Summi1
Summit2

Region: Čvršće veze sa tržištem EU za brži rast privrede

AKTUELNO

Region

29.04.2022.

Da bi privrede Zapadnog Balkana, i u uslovima ukrajinske krize, sačuvale stabilnost, nastavile rast i postale atraktivnije za investitore iz sveta, neophodno je dalje jačanje regionalne saradnje, brže uspostavljanje zajedničnog tržišta regiona, nastavak dijaloga poslovne zajednice sa briselskim institucijama i podrška evropskih partnera otklanjanju prepreka za više trgovine i investicija sa Evropskom unijom i potpunijem povezivanju zapadnobalkanske ekonomske zajednice sa jedinstvenim tržištem EU.

Ovo bi, u najkraćem, iz ugla privrede, bio zaključak juče održanog razgovora privrednika iz svih šest ekonomija Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske komisije u Briselu u organizaciji Komorskog investicionog foruma ZB kao zajedničke privredne komore regiona.

Vladimir Todorović, potpredsednik Eliksir Grupe ističe da je harmonizacija regionalnih sa evropskim propisima izuzetno važna kako bi zapadnobalkanska privreda bila konkurentna na evropskom tržištu. S tim je saglasan i Svetozar Janevski, predsednik UO Tikveš koji naglašava da je potrebno da strategiju pristupa evropskom tržištu zajedno usaglase predstavnici regionalne privrede i politike.

Vjekoslav Vuković, predsednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže da formiranje zajedničkog ekonomskog tržišta Zapadnog Balkana treba da predstavlja prvi korak pre potpune integracije regiona u Evropsku uniju, dok Sanja Praštalo, marketing menadžer u kompaniji Mikroelektronika, napominje da je za mala i srednja preduzeća u regionu za dalji rast neophodan pristup globalnom tržištu kako bi se omogućilo širenje njihovog poslovanja, veće plate radnika i nova radna mesta.

Na poslovnom skupu posvećenom sprovođenju plana za zajedničko tržište, učestvovali su i predstavnici Evrokomore, CEFTA, Transportne zajednice, KIF-a, kao i predstavnici drugih međunarodnih institucija.

izvor: pks
foto: pixabay