Summi1
Summit2

EP traži više mera za pomoć poljoprivrednicima u zaštiti od suše

AKTUELNO

Svet

16.09.2022.

Evropa se suočava s ekstremnim sušama zbog čega je potrebno hitno uvesti efektivnije mere za ublažavanje posledica istih, a to se posebno odnosi na sektor poljoprivrede, poručili su iz parlamenta EU na jučerašnjoj sednici u Strasburu.

Zastupnici u Evropskom parlamentu smatraju da EU kao ni vlade država članica ne preduzimaju dovoljne mere za ublažavanje posledica klimatskih promena, pogotovo što se tiče suša i požara koji su ovoga leta opustošili Europu.

Evropski parlament stoga traži od Komisije da ojača mehanizme zaštite od požara, poplava i drugih nepogoda, poboljša upravljanje vodom i šumama i poveća sigurnost snabdevanja hranom koja je zbog suša dovedena u pitanje.

Rezoluciju kojom Evropski parlament poziva Komisiju da uspostavi poseban program potpore državama članicama za borbu sa sušama podržala je u četvrtak velika većina zastupnika, njih 469, dok su 34 zastupnika glasala protiv, a 44 suzdržano.

Nakon pandemije, posledica ruske invazije na Ukrajinu i nedavnih elementarnih nepogoda, pogotovo suša, poljoprivreda je na kolenima, posebno na Mediteranu, istaknuo je zastupnik iz redova socijalista Paolo De Kastro.

Mnogi zastupnici su rekli kako je ovo najgora suša u poslednjih 500 godina

Zastupnica Klara Agilera iz redova socijalista navela je da je prema izveštaju Komisije čak 47 posto teritorija Evrope trenutno pogođeno sušom

Brojne vlade u državama članicama, iako već godinama imaju i novac i uslove da poboljšaju borbu protiv šumskih požara i sastave za upravljanje i štednju vodom, po tom pitanju ništa nisu uradile, rekla je zastupnica EPP-a, Lidija Pereira.

Poverenik komisije Virginijus Sinkevičius složio se sa zastupnicima i rekao, kao i više puta do sad, da trebamo biti ambiciozniji i uložiti veće napore.

Što se tiče konkretno poljoprivrede, istakao je da politike već postoje, kao što su "Zeleni plan" i strategija "Od polja do stola".

Izvor: Index HR

Foto: Unsplash