Summi1
Summit2

Projekat odvajanja kućnog otpada "ODVAJAMO" u 17 opština

AKTUELNO

Srbija

31.05.2022.

Srbija će početi da upravlja otpadom, kao što se to radi u Evropskoj uniji, od 30. maja kada je u Sremskoj Mitrovici građanima predstavljen veliki projekat podrške Srbiji za odvajanje reciklabilnog materijala (otpada iz domaćinstava) u 17 opština u Srbiji: Sremska Mitrovica, Šabac, Šid, Bogatić, Užice, Čačak, Ivanjica, Čajetina, Požega, Lučani, Bajina Bašta, Kosjerić, Pirot, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad i Pančevo.

Cilj projekta odvajanja kućnog otpada pod nazivom O-DVA-JA-MO je recikliranje dela otpada koji se stvara u domaćinstvima, kako bi se na taj način smanjile količine koje završavaju na deponijama, sa ciljem da se stopa reciklaže u ova 4 regiona poveća na 15% u naredne dve godine. Prema postojećim podacima, u Srbiji je stopa reciklaže otpada iz domaćinstava manja od 2%, dok se u EU 48% komunalnog otpada reciklira.

Projekat O-DVA-JA-MO sprovodi se uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije uz pomoć Evropske unije i Ambasade Švedske. Projektom se obezbeđuje stručnost i oprema za lokalne vlasti u cilju projektovanja i unapređenje sistema za odvajanje otpada na mestu nastanka.

Predstavljanje projekta O-DVA-JA-MO održano je u najvećem sremskom gradu u okviru svečanog otvaranja Evropske zelene nedelje 2022 u Srbiji, na kojem su se prisutnima zvanično obratili ambasador EU u Srbiji Nj.E. Emanuele Žiofre, srpska ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, švedska ambasadorka Nj.E. Anika Ben David, kao i predstavnici Sremske Mitrovice - gradonačelnica Svetlana Milovanović i PR JKP Komunalije Tamara Milković.

Visoka delegacija posetila je Regionalni centar za upravljanje otpadom Srem-Mačva, finansiran od strane Evropske unije, a sat kasnije na glavnom gradskom trgu održana je svečanost otvaranja na koju su pozvani svi građani Sremske Mitrovice, a akcenat je stavljen na najmlađe kod kojih treba da se probudi svest o važnosti odvajanja kućnog otpada.

Međuzavisni smo i, kao što nas je podsetila pandemija, ne možemo da zamenimo ljudsku interakciju. Moramo da radimo zajedno na akcijama za zaustavljanje globalnog zagrevanja i zagađenja. Posebno u jugoistočnoj Evropi, stanovništvo je izloženo visokom nivou zagađenja vazduha sagorevanjem fosilnih goriva, dok se otpadne vode previše puta ispuštaju bez tretmana, ili se čvrsti otpad odlaže na nesanitarne deponije. Samo zajedničkim radom možemo učiniti dobro za društvo, rekao je ambasador Žiofre.

Vujović je zahvalila evropskim partnerima na sveobuhvatnoj podršci Srbiji u projektnim aktivnostima koje imaju za cilj unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Implementacijom ovog projekta, Sremska Mitrovica, ali i ostale lokalne samouprave koje su njime obuhvaćene, poboljšaće upravljanje otpadom i unaprediće stanje životne sredine. Pomoć lokalnim samoupravama ogleda se u donaciji plavih kanti koje će biti podeljene građanima kako bi mogli da odvajaju suvi, reciklabilni otpad u domaćinstvima. Donirani su i plavi i žuti kontejneri koji će biti postavljeni u stambenim naseljima, kao i vozila za sakupljanje otpada. Odvajanjem otpada na mestu nastanka, u domaćinstvima, omogućava se reciklaža dela otpada i smanjuju količine koje završavaju na deponiji, rekla je ministarka Vujović.

Projekat Uspostavljanja primarne separacije otpada u četiri regiona u Srbiji, kojim je obuhvaćena i deponija u Sremskoj Mitrovici, važan je ne samo za ovaj okrug, već za čitavu zemlju, jer u praksi pokazuje kako, uz pomoć EU, lokalne samouprave sistemskim prikupljanjem i razvrstavanjem otpada mogu da smanje pritisak na deponije. Investiranjem u zaštitu životne sredine, u sve ono što obuhvata Zelena agenda, mi kao društvo investiramo u svoju budućnost i bezbednost, napomenula je ministarka Joksimović.

Samo u 17 gradova koje servisiraju 4 regionalne deponije u kojima će se sprovesti Projekat odvajanja kućnog otpada - ODVAJAMO  godišnje se prikupi 215.000 tona otpada. Procenjuje se da bi čak 70.000 tona moglo ponovo da se iskoristi. Do sada, čak i da je postojala dobra volja za odvajanjem otpada, to je bilo neizvodljivo jer nije postojala oprema, organizacija kao ni sistem za odvajanje. Da bi se to sada ostvarilo Evropska unija i Vlada Republike Srbije su obezbedile 26 vozila za transport reciklažnog otpada i više od 90.000 kontejnera i kanti, kao i veliku kampanju informisanja javnosti, navodi se u saopštenju.

Program upravljanja otpadom u Srbiji 2022-2031, koji je Vlada Srbije usvojila kao deo pristupanja EU, ima za cilj unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom kroz - povećanu stopu reciklaže, smanjeno odlaganje biorazgradivog otpada na deponijama i smanjeno odlaganje otpada na nehigijenskim deponijama.

Evropska unija je finansirala ovaj projekat sa 6 miliona evra, a srpske nacionalne i lokalne vlasti učestvuju u projektu sa investicijom od 1.8 miliona evra. Tehničku podršku pružila je Ambasada Švedske kako bi podržala nacionalne vlasti i svih 17 lokalnih samouprava u uspešnom uvođenju projekta odvajanja kućnog otpada. Lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća su u potpunosti nadležni za pružanje novih usluga.

izvor: InStore
foto: Ministarstvo za zaštitu životne sredine