Summi1
Summit2

Povećan broj objava raznih namaza u lifletima

FOCUS: ANALIZA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

inFokus

12.05.2022.

Najveći udeo ima kategorija Pašteta/mesnih namaza sa 34%, dok su na drugom mestu mlečni namazi, sa 25% udela. Zatim dolaze kategorije Marmelada/džemovi sa 15%, razni Alternativni namazi (humus, namazi od povrća,..) sa 11%, Riblji namazi sa 10% , te kategorija Med sa 6% vrednosnog udela

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East, Predstavništvo Beograd 

Za InStore magazin smo obradili podatke iz lifleta FMCG trgovca na srpskom tržištu i na osnovu njih pripremili analizu 2021. godine, u poređenju sa 2020. godinom. Osnov je na kvalitativnom oglašavanju – GAV u lifletima za kategorije Namazi.

Prvi dijagram prikazuje vrednosni pokazatelj promotivnih aktivnosti za kategoriju raznih namaza za 2021. godinu. Najveći udeo ima kategorija Pašteta/Mesnih namaza sa 34%, dok su na drugom mestu mlečni namazi, sa 25% udela. Zatim dolaze kategorije Marmelada/džemovi sa 15%, razni Alternativni namazi (humus, namazi od povrća,..) sa 11%, Riblji namazi sa 10% , te kategorija Med sa 6% vrednosnog udela Skoro 6.000 objava raznih namaza u lifletima u 2021. godini je povećanje od 12%, u poređenju sa 2020. godinom. Prosečni popust artikla objavljenih u ovim kategorijama iznosio je 19%.

Drugi dijagram nam prikazuje analizu Top proizvođača u kategoriji Pašteta/Mesnih namaza. Na prvom mestu, po vrednosti oglašavanja, je Altantic Grupa sa 30,7% udela, koja beleži vrednosno povećanje. Sledi Carnex sa 28,9% udela, i beleži pad u poređenju sa 2020. godinom. Slede Neoplanta sa 14% i Yuhor sa 12% vrednosnog udela u 2021. godini. Prošle godine, u toj kategoriji u lifletima, zabeležili smo više od 2.000 objava. Oglašavalo se 20 različitih kompanija.

Treći dijagram donosi podatke za mlečne namaze. Kod ove kategorije, isto se oglašavalo 20 različitih kompanija. Na prvom mestu je Mlekara Šabac sa 23,5% u 2021. godini, a na drugom mestu je Belje sa 21% udela, što predstavlja vrednosni pad u poređenju sa 2020. godinom. Privatne robne marke, u ovoj kategoriji Mlečni namazi, imaju vrednosni udeo od 16%. Dobra četvrtina udela ide na preostale kompanije. Sama kategorija je, u 2021. godini u lifletima, bila promovisana u više od 1.368 objava, što je za 5% više nego u 2020. godini.

Četvrti dijagram predstavlja situaciju u kategoriji Marmelade/Džemovi. Privatna robna marka, u ovoj kategoriji, ima veoma visok vrednosni udeo od 26,5%, ali beleži vrednosni pad u poređenju sa 2020. godinom. Nectar, sa 19% udela, i Atlantic Grupa, sa 16,7% udela, beleže vrednosno povećanje. U ovoj kategoriji, zabeležili smo više od 800 objava prošle godine, što je za 12% više od broja zabeleženog u 2020.

Predstavništvo Beograd  Focus Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com

 

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se temelje na GAV - bruto oglašivačka vrednost. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.