IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
15.03.2021.

ANALIZA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

FOCUS: Supe i gotova jela u lifletima

Obim kategorije Supa je, kao i prethodne godine, skoro tri četvrtine vrednostnog oglašavanja. Izazovnu godinu smo završili sa više od 2.000 objava u kategorijama supa, i skoro 600 objava u gotovim jelima. Oglašavalo se više od 80 različitih brendova

Autor: Melani Cipot, FOCUS Research South East, FOCUS Research Predstavništvo Beograd

FOCUS Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U FOCUS-u se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli/omeri temelje na GAV - bruto oglašivački vrednosti. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je naravno taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.

U ovom InStore izdanju, za rubriku InFokus: Instant supe i gotova jela, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti po kategorijama te top brendovima za period januar – december 2020. i 2019.

U prvom dijagramu prikazan je vrednosni pokazatelj promotivnih aktivnosti za kategorije Supa i kategorije Gotovih jela za 2020. godinu. Obim kategorije Supa je, kao i prethodne godine, skoro tri četvrtine vrednostnog oglašavanja. Izazovnu godinu smo završili sa više od 2.000 objava u kategorijama supa, i skoro 600 objava u gotovim jelima. Oglašavalo se više od 80 različitih brendova. Prosečni popust za obe dve kategorije iznosio je oko 19%, nema promene zbog pandemije ista visina popusta je bila i u 2019. godini.

Drugi dijagram (naslovna fotografija) nam prikazuje analizu Top brendova, za kategoriju Supe. Na prvom mestu po vrednosti oglašavanja je brend C, proizvođača Nestlé, koji beleži manji pad u poređenju sa 2019. godinu. Vidimo da su IndoMie, Podravka i Aleva imali rast. Sedam brendova je imalo udeo veći od 90%. Privatne robne imaju u toj kategoriji dosta mali udeo, koji iznosi 3,4%.

Treći dijagram: Veoma različito je oglašavanje Top brendova iz kategorije Supa kod odabranih trgovaca. Kod pregleda stanja oglašavanja kategorija, vidimo da je brend C daleko ispred svih ostalih u Aroma marketima, sa udelom od 40%. Aleva ima najveći udeo kod Maxi-ja 38%, IndoMie u Gomex radnjama, sa 46%. Svoju privatnu robnu marku najbolje je oglašavao Maxi, sa 14% udela od totala svih oglašavanih supa kod tog trgovca.

Četvrti dijagram: Za kraj, da spomenemo još i Top brendove u kategoriji Gotova jela. Privatne robne marke, u toj kategoriji, imaju 28% što je za 7% manji udeo od ostvarenog u prethodnoj godini. Prva tri brenda nose polovinu bruto oglašivačke vrednosti. U kategoriji gotovih jela se, pored privatnih robnih marki, oglašavalo još 33 brenda.

Predstavništvo Beograd FOCUS Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com

-