Summi1
Summit2

Koji proizvodi su obuhvaćeni sporazumom o prehrambenoj bezbednosti Otvorenog Balkana

AKTUELNO

Srbija

06.09.2022.

U aneksu sporazuma, koji je potpisan na samitu u okviru inicijative Otvoreni Balkan, u oblasti prehrambrene bezbjednosti, navedena je lista proizvoda koja je obuhvaćena njime.

Reč je o kukuruzu, pšenici i spelta pšeničnom i speltinom brašnu, proizvodima od mleka, belom šećeru u čvrstom obliku, suncokretovom ulju, ulju semena suncokreta, testenine i to kuvane, nekuvane ili punjene, žitaricama, grizu i premazu za pelete, svežem i smrznutom voću i povrću, kao i proizvodima od mesa prenosi RTS.

Podsetimo, lideri inicijative Otvoreni Balkan usaglasili su se da će zemlje imati prioritet u međusobnoj razmeni osnovnih životnih namirnica kao i da neće biti reeksporta hrane na treća tržišta.

U cilju nadlgedanja sporazuma zemlje će uspostaviti zajedničku radnu grupu, koja će biti formirana u roku od mesec dana od dana stupanja sporazuma na snagu, kako bi predložile poboljšanja, otkrile i sprečile moguću zloupotrebu.

Zemlje su se takođe saglasile da će njihovi nadležni organi zajedno raditi na mapiranju svojih skladišnih kapaciteta za osnovne poljoprivredno-prehrambene proizvode, što bi trebalo da se uradi u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu sporazuma. Tri zemlje će razmeniti spiskove mapiranih kapaciteta za skladištenje žitarica, prenosi RTS.

Sporazum će biti na snazi pet godina, nakon čega se automatski produžava za naredne jednogodišnje periode.

Zemlje članice se obavezuju da će raditi na dodatnom unapređenju u međusobnoj trgovini kako bi obezbedile osnovne poljoprivredno-prehrambene proizvode tokom kriznih situacija, kao i da će njihovi nadležni organi zajedno raditi na izradi IOB plana puta/akcionog plana za prehrambenu sigurnost 2030.

Taj dokument će se baviti pitanjima bezbednosti hrane na Zapadnom Balkanu, a posebno u inicijativi Otvoreni Balkan, kao što je identifikacija rizika i izazova za prehrambenu sigurnost, fokusirajući se na inicijative za rešavanje efekata klimatskih promena, digitalizacija i inovacije u prehrambenoj industriji i održivost u proizvodnji hrane širom regiona i poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti, prenosi RTS.

izvor: rts
foto: pixabay