Summi1
Summit2

Pikasa: Prisustvo supermarketa na društvenim mrežama i reakcija publike

TRGOVAČKA MAPA 2022 - ANALIZE

Analize

11.08.2022.

U analiziranom periodu, sa najvećim brojem objava, ističe se društvena mreža Facebook sa udelom od 49% ukupnih objava u kategoriji Supermarketi, u poređenju sa svim mrežama, što je izazvalo 62% od ukupnog broja reakcija publike, odnosno u proseku 171 reakcija po objavi, što je 2,6 puta više od proseka objava na drugim mrežama

Autor: Pikasa Analytics

Predstavljamo vam podatke iz istraživanja Pikasa Analytics, u vezi sa aktivnostima i prisustvom brendova supermarketa na društvenim mrežama u Srbiji, u periodu od 15. maja do 15. juna 2022.

Istraživanje uključuje detaljno praćenje društvenih mreža i detekciju najava i spominjanja brendova supermarketa. Osim merenja obima najava i spominjanja, istraživanje uključuje i merenje broja reakcija i angažmana publike (lajkova, komentara i deljenja) na objave u kojima se spominju brendovi supermarketa.

U grafikonu 1 je prikazan je broj i učešće najava i reakcija publike u kategoriji SUPERMARKETI, koji su bili aktivni na najčešće korišćenim društvenim mrežama: Facebook, Instagram, Twitter i YouTube, u analiziranom periodu.

U tabeli se vidi da je, u posmatranom periodu, detektovano ukupno 785 objava i pominjanja brendova u kategoriji Supermarketi, što je izazvalo ukupno 106.854 reakcije publike, odnosno u proseku 136 reakcija po najavi.

U analiziranom periodu, sa najvećim brojem objava ističe se društvena mreža Facebook sa udelom od 49% ukupnih objava u kategoriji Supermarketi, u poređenju sa svim mrežama, što je izazvalo 62% od ukupnog broja reakcija publike, odnosno u proseku 171 reakcija po objavi, što je 2,6 puta više od proseka objava na drugim mrežama.

Na drugom mestu, prema udelu u broju objava i reakcija vezanih za kategoriju Supermarketi, je platforma Instagram, koja čini 32% ukupnih objava i spominjanja na društvenim mrežama, kao i 36% reakcija korisnika ove mreže. Prosečan broj reakcija nakon objavljivanja ovog medija za kategoriju Supermarketi je 162 reakcije (lajkova i komentara), odnosno 6% manje od proseka na Facebook mreži.

YouTube platforma učestvuje sa 18% objava i 0,7% reakcija, dok smo na Twitteru detektovali četiri objave koje su izazvale 114 reakcija publike, što predstavlja neznatan deo (0,1%) od ukupnih aktivnosti društvenih mreža u kategoriju Supermarketi.

Na grafikonu 2 prikazani su BRENDOVI SUPERMARKETA u Srbiji, rangirani prema ukupnom broju objava na društvenim mrežama, pri čemu je uporedo prikazan prosečan broj reakcija publike.

Vidi se da je u datom periodu lider po broju objava DIS market, koji sa 181 objavom učestvuje sa 23% od ukupnog broja objava u kategoriji, što je izazvalo 21.974 reakcija, što predstavlja 21% od ukupnih reakcija u kategoriji, a u proseku 121 reakcija po objavi.

Apsolutni lider po broju reakcija je brend Lidl, sa ukupno 61.909 reakcija (58% kategorije) izazvanih 147 objava (19% kategorije), odnosno u proseku 421 reakcija po objavi, što je 3,1 puta više od proseka reakcija nakon objave u kategoriji (136).

Roda je drugi brend po broju objava sa 148 objava (19% kategorije) koje su izazvale 1.785 reakcija (2% od ukupnog broja u kategoriji), sa prosečno 12 reakcija po objavi.

Shop & Go i Univerexport imaju 6% ukupnih reakcija u kategoriji Supermarketi, sa prosečno 216 i 220 reakcija po najavi.

Podaci jasno pokazuju da broj objava nije glavni faktor kada je u pitanju broj reakcija publike, već drugi faktori koji imaju ključan uticaj na izazivanje pažnje i reakcije publike u nekom trenutku kao što su: kvalitet sadržaja i informacija, nagradne igre i poziv na akciju, kreativno rešenje itd.

Na grafikonu 3 prikazane su najave i reakcije publike na društvenim mrežama prema danu u sedmici kada je objavljena objava.

Iz podataka se može zaključiti da je na društvenim mrežama, u analiziranom periodu, najneefikasniji dan za dobijanje reakcije i angažovanje publike povodom objava vezanih za brendove supermarketa bila sreda, kada je zabeleženo ukupno 85 reakcija na objave na svim mrežama, što predstavlja -44% manji broj reakcija od proseka ostalih dana (150 reakcija). Najpogodniji dani, kada publika ima najveći prosek od 174 reakcije po najavi, su vikend dani - subota i nedelja.

Što se tiče najava, ponedjeljkom je +42% veći ukupan broj najava u odnosu na ostale dane u sedmici, ali uz -11% nižu prosečnu reakciju.

U manje korišćenim medijima brendova supermarketa (Tweeter, YouTube), broj reakcija nije statistički značajan za poređenje afiniteta po danima u sedmici.

O kompaniji i metodologiji:
Pikasa koristi svoju onlajn platformu Analytics.live da prati u realnom vremenu više od 1.300 medija i hiljade kanala društvenih medija u zemaljama Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Makedonija). Analitička platforma prikazuje medijske članke uz njihovu pravilnu penetraciju na platformama društvenih medija (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) računajući sve vrste aktivnosti i reakcija (lajkova, deljenja i komentara).
Pikasa ima više od 10 godina iskustva u nauci o podacima, razvoju algoritama, veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju. Kompanijama, organizacijama i institucijama nudi pristup jedinstvenim podacima iz više od 1.300 medija i hiljada kanala društvenih medija. U kombinaciji sa iskusnim timom doktora nauke o podacima, analitičara podataka i viših stručnjaka za medije, razvili smo nekoliko proizvoda za praćenje medija u realnom vremenu i tehnološke kapacitete za kreiranje prilagođenih rešenja. Bili smo u mogućnosti odgovoriti na neka od najizazovnijih pitanja o korišćenju digitalnih i društvenih medija za širenje propagande, sentimenta, identifikovanje kanala i provođenje istraživanja. U poslednje dve godine, kroz praćenje i savetovanje, pomogli smo više od 30 medijskih kanala i više od 50 kompanija da povećaju i maksimiziraju svoje rezultate, koristeći tehnike za pristup do šire publike.

 

Kontakt: Ema Muratova, regionalni menadžer u Pikasa Analytics
mail: ema@pikasa.ai mob: 071 233 673
Adresa: Bulevar Krste Misirkov 7 LAM.C2/14, TC Mavrovka 1000 Skoplje
Tel: +389 2 3212-812