Šećer od sada 89,99 dinara za kilogram, trgovcima rok 15 dana da napune rafove

AKTUELNO

Srbija

27.05.2022.

Vlada Srbije ograničila je cenu šećera u trgovinama na 89,99 dinara, što važi za sva pakovanja. Nove cene primenjuju se od petka, 27. maja.

Po novom, od momenta kada trgovac na veliko zaključi kupoprodajni ugovor za šećer sa proizvođačem, moraće da ga, u roku od 15 dana, distribuira u prodavnice. Na jučerašnjoj sednici usvojena je i odluka o privremenoj zabrani izvoza drveta za pelet. Ova zabrana važi 60 dana. 

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici izmenjenu i dopunjenu Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica kojom se ograničava maloprodajna cena kristal šećera za sva pakovanja. Ograničenje cene kristal šećera u pakovanju od jednog kilograma ostaje 89,99 dinara, saopšteno je posle sednice.

Uredba se donosi u cilju zaštite tržišta, a zbog naglog skoka cena kristal šećera u većim pakovanjima, imajući u vidu da je ograničena samo cena pakovanja od jednog kilograma. Zbog velike razlike u ceni povećana je tražnja za pakovanjima od jednog kilograma i često ga nema u maloprodajnim objektima. Uredbom se propisuje da trgovci na veliko kristal šećer moraju distribuirati u trgovinu na malo u roku od 15 dana“, navodi se u saopštenju Vlade.

Vlada Srbije usvojila je, navodi se, i odluku o privremenoj zabrani izvoza drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju.

Zbog povećanog izvoza u prethodnim godinama i povećane tražnje za ovom vrstom ogreva na svetskom tržištu, nestašica ovih sortimenata najviše se odrazila na proizvođače peleta i ogrevnog drveta. Privremena zabrana izvoza ograničena je na 60 dana, navodi Vlada.

Članovi vlade doneli su odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja produžava do 30. juna ove godine.

Ova odluka doneta je u cilju redovnog snabdevanja tržišta derivatima nafte, očuvanja standarda građana i privredne stabilnosti, a imajući u vidu aktuelnu situaciju sa cenom sirove nafte na svetskom tržištu i njenu tendencijuu daljeg rasta koja negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, navodi se u saopštenju Vlade.