Summi1
Summit2

FOCUS: U lifletima, više objava za vino nego za žestoka pića

ANALIZA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

inFokus

22.03.2022.

Više od 200 različitih proizvođača vina i 80 proizvođača žestokih alkoholnih pića se oglašavalo u lifletima prošle godine… U kategorijama vina i žestokih pića, zabeležili smo više od 9.100 objava. Od ukupnog broja, kategorija vina je imala oko 7.600 objava, što je sličan broj objava kao prethodnih godina

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East, Predstavništvo Beograd 

Za InStore magazin smo obradili podatke iz lifleta FMCG trgovca na srpskom tržištu, koji se odnose na kategorije vina i žestokih pića, i pripremili analizu 2021. godine. Osnov je na kvalitativnom oglašavanju u lifletima. 

Prvi dijagram prikazuje vrednosni pokazatelj promotivnih aktivnosti za kategoriju Vino i za kategoriju Žestoka alkoholna pića, za 2021. godinu. Žestoka pića se oglašavaju samo u Cash&Carry lancima, dok vina, koja se oglašavaju u svim kanalima, iz tog razloga i imaju udeo veći od 85%, u analiziranom segmentu. U 2021. godini, u kategorijama vina i žestokih pića, zabeležili smo više od 9.100 objava. Od ukupnog broja, kategorija vina je imala oko 7.600 objava, što je sličan broj objava kao prethodnih godina.   

Drugi dijagram nam prikazuje analizu Top proizvođača u kategoriji vina. Na prvom mestu, prema vrednosti oglašavanja, je kompanija Rubin koja beleži manji vrednosni pad u poređenju sa prethodnim godinama. Na drugom mestu, u 2021. godini, je Vinarija Čoka sa 11% udela. Sa 9% udela, na trečem mestu je kompanija 13. jul – Plantaže, i na 4. mestu Vinarija Tikveš sa 7% udela. Više od 200 različitih proizvođača vina se oglašavalo u lifletima prošle godine.

Treći dijagram prikazuje analizu Top proizvođača žestokih pića. U ovoj kategoriji, oglašavalo se 80 različitih kompanija. Na prvom mestu je Pernod Ricard, koji je u 2021. godini svoj vrednosni udeo uvečao na 21%. Najveći deo objava te kompanije je bilo u kategoriji viskija. Rubin, na drugom mestu, ima manji udeo nego prethodnih godina. A, na trećem mestu je kompanija Diageo, sa 10% udela.

Četvrti dijagram prikazuje prosečnu i maksimalu cenu za najviše oglašavane količine vina 0,75L i 1l. Prosek cene za 0,75l je u 2021. godini za 13% veći nego prethodne godine. Za litarsku bocu vina, potrošači su prošle godine, u proseku, plaćalii 230,80 RSD, što je za 4% više u poređenju sa 2020. godinom. Maksimalna cena od 21.999 RSD je bila oglašavana samo jednom i to za strano crveno vino sorte Shiraz. Prosečni popust za 0,75l, u 2021. godini, iznosio 19%, a za litarsku bocu 16%.

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se zasnivaju na GAV - bruto oglašivačkoj vrednosti. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je naravno taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega. 

 

Predstavništvo Beograd  Focus Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com