AKKM
AKKM

Transformacijom do energetske učinkovitosti i održivosti

Posjetili smo

Inovacije

11.03.2020

Velikim međunarodnim sudjelovanjem, s više od 94.000 posjetitelja i 2300 izlagača, EuroShop u svojoj pedesetogodišnjoj povijesti potvrđuje svoju poziciju vodećeg globalnog Trade Showa. U fokusu: digitalizacija, omnichannel i emocija tržišnog iskustva kupca. Velika posjećenost pratećih stručnih foruma.

EuroShop Retail Trade Fair najveći je svjetski sajam maloprodaje koji se svake tri godine održava nove izlagače i posjetitelje. Ove je godine sajam bio okrenut prema budućnosti, kao i cijeli maloprodajni sektor.

Osnovni je cilj posjeta EuroShop 2020 sajmu dobivanje novih informacija o različitim proizvodima, trendovima i kon- ceptima u maloprodaji kao i sklapanje poslova kupnjom proizvoda i usluga koji su podijeljeni u osam tematskih cjelina, na više od 127.000 četvornih metara izložbenog prostora u 16 sajamskih hala. Posjetitelji su, uz mnogobrojne sajamske aktivnosti koje su nudili izlagači i organi- zatori, mogli besplatno prisustvovati in- teraktivnim stručnim forumima iz osam područja.
Od 16. do 20. veljače 2020. godine sajmu smo prisustvovali kao jedini trgovački B2B medij iz regije. Sajam je okupio više od 94.000 posjetitelja iz 140 zemalja i 2300 izlagača iz 57 zemalja svijeta. Ri- ječ je o međunarodnoj visokovrijednoj mreži profesionalaca koja je svojim idejama, inovacijama i energijom punila hale sajma.

Ostale aktivnosti na sajmu bile su: De- signers Village, Italian Lighting Lounge, Eco Park, Premium City, Shop! POPAI Village, IFES Global Village, „touch“, Start-up hub Retail Technology & Mar- keting, Competence centre retail, 55 Elephants: EuroShop 2020 meets Wild- hood Foundation, Light Art goes Reta-il, Merchandising lounge i nagrade koje daje EuroShop te nagrade EHI Retail Instituta.

Na sajmu, kako smo naveli, sudjeluju izlagači i posjetitelji sa svih kontinenata, osim Antarktike. Najviše izlagača dolazi iz Njemačke (724), potom iz Kine (316), Italije (233) i Francuske (101).

Iz Hrvatske je izlagalo osam izlagača, iz Srbije deset, a iz Slovenije šest izlagača.

Na sajmu su se samostalno predstavile sljedeće kompanije iz Hrvatske: b.t.c. d.o.o., BALBOA d.o.o., P.E.S.-Zagreb
d.o.o., PIS d.o.o., Print grupa d.o.o., Pro- digital d.o.o., Proming d.o.o. i Velprom d.o.o.

Iz Slovenije su sudjelovale ove kompa- nije: Alpfrigo d.o.o., Door Tech Gro- up d.o.o., Kvadro Studio d.o.o., Modiz
d.o.o., Mreza Blatnik in druzbenik d.n.o. i Staklarstvo Resnik Janez s.p.

Srbiju su predstavljale kompanije: An- dric LLC, Medan LOA d.o.o., Lava Commerce d.o.o., Galeb System Cor- poration, Fiscal Solutions d.o.o., Digital Print Studio MLLC, Cards Print d.o.o., BG Reklam d.o.o., Belwood Hangers
d.o.o. i Propulzija LLC.

Upućujemo sve čestitke našim kompani- jama na sudjelovanju i predanosti izlagača na sajmu. Te su kompanije inspiracija svima ostalima i želja nam je da i na slje- dećem sajmu 2023. godine vidimo više domaćih kompanija među izlagačima te što više posjetitelja iz regije. Na samom je sajmu bilo više od 400 posjetitelja iz naše regije pa je to bila odlična prilika da se susretnemo i razmijenimo iskustva sa svim vodećim trgovcima, proizvođačima i distributerima.

Onima koji još uvijek nisu imali priliku posjetiti sajam u Düsseldorfu, predstavljamo koncept sajma.

