IN STORE  in your country  
SRBIJA

Analize

Zašto je vaš website najbolje mesto za online promociju
Zašto je vaš website najbolje mesto za online promociju

Osnovni preduslov svakog uspešnog poslovanja je poverenje. U online svetu čak i mnogo više nego u offline svetu, u kom kupac može robu da vidi uživo, da je dodirne ili proba. Na internetu je to neizvodljivo. Na internetu kupac mora da veruje prodavcu.

PKS: Rast proizvodnje hleba
PKS: Rast proizvodnje hleba

Godišnja prosečna potrošnja hleba i peciva, po članu domaćinstva, 2006. godine iznosila je 101,5kg, dok je 2019. godine bila 66,6kg (Izvor: RZS). Ukupna spoljnotrgovinska razmena u pekarskim proizvodima ima trend rasta. Kompanije su pretežno orijentisane na region i zemlje članice Evropske unije 

Osvrt na kategoriju: Hleb i pecivo u lifletima
Osvrt na kategoriju: Hleb i pecivo u lifletima

„Beli hleb i tost“ je, sa 550 objava, potkategorija koja je najviše oglašavana, sa vrednosnim udelom od 37%. Druga najjača potkategorija, u ovoj kategoriji, je integralni hleb, sa vrednosnim udelom od 31%. Sa oko 2.100 objava na godišnjem nivou u 2020. godini, vrednosni udeo svih potkategorija „hleb i pecivo“  iznosi tek 2% od totala svih kategorija u segmentu prehrane

RetailZoom: Lokalno vs globalno
RetailZoom: Lokalno vs globalno

U više od 100 prehrambenih kategorija, učešće lokalnih proizvoda je 67% sa ukupnom vrednosti većom od dve milijarde evra, dok internacionalni proizvođači čine 33% sa ukupnom vrednosti od oko 977 miliona evra - posmatramo MAT TY (odnosno period od avgusta 2020. godine do jula 2021. godine) u odnosu na isti period prethodne godine (od avgusta 2019. godine do jula 2020. godine)

Focus: Top domaće robne marke u lifletima
Focus: Top domaće robne marke u lifletima

U prvih osam meseci 2021. godine, u lifletima velikih i manjih trgovačkih lanaca u Srbji, sa više od 140.000 objava oglašavalo se više od 2.600 brendova široke potrošnje u segmentu prehrane. U top 50 brendova, po bruto oglašivačkoj vrednosti, nalazilo se 30 domaćih i 20 globalnih/regionalnih brendova   

e-Plus:  Šta utiče na pojavu ekonomskog patriotizma
e-Plus: Šta utiče na pojavu ekonomskog patriotizma

Domaći proizvođač je uvek u blizini i ne zavisi mnogo od problema na graničnim prelazima. Proradio je i osećaj međusobne solidarnosti između proizvođača i potrošača: kupovina proizvoda domaćih, a naročito malih i srednjih proizvođača, pomaže očuvanje radnih mesta, ubrzava razvoj i inovacije, pomaže da se bude konkurentniji u svakom pogledu 

Ipsos: Kupujem domaće – u sasvim novom kontekstu
Ipsos: Kupujem domaće – u sasvim novom kontekstu

Dodatne marketing i promotivne aktivnosti, koje najveći lokalni trgovci preduzimaju u pravcu promovisanja sopstvenih ili partnerskih linija domaćih proizvoda, sasvim nedvosmisleno ukazuju na činjenicu da je lokalna FMCG poslovna zajednica u potpunosti razumela novi kontekst kupovine

Smart Plus Research: Kupujmo domaće! A, znaju li potrošači šta je domaće?
Smart Plus Research: Kupujmo domaće! A, znaju li potrošači šta je domaće?

