Summi1
Summit2

Hrvatska: Varaždinska KOKA imenovala nove članove Uprave i Nadzornog odbora

IMENOVANJE

Region

29.06.2022.

U sklopu redovne Glavne skupštine varaždinske peradarsko prehrambene kompanije KOKA imenovani su novi članovi Uprave i Nadzornog odbora.

Novoimenovani članovi Nadzornog odbora su Tamara Drk-Vojnović, Alan Mravlinčić i Zvonimir Buterin, koji su izabrani na period od godinu dana.

Uz navedeno, u vođenju kompanije dosadašnjem predsedniku Uprave Stjepanu Sabljaku i članu Uprave Nenadu Klepaču pridružio se novi član Uprave Janko Štefanek.

Predstavnici Skupštine ujedno su prihvatili godišnji finansijski izveštaj Društva za 2021. godinu, u kojoj su prihodi kompanije iznosili 1.38 milijarde kuna, a je ostvarena dobit u iznosu od 6,99 miliona kuna, koji će prema odluci skupštinara biti raspoređeni u zadržanu dobit u cilju daljeg investiranja u razvoj poslovanja i podizanja kvaliteta proizvodnih procesa.

KOKA jedna je od vodećih je hrvatskih kompanija za preradu peradi, sa više od 60 godina tradicija, koja zapošljava više od 1540 ljud, a vodeći brend je Cekin. KOKA je jedna od 12 kompanija članica Grupe Vidnija, jedne od najvećih hrvatskih i regionalnih prehrambenih industrija koja zapošljava više od 4.200 ljudi - preko 3.600 u Hrvatskoj. Svoje proizvode trenutno izvoze u 19 zemalja, primarno na tržišta Evropske unije, posebno u Italiju, Belgiju, Veliku Britaniju, Austriju, Švedsku i u zemlje regije.