IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
07.04.2021.

ANALIZA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

FOCUS: Namazi pod lupom

Kada posmatramo kategorije Mlečni namazi, Alternativni i Džem/Marmelada, najviše objava imala je kategorija mlečnih namaza sa 1.300 objava u 2020. godini. Sve tri kategorije su beležile porast u broju objava, kada poredimo sa prethodnom godinom, a najveći rast smo zabeležili kod kategorije alternativnih namaza, gde je bilo 38% više objava

Autor: Melani Cipot
FOCUS Research South East / FOCUS Research Predstavništvo Beograd

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina, u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se temelje na GAV - bruto oglašivački vrednosti.

Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.

U ovom InStore izdanju, za rubriku InFokus: Namazi, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti prema kategorijama, kao i prema top brendovima za period januar – december 2020. i 2019. godine.

Prvi dijagram prikazuje broj objava promotivnih aktivnosti za odabrane kategorije namaza: Mlečni namazi, Alternativni i Džem/Marmelada. Najviše objava imala je kategorija mlečnih namaza sa 1.300 objava u 2020. godini. Sve tri kategorije su beležile porast u broju objava, kada poredimo sa prethodnom godinom, a najveći rast smo zabeležili kod kategorije alternativnih namaza, gde je bilo 38% više objava. I po bruto oglašivačkoj vrednosti su alternativni namazi imali povećanje, dok su kategorije mlečnih namaza i džemova/marmelada beležile pad.

Drugi dijagram nam prikazuje analizu Top brendova, za kategoriju Džem/Marmelade. Na prvom mestu, po vrednosti oglašavanja, je brend Nectar, koji zajedno sa Podravkom ima povećanje u poređenju sa prethodnom godinom. Oglašavalo se više od 50 brendova, zajedno sa proizvodima privatne robne marke, koji imaju zajedno udeo veći od 35% u ovoj kategoriji. Najjači brendovi unutar privatne robne marke su Ukusi mog kraja i Premia.

Treći dijagram donosi pregled stanja oglašavanja u kategoriji Alternativni namazi. Vidimo da već prve dve kompanije Ribella i Carnex, imaju udeo od skoro 68%. U kategoriji koja se još razvija se, osim privatnih robni marki, oglašavalo još 30 brendova. Najjači brendovi unutar privatne robne marke su, u 2020. godini, bili dm Bio i Deluxe.

Četvrti dijagram predstavlja Top brendove u kategoriji Mlečni namazi. Abc namaz je i 2020. godinu zaključio na prvom mestu među mlečnih namazima, i to sa povećanjem bruto oglašivačke vrednosti za 35%, u poređenju sa 2019. godinom. Među privatnim robnim markama, na prvom mestu je Lidlov Pilos. Više od 50 brendova se oglašavalo u ovoj kategoriji. Prosečni popust u 2020. godini iznosio je 19%, dok je u 2019. bio 17%.

***

Kontakt:

Predstavništvo Beograd FOCUS Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com

-