poslovnih partnera.

Za početak podelili su rezultate istraživanja sprovedenog u dva talasa (prvi talas. 21.02.do 01.03; drugi talas: 14.03.) iz kog možemo da zaključimo da građani veruju da su dobro informisani o virusu COVID – 19 i umereno zabrinuti za svoje zdravlje. Sa širenjem virusa, raste uverenje i dobroj informisanosti, ali i zabrinuost od opasnosti.

Novi događaji značajno menjaju i oblikuju ljudsko ponašanje svugde u svetu iz dana u dan, praćenje ovih promena, daće suštinski doprinos kosnolidaciji poslovanja i uvremenjenim reakcijama svima nama. Ipsos će u narednom peridu nastaviti da sprovodi praćenje promena u ponašanju i perecpijama građana Srbije.

Za više inforomacija o rezultatima istraživanja, listi pitanja, naradnim talasima i raspoloživim metodama obratite se na sledeće adrese:

Predrag Kurčubić - Predrag.Kurcubic@ipsos.com
Snežana Savić - Snezana.Savic@ipsos.com,
Dejan Radosavljević - Dejan.Radosavljevic@ipsos.com
Katarina Jakišć - Katarina.Jaksic@ipsos.com
Tijana Donić Kovačević - Tijana.DonicKovacevic@ipsos.com

-