IN STORE  in your country  
SRBIJA

analize

Deloitte: Ljudski resursi u centru pažnje
Deloitte: Ljudski resursi u centru pažnje

Zbog, do sada, nezapamćenih poremećaja koje je izazvala pandemija COVID-19, kompanije uvode radikalno nove načine rada i poslovanja, što u fokus stavlja pitanja u oblasti ljudskih resursa. Kompanije menjaju svoje strategije: više ne razvijaju planove za poznate scenarije, već pripremaju strategije u čijem su fokusu ljudi, a koje kompanijama omogućuju bolje prilagođavanje trenutnim okolnostima 

Poslovni savetnik: Kako povećati prodaju i ostvariti napredak
Poslovni savetnik: Kako povećati prodaju i ostvariti napredak

Za korisnike koji još uvek prezaju od poseta prodavnici, razmislite o tome kako možete da napravite korak više i pružite im osećaj sigurnosti i vrednosti. Kućna dostava je brz način da osigurate prodaju i učinite da se vaši korisnici osećaju lagodno, bez brige da će doći u kontakt sa previše lica 

IGD: Maloprodajno tržište nakon COVID-19 krize
IGD: Maloprodajno tržište nakon COVID-19 krize

Kako će kupci kupovati? Kako će se promeniti rast kanala? Koliko će trajati kriza za moj biznis? Kako reaguju drugi biznisi? Što mogu da naučim iz prethodnih ekonomskih kriza? Gde bi trebalo da potražim najbolju praksu?   

Euromonitor International: Top 10 globalnih potrošačkih trendova u 2021. (I deo)
Euromonitor International: Top 10 globalnih potrošačkih trendova u 2021. (I deo)

Otpornost i prilagodljivost pokretačke su snage top globalnih potrošačkih trendova u 2021. godini. Pandemija je stvorila, uticala ili ubrzala svaki od ovih 10 trendova, zauvek menjajući ponašanje potrošača. Uprkos poteškoćama s kojima su se suočili u 2020. godini, potrošači nisu odustali. Oni i dalje podižu svoj glas i kreću napred, zalažući se za bolje sutra  

Ipsos: Trgovina FMCG robom nije bila tako loša
Ipsos: Trgovina FMCG robom nije bila tako loša

Čini se da se COVID kriza najviše odrazila na kategoriju slanih i slatkih grickalica. Slična je situacija i sa kategorijom mleka, mlečnih napitaka, sokova i napitaka, kao i voda, gde se, takođe, mogu konstatovati blagi negativni trendovi u pogledu obima potrošača, osim, iznenađujućeg podatka da pivo nije pretrpelo nikakve bitnije promene u broju konzumenata. Konačno, čini se da su sredstva lične i kućne higijene „najbolje“ prošla u čitavom ovom haotičnom vremenu promene kupovnih navika 

Kako voditi uspešne pregovore?
Kako voditi uspešne pregovore?

Pregovori nisu ništa drugo nego jedan od poslovnih procesa unutar organizacije. Važan poslovni proces, gde lako možete videti i izračunati uticaj na rezultat kompanije, ali i dalje samo poslovni proces, u kome se preduzimaju određene radnje, logične i međusobno povezane, u kome treba da se zna šta je čija uloga i kakva su očekivanja od svih učesnika. Podrazumeva, kao i svaki drugi proces, da imate određene inpute i jasno definisane aktivnosti koje vode ka određenom rezultatu  

Mediana: Kako je pandemija uticala na potrošačke navike?
Mediana: Kako je pandemija uticala na potrošačke navike?

S jedne strane, pod pritiskom ekonomske neizvesnosti, više su se “cenile” akcijske cene i razne druge promocije dok se, sa druge strane, povećalo poverenje u poznate brendove. Potrošači su kupovinom/konzumacijom proverenih brendova težili osećaju sigurnosti u situaciji kada je dosta stvari oko njih bilo van njihove kontrole. To se, možda, najbolje vidi i po kategorijama u kojima se desio pad broja korisnika, dok je broj korisnika najjačih brendova ostao isti, a negde se čak i povećao

 Deloitte: Kreditni rizik, ekološki, socijalni i upravljački rizici, sajber sigurnost najozbiljniji rizici za finansijske institucije u sledeće dve godine
Deloitte: Kreditni rizik, ekološki, socijalni i upravljački rizici, sajber sigurnost najozbiljniji rizici za finansijske institucije u sledeće dve godine

Deloitte-ovo dvogodišnje istraživanje o stanju upravljanja rizicima u globalnom sektoru finansijskih usluga pokazuje da sa smanjenjem ekonomske aktivnosti i porastom nezaposlenosti, kreditni rizik postaje glavni prioritet programa upravljanja rizicima.  

