Summi1
Summit2

FOCUS: Higijenski i dnevni ulošci, intimni gelovi i maramice u lifletima

InFokus: intimna higijena - analiza promotivnih aktivnosti

inFokus

16.09.2022.

Najviše objava je beležila kategorija Higijenski ulošci, koja za nijansu beleži porast, u poređenju sa istim periodom 2021. godine. Ostale kategorije su oglašavane dosta manje. Dnevni ulošci su imali više od tri puta manje objava u 2022. godini… U kategorijama intimni gelovi i maramice, oglašavano je 11 brendova

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East, Predstavništvo Beograd 

U ovom InStore izdanju, za rubriku InFokus: Intimna higijena, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti prema kategorijama, kao i prema top proizvođačima za period januar – maj 2022/2021/2020. i 2019. 

Prvi dijagram prikazuje broj objava za kategorije, za prvih pet meseci. Najviše objava je beležila kategorija Higijenski ulošci, koja za nijansu beleži porast, u poređenju sa istim periodom 2021. godine. Ostale kategorije su oglašavane dosta manje. Dnevni ulošci su imali više od tri puta manje objava u 2022. godini.

Drugi dijagram nam prikazuje analizu top brendova u kategoriji Higijenski ulošci, u poređenju sa prethodnim godinama. Na prvom mestu, po bruto oglašivačkoj vrednosti, je brend Libresse sa udelom 35,5%. Odmah iza njega, na drugom mestu sa udelom od 31,2%, je brend Always koji se u prvih pet meseci ove godine približio vodećem. Naturella je na 3. mestu sa 23,6% vrednosnog udela. Privatna robna marka malo je zastupljena i to sa udelom samo od 1,1%% u prvih pet meseci ove godine. U ovoj godini, oglašavano je 16 brendova u toj kategoriji.

Treći dijagram prikazuje analizu vrednosnih pokazatelja promotivnih aktivnosti za top brendove u kategoriji Dnevni ulošci. I u ovoj kategoriji, sa 38,7% bruto udela oglašivačke vrednosti, na prvom mestu je Libresse proizvođača Essity. Procter&Gamble, sa brendovima Allways i Discreet, kao i Naturella imaju zajedno 40% vrednosnog udela. Oglašavano je ukupno devet brendova, od toga vrednosni udeo privatne robna marke u ovoj kategoriji iznosi 6,9% u 2022. godini.

Četvrti dijagram prikazuje analizu top brendova, u kategoriji Intimna higijena, u kojoj se nalaze intimni gelovi i maramice. Ako poredimo prvih pet meseci ove godine i prethodnih godina, vidimo da svake godine dolazi do većih promena u udelima, to je zbog manjeg broja objava, te svaka objava, više ili manje, ima dosta veliki uticaj na udeo. Vrednosni udeo privatne robne marke, u ovoj kategoriji, iznosi 5,3% u 2022. godini. Oglašavano je 11 brendova.

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima, već 25 godina u 35 evropskih zemalja, prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focus-u se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se temelje na GAV - bruto oglašivačkoj vrednosti. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.

Predstavništvo Beograd  FOCUS Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com