Ograničena cena hleba

AKTUELNO

Srbija

05.08.2022.

Odlukom Vlade maloprodajna cena hleba od brašna T - 500 ograničena je na 53,50 dinara, dok je maksimalna proizvođačka cena ograničena na 45,88 dinara. Kako je navedeno na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Uredbom je ograničena i najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto fakturnu cenu za sve ostale vrste hleba, umanjenu za rabate i popuste, a iznosi maksimalno 40%.

Ova uredba primenjivaće se od 9. avgusta i važiće 30 dana.

Takođe, na sednici Vlade doneta je i Uredba o ograničenju visine cene peleta kojom maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima. Uredba će važiti 90 dana od dana stupanja na snagu.

Uvedena je i privremena zabrana izvoza određenih drvnih sortimenata za potrebe proizvodnje čvrstih goriva na bazi biomase na domaćem tržištu, u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno ublažavanja posledica nestašice nastale usled povećanog izvoza i potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim krizom na svetskom tržištu energenata. Ograničenje se ne odnosi na izvoz robe za koju je carinski organ prihvatio izvoznu deklaraciju pre stupanja na snagu ove odluke. Ova Odluka primenjivaće se do 1. oktobra.

izvor: ekapija
foto: pixabay