PKS formirala Sekciju za socijalno preduzetništvo

AKTUELNO

Srbija

07.04.2022.

U okviru Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije (PKS) formirana je Sekcija za socijalno preduzetništvo sa ciljem podrške razvoju socijalnih preduzeća i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ranjivih grupa.

U Srbiji trenutno posluje oko 500 socijalnih preduzeća, a prioritet je da se taj broj poveća, što omogućava i novousvojeni pravni okvir, istaknuto je na konstitutivnoj sednici u PKS. Za predsednika Sekcije izabran je Miroljub Nikolić, direktor Karitas (Caritas) Šabac, a za zamenika predsednika Dina Rakin iz Koalicije za razvoj solidarne ekonomije.

PKS je prepoznala veliki potencijal socijalnih preduzeća koja doprinose samozapošljavanju i zapošljavanju socijalno ugroženih grupa i poboljšanju njihovog materijalnog položaja. Planiramo da nizom aktivnosti, organizovanjem edukacija, savetovanja i seminara, kao i realizacijom projekata sa fokusom na socijalno preduzetništvo budemo snažan impuls i podrška razvoju ovoga vida poslovanja, istakla je Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva PKS. 

Početkom februara 2022. godine usvojen je Zakon o socijalnom preduzetništvu, čime je kreiran pravni okvir koji omogućava da oko 500 socijalnih preduzeća u Srbiji dobije podršku, bez obzira da li su registrovani kao preduzetnici, privredno društvo, fondacija, udruženje građana ili zadruga, kao i da se osnivaju nova.

Zakon predstavlja jedno od najnaprednijih zakonskih rešenja za oblast socijalnog preduzetništva u Evropi i prvi put u Srbiji postavlja pravni okvir za razvoj ovoga sektora. Usvajanjem zakona Srbija prati trendove u Evropskoj uniji, koja je krajem 2021. usvojila Akcioni plan za socijalnu ekonomiju, dodala je Simanić.  

Miroljub Nikolić, predsednik Sekcije za socijalno preduzetništvo PKS ističe da je cilj da se kroz aktivnosti Sekcije koncept socijalnog preduzetništva što više približi privredi, kao resurs koji je održiv na tržištu.

Članovi Sekcije saglasni su da će fokus biti na zastupanju interesa socijalnih preduzeća tako što će kroz predloge, mišljenja i inicijative uticati na kreiranje i sporoveđenje politika važnih za razvoj socijalnog preduzetništva.   

izvor: PKS
foto: pixabay