PKS: Kampanja podrške socijalnom preduzetništvu

AKTUELNO

Srbija

02.06.2022.

Primena Zakona o socijalnom preduzetništvu počeće na jesen ove godine što će biti snažan impuls i podrška razvoju i povećanju broja socijalnih preduzeća u Srbiji, jačanju njihove održivosti, inovativnosti i pozicioniranju na tržištu, istaknuto je juče u Zrenjaninu na "Info danu" posvećenom socijalnom preduzetništvu.

Sa ciljem podrške razvoju socijalnog preduzetništva, Parlament preduzetnika Privredne komore Srbije (PKS) odlučio je da osnuje Sekciju za socijalno preduzetništvo koja je formirana 6. aprila 2022. godine. Namera nam je da lokalne samouprave, predstavnike poslovne i akademske zajednice, mlade i sve zainteresovane bliže upoznamo sa modelom poslovanja socijalnih preduzeća, mogućnostima njihovog povezivanja, umrežavanja i kooperacija. U tom pravcu, Sektor preduzetništva PKS u saradnji sa Centrom za programe podrške privredi i mikro, malim i srednjim privrednim društvima, kao i sa Sekcijom za socijalno preduzetništvo počeo je kampanju organizovanja po lokalnim samoupravama „Info dana“ o socijalnom preduzetništvu. Danas smo u Zrenjaninu, a u narednom periodu bićemo i u Pančevu, Beogradu, Kikindi, Vranju i Nišu, istakla je Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva PKS.

Novousvojeni pravni okvir o socijalnom preduzetništvu omogućava da socijalna preduzeća dobiju podršku bez obzira da li su registrovani kao preduzetnici, privredno društvo, fondacija, udruženje građana ili zadruga.

Kao uspešan primer socijalnog preduzeća na skupu u Zrenjaninu je predstavljena BIO IDEA za održivi razvoj koja još od 2011. aktivno doprinosi razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji. 

Edukujemo, a zatim i umrežavamo teže zapošljive kategorije stanovništva kako bi  samostalno pokrenuli preduzetničke radionice za izradu ekoloških sredstava za higijenu. Na ovaj način nastala je i mreža Socijalna franšiza BIO IDEA sapuni, koja osim preduzetnika umrežava i socijalne i poljoprivredne zadruge. Doprinosimo  zaštiti životne sredine kroz niz ekološko-tehnoloških inovacija ali i rešavamo egzistencijalne probleme ranjivih grupa stanovništva tako što ih obučavamo da pokrenu svoje biznise. Proizvodnja sapuna od upotrebljenog jestivog ulja jedna je od inovacija koja u okviru cirkularne ekonomije omogućava održivost mreže, rekla je Sanida Klarić direktorka BIO IDEA. 

Drago nam je da je PKS i u ovom poduhvatu uz nas i da nam pomaže da opstanemo na tržištu, dodala je Klarić.

Učesnicima "Info dana" u Zrenjaninu obratili su se i Olivera Lisica, predsednica gradske Komisije za socijalnu zaštitu, Predrag Stankov, direktor PKS-RPK Zrenjanin i Miroslav Đurić, predsednik Parlamenta preduzetnika PKS.

izvor: PKS
foto: pixabay