Fokus sajma ove je godine bio na emocijama i digitaliza- ciji maloprodaje koja je u po- rastu. Digitalizacija omoguću- je trgovcima da s jedne strane ponude svojim kupcima još više usluga istovremeno po- vezujući online i offline kana- le, a s druge strane, pojedno- stavljuje procese i logistiku. Stoga je na sajmu EuroShop 2020. digitalna transforma- cija bila u ključnom fokusu, također u smislu postizanja najveće moguće energetske učinkovitosti i održivosti.

Događaj traje pet dana na prostoru düsseldorfskog sajma. Cijene za posjeti-telje su od 70 eura/dan do 150 eura za cjelokupno trajanje sajma. U okviru tog iznosa svaki sudionik mjesecima prije po- četka sajma dobije sve nužne informacije, tako da kada dođe na sajam zna točno u kojoj od osamnaest hala se nalaze njegovi potencijalni partneri ili u kojoj će se hali održati određena prezentacija.

Cijene za izlagače formirane su ovisno o poziciji u dvorani i veličini izložbenog prostora. Budući da je potražnja za izlož- benim prostorom iz godine u godinu sve veća, proizvođači koji se kontinuirano pojavljuju kao izlagači na sajmu mogu rezervirati bolje pozicije i tako se posjeti- teljima predstaviti s najboljih mjesta.

Izlaganje na sajmu organizirano je kroz osam tematskih cjelina, koje uključuju brojne kategorije i potkategorije. Mi ćemo vam pokušati prikazati barem dio organizacije kako biste dobili predodžbu o količini proizvoda koji su predstavljeni
Osam tematskih cjelina:

1. Retail Marketing

Angažiranje i putovanje kupaca, iskustvo branda u offline i online trgovini, personalizacija putem mobilnih uređaja, umjetna maloprodajnoj dimenziji marketinga na EuroShopu 2020, mogli ste doživjeti ci- jeli spektar digitalnog i sve intenzivnije što navigacijski sustavi nazivaju važnom točkom na karti. Zato je to pravi termin za EuroShop: bitna točka u prodaje. Riječ je o ljudima, njihovom pregledu mjesta ili kanala na kojima dje- luju kao kupci. Glavno je da trgovci mo- raju osvojiti pažnju kupca. U EuroShopu, Retail Marketing Dimension prikazivale su se najatraktivnije i najfascinantnije in- stalacije za mjesto kupnje. Upravo tu ku- pac odlučuje koji proizvod će kupiti.

Dimenzija marketinga na EuroShopu 2020 mjesto je gdje ste mogli dobiti novo tlo za interakciju sa svojim kupcima. U tim su se halama predstavila 534 izlagača, a na štandovima su se mogli vidjeti: trajni displeji, akril i plastični POP proizvodi, svjetleće reklame, kartonski proizvodi, velikih i malih formata, digitalni sustav oglašavanja, sezonski ukrasi, tekstilni ukrasi, digitalni POS displeji, etikete, oznake cijena, grafika, signalizacija, gra- fički dekorativni elementi, promotivna roba, vitrine, reklamni posteri, rasvjeta, prodajni kontejneri, podovi, prodajni pa- viljoni itd.

Do kupaca se pokušava doći na različite načine privlače- ći im pažnju kako bi im bila zaokupljena sva osjetila, bilo blještavilom, novim tehnologi- jama ili virtualnom stvarnošću. Ulaže se u opremanje proda- vaonica kako bi se stvorilo što bolje iskustvo kupnje. Sve kako bi se kupac povezao s proizvodom. Ako kupac uzme proizvod u ruke, 60% je veća šansa da će ga u tom slučaju i kupiti. Stoga, svima je u fokusu kupac i njegovo privlačenje.

2. Expo & Event Marketing

Živa komunikacija je vaš život? Vaš je cilj integrirano iskustvo branda? Ovo je sajam za vas. Dobrodošli na vrhunsku lokaciju komunikacije uživo: Expo & Event Marketing dimenzija na Euro- Shopu 2020. Doživljaj komunikacije uži- vo – intenzivan, jedinstven, autentičan. Dojmovi, inspiracije, inovacije. Integri- rano iskustvo robne marke. Holistički dizajnirana iskustva s markom. Inovativ- ni formati koji određuju trend. Prikazi i događaji koji prelaze u doba digitalizacije i festivala. Duh novih početaka – sve to Umrežavanje. Složeni scenariji iskustva. Inspirirajuća izvedba. Dinamična komunikacija. Sve je tu – na vašoj lokaciji za
komunikaciju uživo. Na svjetskoj maloprodaji takve vrste.

