IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
10.09.2020.

MPG: Deset saveta za uspešan sampling u eri COVID-19

Sampling ili ne, pitanje je sad

Sampling, odnosno podela uzoraka proizvoda u cilju povećanja prodaje, postoji od nastanka trgovine, a zbog svoje efikasnosti i sposobnosti da odmah da rezultate nastavlja se sa njegovom upotrebom čak i u ovo novo normalno vreme kada se čini da je svet stao

Autor: Draško Roganović,
generalni direktor, MPG Beograd

Sampling je najbolji način da se kupac upozna sa novim proizvodom i njegovim varijacijama, ali i da ga podseti na već dugo prisutne proizvode. Ipak, oblik u kojem će se organizovati distribucija uzoraka je stvar diskusije, jer COVID-19 pandemija menja neke stvari, makar za izvesno vreme. Imajući u vidu da sampling često targetira i stotine hiljada kontakata, uz značajna finansijska ulaganja u uzorke, osoblje i logistiku, važno je rešiti pitanja bezbednosti i ekonomičnosti u ovom periodu, kako bi se osiguralo postizanje ciljeva.

  1. Sigurnost osoblja i potrošača je na prvom mestu. Ako je to potrebno koristite maske, rukavice i sredstva za čišćenje ruku, to će pomoći da se smanji zabrinutost potencijalnih potrošača. Obavite kvalitetne bezbednosne obuke za osoblje sa offline i online priručnicima.
  2. Uvek budite transparentni i iskreni u komunikaciji sa potrošačima ako neko postavi pitanje u vezi sa zdravstvenim i bezbednosnim merama.
  3. Za sampling na otvorenom fokus treba da bude na zonama niske do srednje gustine (autobuske stanice, pijace, trgovi, parkovi, ulice) sa manje članova u timu za sampling, kako biste osigurali održavanje bezbednosnih standarda i efikasnost. Izbegavajte koncerte, festivale i sportske događaje jer je tamo smanjena sposobnost kontrolisanja situacije i održavanja distance. Da biste izbegli gužve uvedite mehanizam kvalifikacije za distribuciju uzoraka.
  4. Prilikom samplinga hrane preporuka je da se koriste uzorci u zatvorenim pakovanjima. Jasna komunikacija i edukacija osoblja o izvoru proizvoda je presudna za sticanje poverenja potrošača. Izbegavajte direktan kontakt sa hranom, potrebu za konzumiranjem na lokaciji i izloženost na otvorenom.
  5. Ako je potrebno uraditi sampling hrane koja nije u zatvorenim pakovanjima, preduzmite najveće moguće mere bezbednosti, uključujući: obaveznu upotrebu maski i rukavica za osoblje; zaštitu izložene hrane providnom folijom; direktan kontakt sa hranom dozvoljen samo osoblju; smanjen direktan kontakt između osoblja za sampling i potrošača upotrebom kartonskih tanjira ili sličnog. Pregrade od pleksiglasa i posude sa poklopcima za zaštitu hrane koja je izložena javnosti su od velike važnosti, u protivnom ne organizujte ovu vrstu samplinga.
  6. Pravite kratkoročne i fleksibilne operativne planove kako biste ih na jednostavan način izmenili u slučaju potrebe. Rezervna rešenja moraju biti sastavni deo planirane strategije. Ovo treba da bude jasno iskomunicirano sa partnerima da bi se izbegle fiksne obaveze.
  7. Razmotrite projekte zajedničkog samplinga (S-Box i slično), za manje ciljne grupe kako biste smanjili troškove i povećali sigurnost.
  8. Razmotrite aktivnosti samplinga sa partnerima u maloprodaji, HoReCa, medijima ili drugim. Na ovaj način se troškovi sampling tima mogu značajno smanjiti

  9. Razmotrite sampling od vrata do vrata koji smanjuje direktan kontakt i omogućava vam da kontrolišete proces deljenja uzoraka i njegovu minimalnu izloženost spoljnim negativnim uticajima.

  10. Povratne informacije potrošača putem digitalnih platformi. Nagradite potrošače kako biste povećali njihovu spremnost za aktivnost na društvenim mrežama i proširili obim sampling programa. Produbite digitalni kontakt sa potrošačima i uključite ih u zajednicu pratilaca brenda i potrošača istomišljenika.

Imajući u vidu da sampling često targetira i stotine hiljada kontakata, važno je rešiti pitanja bezbednosti i ekonomičnosti u ovom periodu, kako bi se osiguralo postizanje ciljeva
-