Summi1
Summit2

Top šest inovacija u 2022. godini: Tehnologija u službi daljeg razvoja distribucije i logistike

Vodič D&L

SCM

06.05.2022.

Trendovi u logistici već su ostavili trag na to kako će buduće generacije živeti i raditi. Poznavanje ovih trendova je veoma važno za one zainteresovane za karijeru u distribuciji. Top šest inovacija, za koje se predviđa da će obeležiti logistiku u 2022. godini, su: razvoj autonomnih vozila, 3D štampa i proizvodnja robe po potrebi, aplikacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji, usvajanje cloud tehnologija, “last-mile” isporuka i uvođenje blockchain tehnologije

Pripremila: Svetlana Videnov, svetlana@instore.rs

Logistika je oduvek bila jedna od najvažnijih grana industrije svake države. Ona obuhvata proizvodnju i distribuciju velikog broja proizvoda, računajući hranu, odeću, medicinski pribor, i još mnogo toga. Kao rezultat ovoga, logistika neprestano traži nove tehnologije kako bi što bolje funkcionisala.

Kompanije u ovoj grani industrije su se poslednjih godina suočile sa mnogo izazova – od uvođenja novih pravila do prilagođavanja promenama u potrošačkim navikama. Uz ekonomiju koja postaje sve više globalna, došlo je do porasta potražnje za logističkim uslugama jer kompanije pokušavaju da olakšaju trgovinu i dobiju prednost nad konkurencijom. Kako se sve više kompanija priključuje ovom sektoru, postaje sve važnije pratiti trendove i inovacije koje oblikuju budućnost logistike.

Trendovi u logistici ukazuju na to da će do 2022. godine ova industrija doživeti značajne promene i uticati na preduzeća širom sveta. Kao i svaka druga industrija, i logistika se u toku pandemije suočila sa mnogim izazovima. 

Ključne inovacije u logistici za 2022. godinu
Trendovi u logistici već su ostavili svoj trag na to kako će buduće generacije živeti i raditi. Poznavanje ovih trendova je veoma važno za one zainteresovane za karijeru u distribuciji. Ovo je top šest inovacija za koje se predviđa da će obeležiti logistiku u 2022. godini.

1. Razvoj autonomnih vozila
Autonomna vozila predstavljaće jedan od ključnih trendova u logistici. Logističke kompanije poput DHL-a i UPS-a investirale su u istraživanje i razvoj autonomnih vozila za dostavu. One ove investicije vide kao smanjenje troškova i povećanje efikasnosti automatizovanjem usluga dostave. Logističke kompanije ova vozila uskoro mogu koristiti za svoje usluge dostave. Pored toga, ova vozila mogu koristiti i potrošači za dostave, kao i proizvođači automobila za sprovođenje istraživanja i razvoj novih vozila. 

Sa sve većim brojem kompanija na tržištu, koje nude visokokvalitetne usluge transporta, teško je ostati u korak sa konkurencijom. Međutim, autonomna vozila donose velike promene, omogućavajući laku isporuku robe širom sveta, bez brige o “nestašici” vozača.

2. 3D štampa i proizvodnja robe po potrebi
3D štampa je novi trend u logistici. Pomoću 3D štampe, kompanije mogu da promene svoj model rada iz masovne proizvodnje u proizvodnju po potrebi. Ovo omogućava veće prilagođavanje proizvoda potrošačima i smanjenje utrošenog rada na proizvode koje potrošači ne žele da kupe. Osim toga, proizvođači mogu proizvesti delove koji su prilagođeni potrebama svih potrošača. Ovo će dodatno smanjiti otpad i povećati efikasnost proizvodnje.

3D štampači se danas koriste u svim fazama procesa lanaca snabdevanja. Mogu se naći i u skladištima, gde proizvode makete ili zamenske delove po potrebi. Njihova upotreba proširila se i na distributivne centre gde se koriste za sklapanje porudžbina, pre slanja kupcima širom sveta putem pomorskog ili vazdušnog saobraćaja.

3. Aplikacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji
Veštačka inteligencija koristi se za mnoge aplikacije u sektoru upravljanja teretnim saobraćajem. Korišćenje softvera za analizu podataka, baziranog na veštačkoj inteligenciji, čini upravljanje teretnim vozilima dosta efikasnijim. Veštačka inteligencija, takođe, može pomoći pri optimizaciji ruta na osnovu podataka o vremenskim prilikama i saobraćaju. Ovaj tip softvera će vam dati prednost u odnosu na konkurenciju jer će vam omogućiti da efikasnije planirate promene u potražnji i proizvodnji.

AI isto tako može da doprinese preciznijem predviđanju statusa vozila, što pomaže u vođenju evidencije o gorivu i zakazivanju kontrola. Iako se veštačka inteligencija već koristi u sektoru upravljanja teretnim saobraćajem, još uvek se može dalje razvijati kao industrija. Uz kontinuirane inovacije i razvoj, AI će postati neizostavni deo upravljanja bilo kojom flotom.

4. Usvajanje cloud tehnologija
Tehnologije zasnovane na cloud sistemima za čuvanje podataka postaju sve popularnije u logistici. Kompanijama u logistici ove tehnologije mogu biti od velike koristi za poboljšanje poslovnih procesa. Neke od prednosti poslovanja u cloud sistemima su laka prilagodljivost i povećana pouzdanost ovih sistema, kao i smanjenje troškova. Ostale prednosti, takođe, uključuju manju potrebu za održavanjem hardvera i veću bezbednost podataka pomoću enkripcije.

Ove nove tehnologije mogu da pomognu špediterima da smanje svoje operativne troškove, povećaju efikasnost i unaprede poslovanje. Zbog ove povećane popularnosti, očekuje se da će cloud tehnilogije postati od velikog značaja u narednih pet godina.

5. “Last-mile” isporuka 
Sve više kompanija stremi ka “last-mile” uslugama isporuke svojih proizvoda. Mnogi preduzetnici preusmeravaju svoj fokus na isporuku robe na lokalnom nivou, kako bi kupcima pružili personalizovanije potrošačko iskustvo. Ovo će se odraziti i na logistiku, s obzirom na to da će ove promene uticati na njihov način poslovanja u budućnosti.

“Last-mile” isporuka je termin koji se koristi kako bi se opisala poslednja faza isporuke robe - kada ona iz magacina i distributivnih centara stigne krajnjem kupcu. Ovaj trend postao je aktuelan poslednjih godina jer je jeftiniji i povoljniji od korišćenja kurirskih službi kao što su DHL, UPS ili FedEx.

6. Uvođenje blockchain tehnologije
Blockchain tehnologija je relativno nov koncept u logistici. Ona predstavlja decentralizovanu bazu koja beleži sve transakcije i omogućava korisnicima da obavljaju svoj posao bez posredovanja druge osobe. Potencijal ove tehnologije leži u njenoj sposobnosti da smanji mogućnost krivotvorenja, tako što će skoro onemogućiti bilo kome da menja podatke koji se nalaze u bazi, a da ga sistem ne detektuje.

Korišćenjem blockchain tehnologije za upravljanje lancem snabdevanja, organizacije mogu da poboljšaju praćenje svojih nivoa zaliha. To mogu postići tako što će obezbediti pravovremeno ažuriranje vremena slanja i isporuke robe kupcima. Ovakva transparentnost omogućava kompanijama da potrošačima pruže informacije u realnom vremenu kada će proizvodi ponovo biti dostupni nakon što su rasprodati.

Blockchain tehnologija nudi nova rešenja kako da logističke operacije budu efikasnije, bezbednije i transparentnije nego ikada. Moguće upotrebe blockchain tehnologije uključuju praćenje prehrambenih artikala ili statusa pošiljki. Ova tehnologija ima potencijal da upravlja globalnom trgovinskom dokumentacijom i olakša rad carinskim službama.

Zaključak
Logistika je deo jedne globalne i složene industrije. Ona je okosnica svake ekonomije i očekuje se da će u narednim godinama biti od sve većeg značaja. Budućnost vašeg biznisa zavisi od dolazećih trendova. Prava strategija može pomoći vašem biznisu da procveta, dok biste sa pogrešnom bili u zaostatku.