 2 D pregovori: pregovaranje bez pregovaračkog stola
2 D pregovori: pregovaranje bez pregovaračkog stola

Koja je najbolja metoda komunikacije za virtuelne pregovore tokom krize COVID-19, koja će pomoći pregovaračima da maksimizuju vrednost? Odgovor je – zavisi od toga da li vodite konkurentske ili saradničke pregovore. Zavisi i od toga u kojoj ste fazi pregovaračkog procesa. Kao što je nauka pokazala, postoje trenuci tokom pregovaračkog procesa kada je psihološka udaljenost optimalna, a postoje trenuci kada se preferira psihološka bliskost

RetailZoom: Kupovne navike i potrošači u novoj realnosti
RetailZoom: Kupovne navike i potrošači u novoj realnosti

Period marta 2020. godine, u odnosu na februar iste godine, beleži rast od 17% vrednosno posmatrano, a posmatrano na RetailZoom panelu od 130 analiziranih kategorija robe široke potrošnje. Po prolasku prvobitnog impulsa pojačane kupovine, ali i usled zaliha koje su napravljene u martu mesecu, već u aprilu dolazi do pada od 10% i to je zapravo nivo na kome ostaje tržište u narednom periodu    

Nielsen: Potrošački trendovi u COVID godini
Nielsen: Potrošački trendovi u COVID godini

Prosečan srpski potrošač u 2020. godini izdvajao je mesečno 29.947 dinara (255 evra) za hranu, kućne potrepštine i sredstva za ličnu higijenu, od čega 54% čini sveža hrana - meso, riba, voće i povrće 

Smart Plus Research: Šta donosi godina pred nama?
Smart Plus Research: Šta donosi godina pred nama?

Postalo je važno da na novom mestu kupovine bude dostupno sve ono što se kupovalo na raznim drugim mestima, s obzirom na to da smo bili više u pokretu i van kuće.  Trgovci moraju da osluškuju svoje potrošače, da prate njihove kupovine, te da prilagođavaju svoj asortiman na nivou mikrolokacije. Sada je uzrok pandemija, ali je ovo svakako važna aktivnost i za “mirna” vremena 

GfK: Nova dimenzija kupovine
GfK: Nova dimenzija kupovine

Ako sumiramo sve što se dešavalo u toku godine, jasno je da su se kupci vremenom adaptirali i da su usvojili određen model kupovnog ponašanja. Mnogo češće nego ranije se opredeljuju za jednu radnju, važno im je da se u radnji u kojoj kupuju strogo poštuju higijenske mere, da nema gužvi. Frekvencija odlaska u kupovinu u 2020. beleži pad u odnosu na 2019. i taj trend će se zadržati i u 2021. godini  

EY istraživanje Preduzetnički barometar: Kako ste videli 2020.
EY istraživanje Preduzetnički barometar: Kako ste videli 2020.

Većina preduzetnika, njih 82% smatra neizvesnost izazvanu pojavom pandemije COVID-19 najvećim izazovom za dalji rast i razvoj svoje kompanije, dok je 81% ispitanika iskoristilo meru pomoći Vlade u vidu uplate minimalne zarade po zaposlenom, pokazalo je EY istraživanje Preduzetnički barometar.

