IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
13.11.2019.

InFokus Papirna galanterija

Focus: Analiza promotivnih aktivnosti papirna galanterija

Analizirani su vrednosni pokazatelji promotivnih aktivnosti za kategorije toaletni papir, ubrusi, salvete i maramice u MAT 2019. Kategorija toaletni papir ima standardno najveći udeo od skoro 67%. Najviše oglašavani je bio troslojni papir. Na drugom mestu je kategorija ubrusi sa 22%

Autor: Melani Cipot
Focus South East
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com

Focus je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već više od 20 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju i shodno tome se odazivamo nadogradnjom naših sistemskih alatki, kako bismo zadovoljili i najzahtevnije korisnike. Što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta.

Focus analizira broj objava u lifletima trgovačkih lanaca i maloprodajnih trgovina i svojom posebno razvijenom metodom izračunava vrednost – GAV („gross advertising value“) promocija, odnosno njihovu bruto oglašavačku vrednost. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.

U ovom InStore izdanju, za rubriku InFokus: Papirna galanterija, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti po kategorijama te top brendovima za period MAT 2018. (od septembra 2017. do avgusta 2018) i MAT 2019. (od septembra 2018. do avgusta 2019).

U prvom dijagramu smo analizirali vrednosni pokazatelj promotivnih aktivnosti za kategorije toaletni papir, ubrusi, salvete i maramice u MAT 2019. Kategorija toaletni papir ima standardno najveći udeo od skoro 67%. Najviše oglašavani je bio troslojni papir. Na drugom mestu je kategorija ubrusi sa 22%.

Drugi dijagram nam prikazuje analizu top brendova, za kategoriju toaletni papir. Na prvom mestu po vrednosti oglašavanja je brend Perfex, domaćeg proizvođača Drenik, koji u poređenju sa istim prethodnim periodom beleži porast. Zewa na drugom mestu je imala minimalnu porast. Među top oglašavačima je još Paloma, koja je zabeležila pad. Privatne robne marke su imale manji rast u poslednjih 12 meseci, te beleže udeo od 9%.

Treći dijagram: Kako su se oglašavali top brendovi u kategoriji toaletni papir kod odabranih trgovaca? Ovde uočavamo različite strategije. Perfex ima najveću bruto oglasnu vrednost kod DTL – skoro 70%, Zewa kod Veropoulosa i Paloma kod Univerexporta. Svoju privatnu robnu marku je veoma dobro oglašavo Lidl, kod kojeg je i Zewa bila jedini oglašavani brend pored Lidlove marke.

Četvrti dijagram: Kod pregleda stanja oglašavanja top brendova u kategoriji ubrusi, na prvom mestu isto kao kod toaletnog papira je domaći Perfex, sa udelom od 34%. U poslednjih 12 meseci Violeta je na drugom mestu ispred Palome. Privatna robna marka u ovoj kategoriji ima udeo od dobrih 14%.

-