Ključni razlozi za kupovinu domaćih proizvoda odnose se, pre svega, na ukuse koje potrošači vole, na koje su naučili (šest od 10), a zatim i na poverenje u domaće proizvode, a jednako važan je i odnos cene i kvaliteta. Spontano, polovina građana Srbije navodi, kao jedan od razloga kupovine domaćih proizvoda, činjenicu da tako pomažu domaću ekonomiju i domaće tržište, ali i očuvanje tradicije

Via Media: Domaći proizvod može da postane uticajan globalni brend
Via Media: Domaći proizvod može da postane uticajan globalni brend

Ukoliko uspemo da spojimo snagu ideje sa novim mogućnostima, koje svakog dana donose nove tehnologije i promena okruženja, domaći brend sa sigurnošću može da bude konkurent internacionalnim brendovima 

Proizvedeno u Srbiji: Domaće je višestruko dobro
Proizvedeno u Srbiji: Domaće je višestruko dobro

ek kada smo osvestili sve nivoe društva – proizvođače, trgovce, distributere i na kraju potrošače, o važnosti domaćih proizvoda, možemo zajedničkom sinergijom da krenemo u osmišljene aktivnosti koje, naravno, treba da budu popraćene adekvatnom komunikacijom

Proizvedeno u Srbiji: Made in Serbia – put do uspeha
Proizvedeno u Srbiji: Made in Serbia – put do uspeha

Menadžeri proizvoda, posebno oni koji rukovode tehničkim delom, moraju odlično da izanaliziraju tržište i da koordiniraju vremenom, ne samo u skladu sa tim da proizvod bude na vreme lansiran, već da naiđe na dobar prijem kod potrošača. Ako ne postupaju tako, rizikuju da proizvod ne zaživi u praksi

Poslovni savetnik: Promotivni i programi lojalnosti u digitalnom dobu
Poslovni savetnik: Promotivni i programi lojalnosti u digitalnom dobu

Osnovna svrha ovih programa je da pruže bolje kupovno iskustvo, da povećaju broj poseta i samim tim prodaju, kao i da dovedu do pomeranja fokusa promotivnih aktivnosti sa proizvoda na kategorije. Takođe, omogućuju i ogromnu uštedu novca, kao i ogromnu uštedu u rabatima. Pored ovoga, njima se uvodi i dodatni kvalitet u promotivne tehnike 

 IGD: Convenience kanal - taktike za rast
IGD: Convenience kanal - taktike za rast

Trgovci proširuju svoju mrežu convenience trgovina, tako da se očekuje da će ovaj kanal da igra sve važniju ulogu za igrače koji posluju kroz više kanala na globalnom nivou. To, takođe, znači i da će da se poveća tržišni udeo convenience trgovine u ukupnoj maloprodaji

Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Ambalaža treba da bude i higijenska i održiva
Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Ambalaža treba da bude i higijenska i održiva

Tržište pakovanja u sektoru robe široke potrošnje procenjeno je na 711,56 milijardi dolara u 2019. godini, a očekuje se da će dostići 935,98 milijardi dolara do 2025. godine, i to uz prosečnu godišnju stopu rasta od 4,6%, u periodu od 2020. do 2025. godine

Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Potrošači od ambalaže očekuju sigurnost proizvoda, pre svega
Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Potrošači od ambalaže očekuju sigurnost proizvoda, pre svega

Sasvim je izvesno da potrošači/građani širom sveta ne samo da očekuju promene (od industrije) u pravcu smanjenja uticaja pakovanja na katastrofalne klimatske promene, već su spremni i lično da učestvuju u tim promenama, a jedan značajan deo već participira u tim promenama

Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Ekološki uticaj ambalaže
Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Ekološki uticaj ambalaže

Kada je tržište pakovanja u pitanju, pandemija je samo ubrzala trend koji je prisutan već duži niz godina – transfer na online kupovinu, pa samim tim i postavila nove zahteve kada su transportna i druge vrste pakovanja u pitanju 

GFK: Važan saveznik u pregovorima proizvođača i trgovca
GFK: Važan saveznik u pregovorima proizvođača i trgovca

