Summi1
Summit2

Severna Makedonija: Bimilk će omogućiti farmerima da koriste robote za mužu krava

PROIZVODNJA

Region

08.04.2022.

Kompanija za proizvodnju mleka Bimilk, koja ove godine obeležava 70 godina postojanja, najavila je podršku poljoprivrednicima da u proizvodnji mleka koriste najsavremeniju opremu, odnosno korišćenje najsavremenijih robota za mužu.

Prema rečima  Đorđa Petruševa, generalnog direktora, kontinuirano se ulaže u novu savremenu opremu kako bi se omogućilo unapređenje procesa proizvodnje mleka.

Prepoznati smo kao partner od poverenja ne samo od poljoprivrednika već i USAID programa, sa kojim već nekoliko godina za redom imamo bilateralne memorandume o saradnji i međusobnoj podršci porodičnih kompanija sa razvojnim potencijalom. Kao rezultat toga, uskoro će naši farmeri među prvima u zemlji početi da koriste najsavremenije robote za mužu i to je značajna investicija, najavio je Petrušev.

Bimilk najavljuje i drugu podršku poljoprivrednicima, pre svega za ublažavanje indirektnih negativnih efekata krize u Evropi, posebno narušavanje sistema snabdevanja žitaricama potrebnim za stočnu hranu, rast cena i druge probleme.

Razmišljamo o tome kako da povećamo bazu mleka u zemlji, poboljšamo jezgro, povećamo produktivnost i efikasnost da bismo manje osećali spoljne šokove. U uslovima povećanih troškova svih subjekata izvršili smo korekciju otkupne cene mleka, dali bespovratna sredstva za prolećnu setvu kao dodatnu pomoć poljoprivrednicima i sa njima smo u stalnoj komunikaciji.U ovom trenutku ključno je da se pronađe ravnoteža koja omogućava opstanak primarnih proizvođača i njihov razvoj, zaštitu potrošačkih standarda i obezbeđivanje dugoročne održivosti i stabilnosti prerađivača, odnosno svih stejkholdera u mlekarskoj industriji, rekao je Petrušev.

Bimilk je finansijskim garancijama, kreditiranjem prilikom nabavke ili obezbeđivanjem zaliha stočne hrane za nabavku novih junica, podržao svoje kooperante, kako bi se postigao maksimalan efekat uvoza junica stimulisanog od strane države potpisivanjem ugovora o subvencionisanju nabavke.