Summi1
Summit2

Hrvatska: Online oglašavanje doseglo gotovo 90 miliona evra

AKTUELNO

Region

06.05.2022.

Rezultati IAB Croatia studije Online AdEx pokazuju da se ukupna vrednost investicija u online oglašavanje u Hrvatskoj tokom 2021. procenjuje na više od pola milijarde kuna, tj. 89,970,000 evra. Prognozira se i nastavak rasta od gotovo 8% u 2022. godini.

IAB Croatia predstavio je prvu hrvatsku procenu investicije u online oglašavanje, IAB Online Advertising Expenditure (AdEx), dugo iščekivanu procenu struke – čime je hrvatsko digitalno tržište prvi put dobilo vredne podatke.

Daniel Knapp, vodeći ekonomista IAB-a Europe istakao je to na način da živimo u vremenima geopolitičkih nesigurnosti i potpunog preobražaja oglašivačke industrije, stoga su razumevanje tržišta i predviđanje razvoja IAB-ovim AdEx-om presudni za sve koji komuniciraju u digitalu.

Hrvatsko tržište online oglašavanja prema istraživanju IAB Online AdEx kontinuirano raste, u skladu s globalnim trendovima. U 2021. godini vrednost se procenjuje na gotovo 90 miliona, odnosno 89,970,000 eura, dok je očekivani rast u 2022. oko 8%.

DOMAĆI IZDAVAČI DRŽE GOTOVO DVE TREĆINE DISPLAY OGLAŠAVANJA

Najveći udeo u 2021. godini ostvaruje display oglašavanje (statični, animirani i videoformati) sa 39 %, nakon čega sa 19 % sledi oglašavanje na pretraživačima, kao i oglašavanje na društvenim mrežama. Procenjuje se da će ti kanali nastaviti dominirati i u 2022. godini. Trećina ulaganja u display oglašavanje odnosi se na videoformate, a čak polovina display oglašavanja zakupljuje se programatski.

KORISNICI I OGLAŠIVAČI SU NAJVIŠE NA MOBILNIM UREĐAJIMA

U online oglašavanju dominira oglašavanje na mobilnim uređajima – dok je u 2021. udeo mobilnog oglašavanja u ukupnom online oglašavanju iznosio 72%, za 2022. predviđen je trend daljeg rasta i dominacije. Tako će mobilno oglašavanje preuzeti 77% ukupnog online oglašavanja. Zanimljiva je činjenica da čak 80 % korisnika konzumira videosadržaj na mobilnim uređajima, a predviđa se da će ta brojka porasti na 85% u 2022.

DOMINACIJA GLOBALNIH PLATFORMI

U oglašavanju na društvenim mrežama vidljiva je dominacija kompanije Meta Inc: Facebook ima udeo od 54%, Instagram drži 39%, dok sve ostale društvene mreže zajedno čine tek 7% ukupnog social oglašavanja u RH. Procenjena je tendencija rasta Instagrama u 2022. U videooglašavanju takođe dominiraju globalne platforme, gde gotovo 60% ulaganja odlazi na YouTube, a dodatnih 26% odlazi na Facebook.

Kategorija Classifieds, koja se odnosi na objave individualnih oglasa korisnika, a koja jest dio IAB standarda, nije prikazana u ovom izveštaju, no obuhvaćena je istraživanjem po kojem se vrednost kategorije u 2021. godini procenjuje na 15 miliona evra.

METODOLOGIJA

IAB-ova Online AdEx studija predstavlja globalni standard industrije i benchmark je za procenu stanja struke. Radna grupa je na osnovu procena neto oglašavanja po pojedinim segmentima online oglašavanja koje su dostavile članice IAB-a Croatia s naglaskom na one s najboljim uvidom u lokalno tržište, javno dostupnih izvora podataka i ekspertize članova radne skupine definisala IAB Online AdE. Na osnovu toga izvršena je procena neto iznosa ukupnog volumena i strukture online oglašavanja u Hrvatskoj za 2021. godinu te očekivanja za 2022. godinu. Višemesečni projekat dodatno je pomogla agencija za istraživanje tržišta Ipsos, koja je kao nezavisni partner radila na sintezi i analizi prikupljenih podataka.