Summi1
Summit2

Mercator-S prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište u Subotici

POSLOVANJE

Srbija

27.04.2022.

Kompanija Mercator-S objavila je obaveštenje o pokretanju postupka prikupljanja neobavezujućih ponuda radi prodaje nepokretnosti - neizgrađenog građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli 14759/1 KO Novi grad u Subotici.

Na adresi Segedinski put ponuđeno je 20.000 kvadratnih metara. Parcela je u početnoj fazi preparcelacije.

Krajnji rok za prijem ponuda je 25. maj do 17 sati.

Ponude se šalju preporučenom poštom u zapečaćenim kovertama na adresu kompanije - Autoput za Zagreb 11a, Novi Beograd, sa naznakom na koverti "Ponude za kupoprodaju nepokretnosti".

Napominje se da sve otvorene i oštećene koverte, kao i koverte koje nisu zapečaćene, neće biti uzete u razmatranje.

izvor: ekapija
foto: Mercator