Summi1
Summit2

Elektronske cene – pionirska tehnologija na srpskom tržištu

Dugoročni projekat koji će obuhvatiti većinu prodajnih objekata Unievrexport-a

Tehnologije

06.05.2022.

Prve reakcije potrošača su izuzetno pozitivne, a pozitivno su reagovali ne samo oni, već i naši dobavljači… Tehnologija pruža i brojne druge mogućnosti koje su nam u planu da koristimo. Međutim, ovo je samo start i za sada posmatramo osnovne funkcionalnosti alata i njegove performanse na terenu. Dodatne pogodnosti za potrošača su nam tek u planu, u okviru narednih koraka implementacije

Razgovarala: Ana Filipović, ana@instore.rs

Kompanija Univerexport rešila je da potrošačima olakša proces kupovine jednim novitetom – elektronskim cenama. Projekat koji je od 13. marta zaživeo u Univerexport maloprodajnom objektu na adresi Trg Galerija 3a, u Novom Sadu, nije prvi ovakvog tipa, ali jeste deo strateškog plana kompanije da u većini svojih prodavnica uvede elektronske, odnosno digitalne cene uz pomoć kojih će proces kupovine biti lakši i brži, a ažuriranje i primena akcijskih cena funkcionisati jednostavno - na jedan klik.

O prednostima i benefitima, koje od ovog pionirskog poslovnog poteza na našem tržištu, imaju i potrošači i sama kompanija, o razlozima za njegovo uvođenje, o očekivanjima i planovima, razgovarali smo sa Milom Čolović, direktorom sektora kontrolinga u Univerexport-u. 

Kako nam objašnjava, na početku razgovora, tehnologija elektronskih etiketa za police (ESL) ih je već dugi niz godina izrazito intrigirala, jer je samo rešenje odlično i vrlo primenjivo. Prvobitne investicije, kako dodaje, bile su izrazito visoke, ali su se i tehnologije menjale kroz vreme, kao i potrebe tržišta. 

Zapravo, činjenica je da je “promo pressure” sve veći na domaćem tržištu, što posledično utiče na rast angažovanja ljudskih resursa u samom procesu menjanja cena, čime se povećava mogućnost greške koja direktno utiče na nezadovoljstvo potrošača. Sve ovo nas je navelo da je pravo vreme da uđemo u ovakav projekat i da se napravi strategija postepenog prelaza na elektronske cene u našim objektima. U ovom trenutku, pravo je mesto i vreme za razvoj ovakvog projekta, ističe naša sagovornica.

Najvažnija prednost, posmatrano iz našeg ugla, je vreme zaposlenih, odnosno pružanje mogućnosti da se primarno bave uslugom i zadovoljstvom potrošača

Prema njenim rečima, radi se o pionirskoj tehnologiji, što se tiče tržišta Srbije. Takođe, na tržištu su prisutne različite tehnologije rada elektronskih cena (radiofrekventi sistemi i IR-infrared optička komunikacija). Smatrali su da moraju da isprobaju obe tehnologije, da bi doneli pravu odluku o dugoročnoj primeni. Čolović smatra da se odluke najbolje donose na osnovu “live” primera – koje su realizovali u svojim prodajnim objektima, gde je u toku praćenje ponašanja samih tehnologija, pouzdanosti sistema, stabilnosti konekcija, potrošnje energije, pokrivenosti celokupnog objekta, kao i nekih novih zadataka koje iziskuju elektronske cene za zaposlene u objektu i dodatnih mogućnosti koje pružaju.

Proces implementacije je više fizički zahtevan posao. Potrebno je zameniti sve šine u objektu i zameniti sve cene u objektu. Da bi se posao uradio u nekom prihvatljivom vremenu, iz ugla rada objekta, potrebno je obezbediti pravu ekipu ljudi što u našem slučaju, sa posvećenom grupom zaposlenih, nije bio problem. Tehnologija iz ugla krajnjih korisnika, naših zaposlenih u objektima, je veoma jednostavna za upotrebu. U radu zaposleni koriste adekvatne uređaje kako bi izvršili uparivanje artikla i cenovnike. Proces je krajnje olakšan i zaposleni su odmah usvojili znanje što se tiče daljeg održavanja sistema. Sam proces implementacije rešenja je zaista olakšan zahvaljujući partnerima i podršci koju imamo, a sama tehnologija podrazumeva da smo uvezali naš ERP sistem sa svim elektronskim cenama u objektu, tako da sada centralno upravljamo cenama koje vide potrošači čime je mogućnost greške svedena na vanredne situacije tipa nevremena, poplava i slično, objašnjava Čolović.

Govoreći o prvim reakcijama potrošača na ovakve cene, ističe da su one izuzetno pozitivne, i dodaje da su pozitivno reagovali ne samo oni, već i njihovi dobavljači (proizvođači i distributeri). Ono što čini elektronske cene posebno zanimljivim, dodaje naša sagovornica, jeste momentalno povezivanje sa sistemom i prikazivanje trenutne cene u sistemu, što u mnogome ubrzava proces rada i čini ga neuporedivo pouzdanijim.

Tehnologija pruža i brojne druge mogućnosti koje su nam u planu da koristimo. Međutim, ovo je samo start i za sada posmatramo osnovne funkcionalnosti alata i njegove performanse na terenu. Dodatne pogodnosti za potrošača su nam tek u planu, u okviru narednih koraka implementacije, najavljuje ona, napominjući da, trenutno, potrošači u objektu imaju posebnu dodatnu mogućnost - jednim klikom, na savremenom ekranu, mogu potražiti željeni artikal, cenu, samu poziciju, kao i da provere njegovu dostupnost.

Kao najvažniju prednost, posmatrano iz njihovog ugla, Čolović navodi vreme zaposlenih, odnosno pružanje mogućnosti da se primarno bave uslugom i zadovoljstvom potrošača. Zamena papirnih cena je vremenski zahtevan posao koji uvek treba da se uradi u kratkom vremenskom periodu, tako da često zaposleni, i pored najbolje volje, nešto propuste u ovom procesu: Dajemo im, dakle, vreme da se bave drugim poslovima u objektu i da se brinu o drugim faktorima koji utiču na zadovoljstvo potrošača u objektu.

Prelaz na elektronske cene, takođe, podrazumeva smanjenje materijalnih troškova i brigu o životnoj sredini – papir više nije potreban u ovom procesu, a troškovi štampe su eliminisani.

Pomenuli smo da sama tehnologija donosi još neke benefite za nas, a to je mogućnost da upotrebom tehnologije na mestu prodaje lako možemo da označimo artikle koji su na nekom vidu promocije, predviđeni broj facing-a proizvoda, stanje zaliha, korišćenje napredne funkcije “lokatora” proizvoda i slično. Na kraju, ali za potrošača na prvom mestu, elektronska cena na mestu prodaje nesumnjivo je i trenutno precizna cena sa svim potrebnim podacima koje zakon nalaže, ističe naša sagovornica. 

Kada je reč o planovima, napominje da se radi o dugoročnom projektu koji će obuhvatiti većinu prodajnih objekata Unievrexport-a. Primarni kandidati za elektronske cene jesu objekti “velikog” formata jer su oni u najvećoj meri suočeni sa problemom velikog broja zamene cena zbog broja artikala u svom asortimanu, kao i količine promocija. 

U ovom trenutku, na nama je da upoznavanjem sa tehnologijom iskoristimo maksimalno sve njene potencijale, a u cilju podizanja nivoa usluge i zadovoljstva potrošača, zaključuje direktor sektora kontrolinga u Univerexportu.