IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
01.07.2020.

InFokus Bombone i žvake agencija Focus: Analiza promotivnih aktivnosti

InFokus: Bombone i žvake u lifletima

Kod pregleda stanja oglašavanja top proizvođača kod odabranih trgovaca, uočavamo različite strategije. Pionir ima najveću bruto oglašivačka vrednost kod DIS-a i Tempa, Haribo kod DIS-a, Paraćnika kod DTL grupe i Kraš kod Univerexporta. Najjače je svojo privatnu robnu marku oglašavao Maxi

Autor: Melani Cipot
Focus South East
m.cipot@focusmr.com

Focus je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već više od 20 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju i shodno tome se odazivamo sa nadogradnjom naših sistemskih alatki, kako bi zadovoljili i najzahtevnije korisnike. Što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta.

Focus analizira broj objava u lifletima trgovačkih lanaca i maloprodajnih trgovina i svojom posebno razvijenom metodom izračunava vrednost – GAV (gross advertising value) promocija, odnosno njihovu bruto oglašivačku vrednost. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je naravno taj, da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju ostavljaju veći efekat na njega.

U ovom InStore izdanju, za rubriku InFocus: BOMBONE I ŽVAKE, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti po kategorijama, top proizvođaća, te kretanje cena.

U prvom dijagramu smo analizirali vrednosni udeo promotivnih aktivnosti po kategorijama, gde smo u prvom kvartalu ove godine zabeležili više od 400 objava. Trećina udela u šarenom miksu kategorija bombona i žvaka imala je kategorija „cough sweets“.

Drugi dijagram: Proizvođači sa najvećom bruto oglašivačkom vrednošću, u periodu januar – mart 2020. i 2019. godini, bili su dva domaća Pionir i Paraćnika, te Haribo i Kraš. Oglašavalo se nešto više od 50 različitih proizvođača.

Treći dijagram: Kod pregleda stanja oglašavanja top proizvođača kod odabranih trgovaca, uočavamo različite strategije. Pionir ima najveću bruto oglašivačka vrednost kod DIS-a i Tempa, Haribo kod DIS-a, Paraćnika kod DTL grupe i Kraš kod Univerexporta. Najjače je svojo privatnu robnu marku oglašavao Maxi.

Četvrti dijagram: Pruža uvid u kretanje cena za najviše oglašavani proizvod to su bombone od 100g raznih proizvđača. Prosećna cena u prvom kvartalu 2020. godine bila je 63,59 dinara, što je 5% manje nego u istom periodu prethodne godine. Prosečni popust kod kategorija bombona i žvaka kretao se oko 22%.

Predstavništvo Beograd Focus South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
-