Summi1
Summit2

PLMA: Predviđa se rast privatnih robnih marki u narednim godinama

AKTUELNO

PL

28.06.2022.

Sve tri prezentacije na PLMA-inim prezentacijama na seminaru pre izložbe u Amsterdamu 30. maja predviđale su da će privatne robne marke rasti u narednim godinama.

Sebastiaan Buchholtz iz NielsenIQ-a, koji je izveštavao o stanju maloprodajnih brendova u Evropi, otkrio je da su nacionalni brendovi u 2021. mnogo gurali promocijama, što je negativno uticalo na udeo privatnih robnih marki. 

Ova godina je početak nove tržišne dinamike sa promenom ponašanja potrošača. Potrošači osećaju povećanje cena hrane i smanjuju luksuzne proizvode. Pored toga, diskonteri širom Evrope se šire. Ovo će rezultirati povećanjem udela privatnih robnih marki. Pored toga, Nielsen vidi prostor za privatna etikete na onlajn kanalu.

François Videlaine i Sebastian Gatzer iz McKinsey-a su uočili mogućnosti za trgovce na malo da uhvate različita očekivanja potrošača privatnom robnom markom. Iz njihove ankete se čini da je jedan od glavnih razloga zašto kupci biraju određeni supermarket za kupovinu namirnica je taj što su proizvodi privatnih robnih marki dobri. 

Prodavnice prehrambenih proizvoda koje imaju najveći rast tržišnog udela takođe imaju najjače poštovanje kupaca prema njihovoj privatnoj robnoj marki.

McKinsey očekuje da će privatne robne marke u Evropi rasti u narednim godinama i da će nivo ulaznih cena postati važniji. Međutim, istraživači upozoravaju da potrošači ne prihvataju kompromise robnih marki u pogledu kvaliteta proizvoda na početnom nivou (entry level).

Novu PLMA studiju o potrošačima predstavila je Judith Kolenburg. Istraživanje koje je obuhvatilo 6.500 kupaca širom osam evropskih zemalja pokazalo je da tri od deset potrošača sada kupuju više privatne robne marke nego što su to činili pre pandemije. Gen Z i milenijalci su najviše povećali kupovinu robnih marki: 32% ovih generacija kupuje više sada nego pre pandemije, u poređenju sa 25% Gen X-a i 22% Boomera. Četiri od deset ispitanika kaže da će kupiti više privatnih robnih marki u narednim godinama.

izvor, foto: PLMA