Event marketing agencije, proizvodne kompanije, specijalni efekti, promotivna vozila, iznajmljivanje opreme za evente, planiranje i projektiranje, dobavljači ma terijala za promocijske aktivnosti, iznaj- mljeni namještaj/namještaj, dekoracija izgradnja/faza izgradnje, brand komuni- kacija, mediji i AV inženjering, Commu- nications agencije, 3-D CAD sustav bili su na raspolaganju posjetiteljima tih hala.

3. Retail Technology

Proširena stvarnost, virtualna stvarnost, umjetna inteligencija, Internet stvari (IoT), pametna trgovina, angažman ku- paca, mobilno plaćanje, usluge temeljene
na oblaku – sve te vruće teme mogli ste loprodajne tehnologije.

Može se čitati poput popisa digitalnih ri- ječi, ali to su trenutačni i budući izazovi u vezi s kupcima. Digitalizirana i višena- mjenska komunikacija, kao i veliki podaca i prodavača, kupca i branda ili robne marke. Kupnja postaje interaktivno viso- kotehnološko iskustvo. No, klasična ma- loprodajna tehnologija također se brzo razvija. High-end je standard, trenutačni trendovi generiraju nove trendove.

Izlagači, njih 651 predstavili su EPOS hardver i softver, elektronski nadzor robe, robne sustave, ERP rješenja, ručne ure- đaje, mobilna računala, mobilno plaćanje, aplikacije za mobilne uređaje, POS ekra- ne, ekrane na dodir, POS pisače, printere kupona, POS kiosk sustave, EFT termi- nale, beskontaktne platne sustave, NFC rješenja, RFID – robna rješenja nadzora, softver za POS komunikacije, self checkout, sustave za samoskeniranje, oznake i cijene, elektronske cijene, mjerenje frekvencije kupaca, IT konzalting, sustave za uprav- ljanje informacijama, mobilne kupone, Cloud IT usluge, softvere za upravljanje zalihama, rješenja za online plaćanje, IT opremu i sustave te printere cijena.

3. Lighting

Kad je u pitanju iskustvo i inscenacija, fascinacija i atmosfera, sve staze vode prema svjetlu. Različite tehničke primje- ne, od pametne rasvjete do IoT-a, u kom- binaciji s ekološkim aspektima kao što su održivost i učinkovitost – to je ono čime se bavila ova dimenzija unutar dimenzije osvjetljenja na EuroShopu 2020. Svijet – a ne samo svijet maloprodaje – živi na svjetlu. Dimenzija osvjetljenja.

predstavlja kompletni spektar moder- nog osvjetljenja i rasvjete trgovine: od ulaznog prostora i izložbenih proizvoda do blagajne. Primjerice, LED tehnolo- gije otvaraju potpuno nove mogućnosti prezentacije proizvoda na emocionalno uvjerljiv način. Svjetlost i njena magija imaju čar i sjajnu budućnost zahvaljujući održivim energetskim rješenjima i inteli- gentnom upravljanju rasvjetom.

U segmentu rasvjete 187 izlagača predstavilo je inovacije u općoj i ambijentalnoj rasvjeti, a naglasak je stavljen i na: fokus rasvjetu, planiranje rasvjete, sustave rasvjete, LED lampe, kontrolnu rasvjetu, vanjsku rasvjetu, fasadnu rasvje- tu, operativnu opremu, plafonske susta- ve, dobavljače, rješenja za maloprodaju, osvijetljene znakove, svjetleće reklame, osvijetljene ukrase i pribore, ogledala i ogledalne sustave, izgradnju i automa- tizaciju, halogene lampe, lampe visokog pritiska, svjetleće vitrine i fluorescentne žarulje.

4. Visual Merchandising

Postaviti pozornicu. Očarati. Kao ana- logni doživljajni prostor i kao digitalna platforma. Kao uvodna pripovijest i kao proširena stvarnost. Kao pop-up trgovina, kao internetska trgovina. U okviru di- menzije vizualne prodaje robe moglo se vidjeti bestsellers i čuti najbolje storytellers. Ispričati priče koje se mogu iskusiti svim osjetilima – to je veliki izazov u malopro- daji, ali i ujedno njegova velika prilika. U doba e-trgovine, vizualni marketing postaje sve važniji. Potreban je emocio- nalni naboj i dobro osmišljena priča da biste stvorili individualne svjetove iskustva koji se izdvajaju od internetske maloprodaje.

