Summi1
Summit2

Hellenic Sugar Industry otkupljuje preostale akcije u šećeranama u Crvenki i Žablju

POSLOVANJE

Srbija

01.07.2022.

Akcionari društva Crvenka Fabrika šećera AD Crvenka obavješteni su da većinski akcionar Hellenic Sugar Industry SA koristi svoje pravo iz člana 515. Zakona o privrednim društvima i da će izvršiti prinudni otkup akcija koje su u vlasništvu preostalih akcionara Društva.

Otkupilac poseduje 550.729 akcija Društva, što čini 99.48050% učešća u kapitalu, navedeno je na sajtu Beogradske berze.

Predmet prinudnog otkupa su 2.876 akcija preostalih akcionara, odnosno 0.51950 % učešća u kapitalu Društva. Cena po kojoj će izvršiti otkup preostalih akcija iznosi 7,118.55 dinara po jednoj akciji.

Ista situacija je i u AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj. Otkupilac poseduje 776,564 akcija Društva, što čini 99.63179% učešća u kapitalu.

Predmet prinudnog otkupa su 2.870 akcija preostalih akcionara, odnosno 0.36821% učešća u kapitalu Društva. Cena po kojoj će izvršiti otkup preostalih akcija iznosi 1,328.62 dinara po jednoj akciji.

izvor: ekapija
foto: pixabay