Summi1
Summit2

Mercator-S prodaje zemljište u građevinskom području u Somboru

AKTUELNO

Srbija

26.04.2022.

Kompanija Mercator S doo Beograd pokrenula je postupak prikupljanja neobavezujućih ponuda radi prodaje nepokretnosti - zemljišta u građevinskom području u Somboru.

U Ulici Filipa Kljajića ponuđene su parcele ukupne površine 5.987 kvadratnih metara. Na parceli je započeta gradnja hale, koja se nadovezuje na susedni objekat (nekadašnji objekat Veleprodajnog centra).

Krajnji rok za prijem ponuda je 25. maj do 17 sati.

Ponude se šalju preporučenom poštom u zapečaćenim kovertama na adresu kompanije - Autoput za Zagreb 11a, Novi Beograd, sa naznakom na koverti "Ponude za kupoprodaju nepokretnosti".

Napominje se da sve otvorene i oštećene koverte, kao i koverte koje nisu zapečaćene, neće biti uzete u razmatranje.

izvor: ekapija.com
foto: Mercator-S