Summi1
Summit2

Privreda za potpuno povezivanje sa tržištem EU

AKTUELNO

Srbija

28.04.2022.

Privrednici regiona će danas u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije razgovarati o otklanjanju prepreka u poslovanju sa Evropskom unijom i potpunom povezivanju zapadnobalkanske ekonomske zajednice sa jedinstvenim tržištem EU.

Skup organizuje Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana kao zajednička regionalna komora koja okuplja privredne komore iz svih šest ekonomija. 

O značaju tržišta i jačanja ekonomskih veza sa EU za privredu regiona i svake ekonomije pojedinačno, najbolje govori činjenica da su sve naše privrede najdirektnije naslonjene na Evropsku uniju. Primera radi, Srbija, kao najveća ekonomija regiona, dve trećine svog izvoza plasira na EU tržište, sa partnerima u EU posluje gotovo 24.000 kompanija, u kojima je zaposleno bezmalo 900.000 ljudi i na čijim poslovima su angažovani dobavljači, farmeri, koopreranti sa još stotine hiljada zaposlenih. To privredi donosi profit, a državi prihode kojima finansira škole, bolnice, izgradnju novih puteva, izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana.

Poslovna zajednica, prema rečima Čadeža, bržu integraciju regiona sa EU, odnosno jedinstvenim tržištem, vidi u praktično dva koraka.

Zapadni Balkan bi najpre postao deo EU kao ekonomska zajednica Jugoistočne Evrope, a kasnije i kao punopravni član, primenjujući model pristupanja koje su imale Finska, Austrija i Island i po kome danas funkcioniše, recimo, Norveška. 

Na efekte saradnje i značaj tržišta EU za kompanije sa ovih prostora, rečito ukazuju činjenice, prema kojima je EU najvažniji ekonomski partner sa najvećim uticajem na ovdašnja privredna kretanja.

Primera radi, izvoz privrede Srbije u Evropsku uniju u proteklih deset godina se učetvorostručio, i u prošloj dostigao gotovo 14 milijardi evra, pokazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku, po kojima su EU i partneri iz Unije tradicionalno na prvom mestu spoljnotrgovinske razmene naše privrede. 

Na tržište EU godina plasiramo 65 odsto robe koju izvezemo u svet. 

Ukupna spoljnotrgovinska razmena Srbije i EU u prošloj godini iznosila je 30,2 milijarde evra ili 60,3 odsto trgovine sa svetom, od čega je uvoz 16,3 a izvoz 13,9 milijardi evra. Poređenja radi, to je 16,5 puta bolji izvozni učinak nego na tržištu Rusije, koja je, istina, jedan od naših najvećih spoljnotrgovinskih partnera – četvrti na listi po ukupnoj razmeni, sa 4,7 odsto učešća u trgovini Srbije sa svetom, 840 miliona evra izvoza u prošloj godini i dominantnim uvozom energenata.

Sa partnerima iz Evropske unije, prema podacima Uprave carina, posluje 23.650 kompanija iz Srbije koje uvoze iz zemalja EU i izvoze na jedinstveno evropsko tržište, od kojih je 10.226 izvoznika. Samo u kompanijama koje prodaju svoje proizvode na tržištu EU, prema bazi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, radi 620.332 zaposlenih, dok se broj zaposlenih u kompanijama koje posluju sa EU, zajedno sa firmama koje bave uvozom, povećava na 874.111.

izvor: PKS
foto: Pixabay