Summi1
Summit2

FOCUS: Veći broj objava za instant supe i gotova jela

Supe, gotova jela i hrana za poneti - Analiza promotivnih aktivnosti

inFokus

17.03.2022.

Supe, isto kao i prethodnih godina, imaju skoro tri četvrtine vrednosnog oglašavanja. Na drugom mestu je gotova hrana u konzervama, te na trećem mestu, sa 11,3% udela, „ohlađena gotova jela“. U ovom segmentu kategorija, zabeležili smo više od 4.300 objava, što je za 15% više nego prethodne godine

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East / Focus Research Predstavništvo Beograd 

Za InStore magazin smo obradili podatke iz lifleta FMCG trgovca na srpskom tržištu te pripremili analizu 2021. godine. Osnov je na kvalitativnom oglašavanju u lifletima. Za kategorije Instant supe i Gotova jela.

Prvi dijagram prikazuje vrednosni pokazatelj promotivnih aktivnosti za kategorije Supa i kategorije Gotovih jela za 2021. godinu. Supe, isto kao i prethodnih godina, imaju skoro tri četvrtine vrednosnog oglašavanja. Na drugom mestu je gotova hrana u konzervama, te na trećem mestu, sa 11,3% udela, "ohlađena gotova jela". U ovom segmentu kategorija, zabeležili smo više od 4.300 objava, što je za 15% više nego prethodne godine. U principu, broj objava se vratio na nivo iz 2019. godine.

Drugi dijagram nam prikazuje analizu Top brendova. Na prvom mestu, prema vrednosti oglašavanja, je brend C proizvođača Nestlé, koji beleži rast u poređenju sa prethodnim godinama. Najveći skok je, u poređenju sa 2019. godinom, napravila Podravka, sa 11% na 16% vrednosnog udela. Privatne robne marke, u toj kategoriji u 2021. godini, imale su udeo od 9%, te beleže vrednosni pad. Skoro 100 različitih brendova se oglašavalo u tom segmentu kategorija.

Treći dijagram ukazuje na to da je veoma različito oglašavanje Top brendova kod odabranih većih FMCG trgovaca. Brend C daleko najveći udeo u 2021. godini, ostvario je u Rodi sa 30%. Podravkin vrednosni udeo, u tim kategorijama, u DIS-u iznosi čak 41%. Indomie ima svoj najveći udeo u radnjama Gomexa 31%, Aleva ima najveći udeo u DTL-u 22%. Privatnu robnu marku najbolje je oglašavao Lidl sa 58% udela od totala svih oglašavanih proizvoda u tim kategorijama kod tog trgovca. 

Četvrti dijagram odnosi se na prosečne i maksimalne popuste u kategorijama Supe i Gotova jela. U kategoriji Supa je, u 2021. godini, oglašavano sniženje do visokih 57%. Prosek popusta ostaje između 16% i 25%, u obe godine.

Predstavništvo Beograd  FOCUS Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se zasnivaju na GAV - bruto oglašivački vrednosti. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je naravno taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.