Summi1
Summit2

Svetska banka promenila procene rasta

SRBIJA/SVET

Srbija

10.01.2019.

SB je povećala projekciju rasta Srbije za 2018. za 0,5% na 3,5% u odnosu na prognozu iz prošlog juna, dok je procenu prošlogodišnjeg rasta globalne privrede smanjila za 0,1% na 3%...

Ovaj međunarodni kreditor je zadržao prognoze rasta srpske privrede za 2019. godinu na 3,5%, kao i za 2020. i 2021. godinu na 4%, u najnovijem izveštaju "Globalne ekonomske perspektive" objavljenom juče, na sajtu Svetske banke.

Istovremeno, u izveštaju su revidirane naniže projekcije rasta svetske ekonomije za tekuću i narednu godinu za po 0,1%, na 2,9% i 2,85%.

Analizirajući ekonomske prilike po regionima, Svetska banka navodi da su umerena inflacija i niske kamatne stope doprinele ubrzanju privrednog rasta u nekim zemljama, ističući kao primer Mađarsku, Srbiju, Poljsku.

Takođe, napominje da su na zapadnom Balkanu pojedine zemlje, poput Srbije, Albanije i BJR Makedonije, ublažile kamatne stope usled stabilne i niže inflacije od targetirane.

Svetska banka je zadržala procenu rasta Bosne i Hercegovine za prošlu i 2019. godinu na 3,2%, odnosno na 3,4% dok je smanjila za 2020. za 0,1% na 3,9 %.

Hrvatskoj je povećala procenu rasta BDP-a za 2018. i za ovu godinu za po 0,1% na 2,7% i 2,8%, respektivno, a zadržala projekciju za 2020. na 2,8 %.

Makedoniji je za sve tri posmatrane godine povećana prognoza rasta za po 0,2 % na 2,5% 2,9 i 3,2 %.

Rast BDP-a Crne Gore za 2018. godinu revidiran je naviše za 1,0% na 3,8 %, a takođe je povećana prognoza za 2019. za 0,3 % na 2,8 % i za 2020. godinu za 0,4 % na 2,5 %.

Inače, povodom usporavanja rasta globalne ekonomije, Svetska banka je kao razloge za to navela povišene trgovinske tenzije i posrtanje međunarodne trgovine.

Izvor: eKapija
Foto: businesstoday.in