Postavlja se pitanje na koji način povećati iskorišćenje potencijala trgovca u kategoriji, odnosno kategorije u radnjama trgovca, kako bi i proizvođač i trgovac imali koristi od rasta kategorije? Potrebno je privući kupce kategorije u radnju, a one koji već kupuju kategoriju u radnji motivisati da kupuju češće i/ili troše više na kategoriju po jednoj kupovini  

Poslovni savetnik: Većim stepenom segmentacije kupaca postižu se veći profiti
Poslovni savetnik: Većim stepenom segmentacije kupaca postižu se veći profiti

Prekida se sa praksom univerzalnih ponuda svim kupcima, čime se urušava lojalnost kupaca, te se promotivne ponude usmeravaju na unapređenje lojalnosti svih segmenata kupaca. Uvođenjem novog sistema, trenutno lojalni kupci će biti zadovoljni, jer su prepoznati kao takvi, a onim manje lojalnim će biti komunicirano na koji način mogu da dođu do istih nagrada, koje trenutno ima grupa lojalnih kupaca

Vodič kroz tržište POS materijala: Trgovina, FMCG i industrija hrane i pića pokreću potražnju za POS materijalima
Vodič kroz tržište POS materijala: Trgovina, FMCG i industrija hrane i pića pokreću potražnju za POS materijalima

Trgovci neprestano i sve više traže različite načine kako bi iskoristili inovativna rešenja koja  privlače potrošače i daju korisne podatake o njihovom ponašanju pri kupovini. S druge strane, dobavljači u ovoj industriji su fokusirani na širenje svog georafskog prisustva i proširenje spektra svojih usluga, kako bi obezbedili veći udeo u marketinškim budžetima kompanija, namenjih u ove svrhe

Značaj interkulturalnih “modela” u kreiranju POSm
Značaj interkulturalnih “modela” u kreiranju POSm

Neophodno je da imate na umu širok spektar ovih modela kada kreirate stikere, postere, banere, zidnu dekoraciju, i ovo pravilo se, pre svega, odnosi na velike stvari koje su predodređene da ostanu duže vreme u radnji, a ne samo tokom sezone. Takođe, oglasi i online marketing se moraju sagledati sa interkulturalnog stanovišta. Ako tu pogrešite, posledice će se reflektovati na vašu kampanju, kao i na celokupno poslovanje 

GfK: POSm kao izvor informacija za potrošače
GfK: POSm kao izvor informacija za potrošače

Već duže vreme se maloprodavci trude da što jasnije istaknu ono što je važno za kupca, posebno povoljne cene određenih arikala, trajno snižene cene, nove proizvode i slično 

Vodič POS Shopper marketing: Faktori koji utiču na profitabilnost POSm
Vodič POS Shopper marketing: Faktori koji utiču na profitabilnost POSm

Činjenica je da površina i dizajn umnogome utiču na stepen interakcije sa materijalom, ali uvek treba imati u vidu činjenicu da neće svi kupci da pogledaju u vaš POS materijal, bez obzira koliko bio dobar i vama privlačno izgledao. Ključno pitanje se samo nameće. Ko će, u stvari, da reaguje na vašu aktivaciju? 

Vodič kroz tržište POS materijala: POSm za potpunu dominaciju vašeg brenda u radnjama
Vodič kroz tržište POS materijala: POSm za potpunu dominaciju vašeg brenda u radnjama

Ukoliko uspete da na efikasan način doprete do kupaca u prodavnici, možete da povećate prodaju bez velikog povećanja budžeta   

IGD: Tri scenarija evolucije urbane i prigradske maloprodaje
IGD: Tri scenarija evolucije urbane i prigradske maloprodaje

Uprkos smanjenom broju ljudi koji putuju na posao, gradovi će i dalje biti užurbani. Veće promene osetiće se u predgrađima, gde se oni koji sada provode više vremena radeći od kuće, osećaju kao da imaju više vremena i novca za trošenje u obližnjim trgovinama i restoranima