RetailZoom Retail Audit: Suncokretovo i maslinovo ulje najprodavaniji u srednjim i velikim radnjama

InFokus: Jestivo ulje

inFokus

15.07.2022.

Na teritoriji Srbije, prema istraživanju kompanije Retail Zoom, u proteklih godinu dana (u periodu od marta 2021. do februara 2022.godine) na tržištu jestivog ulja, količinski posmatrano, dominira segment suncokretovog ulja sa čak 95% učešća. Sledi ga maslinovo ulje sa 3% količinskog učešća. Vrednosno posmatrano suncokretovo ulje beleži 85% tržišnog učešća, dok je maslinovo ulje na 11%

Autor: RetailZoom

RetailZoom Retail Audit mesečni izveštaji prikazuju informacije o prometu proizvoda na tržištu maloprodaje, po regionima kao i po kanalima prodaje, rast i pad tržišta, značaj asortimana, trend prodaje, udele na tržištu, uvid u distribuciju i cenu. Podaci su dobijeni ekstrapolacijom na osnovu panela koji obuhvata sledeće tipove prodajnih objekata: supermarkete i hipermarkete (>300m2), srednje i velike radnje (od 40 do 300m2), male radnje (<40m2), čija geografska rasprostranjenost omogućava reprezentativnu sliku celog tržišta. Podatke, na osnovu kojih se izrađuju izveštaji, dostavljaju elektronski svi maloprodajni lanci i samostalne radnje iz RetailZoom panela, što je nešto više od 4.000 maloprodajnih objekata.

Globalno tržište jestivog ulja bilo je procenjeno na 94,2 milijarde dolara u 2018. i predviđan je kontinualni kompozicioni rast (CAGR) od 7,2% tokom predviđenog perioda 2020-2026. Rastući maloprodajni sektor, povećanje proizvodnje ulja i prinosa useva, rastuća zdravstvena svest među potrošačima, ključni su faktori koji pokreću rast tržišta.

Aktuelna ratna kriza u Ukrajini, najvećem proizvođaču suncokreta u Evropi, ne ide u prilog već visokoj maloprodajnoj ceni suncokretovog ulja. Cena litarske flaše rafinisanog suncokretovog ulja u Srbiji premašila je 200 dinara, i u pojedinim velikim trgovinskim lancima dostiže 229 dinara. Očigledno je da će cena suncokretovog ulja zabeležiti još veću vrednost u narednom periodu, usled nestašice sirovina i neizvesne žetve ove godine.

Podaci kompanije RetailZoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće jestivog ulja na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od aprila 2021. do marta 2022. godine, dakle proteklih godinu dana.

Čitava kategorija jestivih ulja beleži pad količinske prodaje od -4%, dok je vrednosna prodaja porasla za +22%. Ovome najviše doprinosi rast cena suncokretovog ulja od +27% u poslednjih godinu dana.

U toku posmatranog perioda, na severu Srbije je generisano 21% prodatih količina, u Beogradu 20%, u zapadnoj Srbiji 19%, dok je u regionu istočne Srbije prodato 40% količina. Ako posmatramo vrednosno učešće primećujemo da je na severu Srbije 21%, Beograd beleži 23% vrednosnog tržišnog učešća, zapadna Srbija 18%, a istočna Srbija 38% vrednosne prodaje. 

Najveće količine jestivog ulja (kumulativno posmatrano) su, u ovom periodu, prodate kroz kanal srednjih i velikih radnji (39% količinski, 38% vrednosno), slede hipermarketi i supermarketi sa 31% količinski i 35% vrednosno, dok kanal malih radnji učestvuju sa 30% količinski i 27% vrednosno.

Na teritoriji Srbije, prema istraživanju kompanije Retail Zoom, u proteklih godinu dana (u periodu od marta 2021. do februara 2022.godine) na tržištu jestivog ulja, količinski posmatrano, dominira segment suncokretovog ulja sa čak 95% učešća. Sledi ga maslinovo ulje sa 3% količinskog učešća. Vrednosno posmatrano suncokretovo ulje beleži 85% tržišnog učešća, dok je maslinovo ulje na 11%. 

Dominantan tip pakovanje je plastična ambalaža sa 97% prodate vrednosti, dok staklena ambalaža čini 3% prodate vrednosti.

Maslinovo ulje, podaci pokazuju, generiše iz kanala srednjih i veliki radnji sa po 39% prodatih količina i vrednosti, sledi kanal malih radnji sa po 31% prodatih količina i vrednosti, na kraju kanal hipermarketa i supermarketa sa po 30% prodatih količina i vrednosti. Regionalno gledano, suncokretovo ulje je zastupljeno u Beogradu sa 19% prodatih količna, Severu sa 21% prodatih količina, dok Istok i Zapad Srbije ukupno čine 60% prodatih količina.

Vodećih 5 proizvođača, u kategoriji jestivih ulja, u periodu od aprila 2021. do marta 2022. godine (poređano po abecednom redu), količinski i vrednosno posmatrano su: Dijamant AD, Monini, Olitalia, Victoria Oil, Vital AD. Vodeća tri proizvođača, i kumulativno proizvođači robnih marki, generišu preko 85% prodajne vrednosti.

O RetailZoom:

RetailZoom je kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta, analizom podataka i konsultantskim uslugama. Postoji od 2011. godine i trenutno posluje u više od dvadeset zemalja sveta. Iako je kompanija internacionalna, akcenat je na lokalnim timovima profesionalaca koji dolaze iz istraživačkih agencija ali i sa strane samih proizvođača i maloprodajnih lanaca, kako bi se na najbolji način razumele potrebe klijenata. Cilj kompanije je da poboljša poslovanje svojih klijenata dostavljajući im rešenja vezana za ponašanje kupaca prilikom kupovine, programe vernosti kupaca, analize promocija putem letaka, basket analize, prediktivne analize, kao i detaljan uvid u maloprodaju – analizu distribucije, udela na tržištu, promocija, cena… 
RetailZoom je u Srbiji prisutan od 2017. godine. Osnovna usluga je praćenje tržišta maloprodaje uz izveštavanje osnovnih parametara poput veličine tržišta, tržišnog učešća, distribucije, cena, kao i izvedenih veličina. 

 

Kontakt:  
Email: dusan.grujic@retailzoom.net
Tel:   +381 11 414 63 07
Bulevar Milutina Milankovića 27 
11 000 Beograd, Srbija
Web: www.retailzoom.net