Dimenzije vizualnog trgovanja na Eu- roShopu 2020 pokazale su vam moguć- nosti koje možete iskoristiti da privučete pažnju svojih kupaca. Ondje se postaje i pripovjedač i bestseler.

U okviru tog sektora predstavilo se 135 izlagača, a posjetiteljima su bili dostupni regali, displejni štandovi, površinski ma- terijali, figure, prezentacijski materijali, zidne obloge, podovi, vitrine, okviri, vje- šalice, sobe, sustavna rješenja za tržišne centre, stropni sustavi, sjedenje, displeji, brand komunikacija, sustav upravljanja i razni pribor.

5. Shop Fitting & Store Design

Kakva mora biti trgovina danas, a kakva trgovina budućnosti? Je li to mjesto avan- ture? Dobro ili loše mjesto? Nešto treće? Pop-up trgovina? Kako će to izgledati, kako bismo se trebali osjećati na nekome takvom mjestu? Kreativni i pragmatični odgovori mogli su se pronaći u dimenziji Shop Fitting & Store Design dimenziji na EuroShopu 2020.

Bez obzira jeste li izlagač ili posjetitelj mo- rali ste doživjeti novu dimenziju i vidjeti da taj dio nije bez razloga nazvan oazom estetske profinjenosti. Najbolji arhitekti, dizajneri, projektanti i proizvođači nad- mašili su jedni druge u jedinstveno dizaj- niranim štandovima i prezentacijama, promišljenim do najsitnijih detalja. Mogli ste otkriti koji su to novi materijali i izne- nađujuća rješenja za veću održivost. Inspi- rirati se privremenim dizajnom ili modu- larnim konceptima te otkriti kako priroda može poslužiti kao model forme i funkcije. I iznenađenje koje ste ondje mogli otkriti i osvijestiti jest ono što nam dolazi u velikim omjerima – digitalno, digitalno, digitalno!

Opremu za trgovine predstavilo je 642 izlagača: namještaj, sustave polica, arhi- tekturu i dizajn trgovina, zidne sustave, regale, štandove, vitrine, podove, zidnu opremu, brojače, stolove, trajne disple- je, kolica, košare, kontejnere, rješenja za maloprodaju, građevinske materijale, ra- svjetu, alarmne sustave, rashladne vitrine, grafičku dekoraciju itd.

6. Food Service Equipment

U tome dijelu mogli ste vidjeti sve, od brze hrane do kuhinje s Michelinovim zvjezdicama, jer na meniju imaju svega. Ugostiteljstvo je postalo megatrend u maloprodaji. Kupac postaje gost – u tr- govačkim centrima, supermarketima i na benzinskim postajama. Sve je to novo iskustvo kupnje i trajna lojalnost kupaca. Recepti su raznoliki, u rasponu od poseb- ne praktičnosti i koncepta do atraktivnih tematskih restorana i čitavog novog svije- ta hrane. Sastojci pečenja i kuhanja ostaju isti, no najbitnija je svježina i kvaliteta.

Tržište konzumacije izvan doma raste ve- likim skokovima, i to posvuda. Primjeri- ce, u SAD-u se svaki drugi dolar, pa i više od toga, troši na hranu i piće izvan kuće. A samo u Njemačkoj, prema studiji EHI, očekuje se da će ugostiteljska trgovina u 2019. godini ostvariti prodaju od 10 mi- lijardi eura.

Posjetiteljima je 75 izlagača predstavilo rashladne sustave, sustave za održavanje topline, opremu za hladnjak i duboko zamrzavanje, rashladne vitrine, ugosti- teljsku opremu, grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, izgradnju automatizacije i kontrolne sustave, strojeve za pakiranje, sustave vrata, sabijače otpada i brusilice, sustave za upravljanje informacijama, mikrovalne pećnice, aparate za kavu, strojeve za pranje posuđa, dizala, kontejnere darnih sirovina.

7. Refrigeration & Energy Management

mogli uvjeriti i svi posjetitelji Sajma u di- jelu koji se bavio upravljanjem hlađenjem

nomija i ekologija – zajedno su bili pred- stavljeni od strane 246 izlagača u sektoru upravljanja hlađenjem i energijom na Eu-

automatizacija postrojenja, IoT i AI, učin- kovitost i atraktivna prezentacija – svi se međusobno nadopunjuju kako bi omogu-