Istraživanje Deloitte: Uticaj pandemije COVID-19 na zaposlene žene
Istraživanje Deloitte: Uticaj pandemije COVID-19 na zaposlene žene

Gotovo 82% anketiranih žena izjavilo je da je pandemija negativno uticala na njihov život, navodeći negativne uticaje na mentalno i fizičko stanje i ravnotežu između posla i privatnog života. Od ukupnog broja ispitanica, 60% je izjavilo da se preispituju da li uopšte žele da napreduju u svojim kompanijama, kada uzmu u obzir šta to podrazumeva

Pet načina na koje tehnologija oblikuje iskustvo u trgovini
Pet načina na koje tehnologija oblikuje iskustvo u trgovini

Tehnologija će biti ključni element koji će omogućiti trgovcima da stvore sigurno iskustvo kupovine za kupce, a istovremeno obezbeđuju da zaposleni u trgovinama rade u sigurnom okruženju 

 Dodatak o privatnim robnim markama: Razlike između PL-a i brendova blede
Dodatak o privatnim robnim markama: Razlike između PL-a i brendova blede

U Srbiji, učešće PL-a u FMCG-u, za period od 12 meseci zaključno sa junom 2020. godine, iznosi 6,5%, dok je za isti period godinu dana pre iznosio 6,2%, odnosno. Ako posmatramo vrednosno, taj rast iznosi 2,5 milijardi evra. Ako se osvrnemo par godina unazad, učešče PL-a npr. u 2012. bilo je 5,5% 

Dodatak o privatnim robnima markama: PL utakmica postaje sve zanimljivija
Dodatak o privatnim robnima markama: PL utakmica postaje sve zanimljivija

Na globalnom nivou, stavovi potrošača prema privatnim robnim markama radikalno su evoluirali do tačke na kojoj više ne trpe stigmu proizvoda koji se smatraju inferiorni kvalitetom… Kod nas, priča donekle slična, a opet i različita. Pomeranja u pozitivnom pravcu su očigledna, naročito u domenu ocene potrošača o sve većoj zastupljenosti kvalitetnih proizvoda u portfoliju privatnih robnih marki, i ona su pre evolutivna (postepena), nego skokovita 

Analiza: COVID-19 i maloprodaja hrane
Analiza: COVID-19 i maloprodaja hrane

Prema mišljenju Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Evropske Agencije za bezbednost hrane (EFSA), bezbednost hrane nije ugrožena od korona virusa, ako se primene dobre higijenske i proizvođačke prakse   

Šta je odgovornost?
Šta je odgovornost?

Uverenja se menjaju sporo i uvek određenim redom, pa tako i shvatanje odgovornosti. Određenim organizacijama trebaju lideri određenih uverenja, a oni sami moraju da ocene uverenja svojih zaposlenih da bi se bolje razumeli i bili jasniji u svojim očekivanjima jedni od drugih. Najbolji izbori su najbolji u određenim uslovima i situacijama. Odgovornost lidera je da to vide i prema tome se ponašaju   

Top domaće robne marke u lifletima
Top domaće robne marke u lifletima

U prvih osam meseci 2020. godine, u lifletima velikih i manjih trgovačkih lanaca u Srbji, oglašavalo se više od 2.200 robnih marki široke potrošnje u segmentu prehrane. U top 50 robnih marki, nalaze se 33 domaća i 17 globalnih proizvoda

Prehrambeni nacionalizam kao kontra-trend globalizaciji hrane
Prehrambeni nacionalizam kao kontra-trend globalizaciji hrane

Potrošači sve više obraćaju pažnju na to odakle hrana dolazi, ne samo zbog transparentnosti, već i zbog samog porekla hrane…. Sa ponosom konzumiraju loklane proizvode, ne samo da bi podržali lokalne ekonomije, već i da bi uživali u tradicionalnoj ishrani na svom lokalitetu

Žig „Čuvarkuća“ kao potvrda kvaliteta i domaćeg porekla
Žig „Čuvarkuća“ kao potvrda kvaliteta i domaćeg porekla

Projekat „Stvarano u Srbiji“, kao strateški projekat podrške domaćim proizvodima i proizvođačima, startovao je polovinom juna, a ima cilj da podrži domaće proizvode i proizvođače i unapredi svest potrošača o značaju kupovine domaćih proizvoda (podnaslov) Izvor: Privredna komora Srbije

Lokalni proizvod nikad dostupniji domaćem potrošaču
Lokalni proizvod nikad dostupniji domaćem potrošaču

Velika je želja da se promoviše domaće i lokalno, jer brigu za očuvanje zdravlja stanovništva prati potreba da se sačuvaju domaći privrednici, njihovi zaposleni, i sve porodice koje oni prehranjuju