Fabrika kartona Umka proširuje pogon

AKTUELNO

Srbija

22.07.2022.

Fabrika kartona Umka podnela je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta pripreme mase u kompleksu fabrike na opštini Čukarica u Beogradu.

Fabrika planira da poveća kapaciteta proizvodnje na 200.000 tona godišnje, zbog čega se odlučila za izgradnju još jednog objekta pripreme mase.

Planirano povećanje kapaciteta pripreme mase podrazumeva i upotrebu nove opreme većih kapaciteta i gabarita a kako nove uređaje nije moguće ugraditi u postojeću halu pripreme mase potrebno je izgraditi novi objekat u koji bi se smestila nova proizvodna linija, navodi se u projektu koji je izradila firma ECOlogica Urbo doo iz Kragujevca.

Jednospratni objekat planiran slobodnostojeći, na površini od oko 4.850 m2.

Tankovi za prihvat mase su predviđeni izvan same hale, kao i transportna traka na koju bi se ulagale bale ulazne sirovine.

Fabrika Umka, koja je specijalizovana je za proizvodnju kartona isključivo reciklažom sakupljenog otpadnog papira i kartona, osnovana je 1939. godine kao pogon za proizvodnju papira i lepenke.

Izvor: eKapija

Foto: Umka