IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
02.09.2020.

Panel domaćinstava GfK: Potrošnja u domaćinstvima Srbije

InFokus: Kupovina testenine i pirinča

Domaćinstva u Srbiji su, u posmatranom periodu, kupila više od 150 različitih brenova testenina. Pet vodećih među njima ukupno zauzima oko 51% vrednosnog tržišnog učešća u kategoriji… U bazi podataka GfK Panela domaćinstava registrovano je oko 70 brendova i trgovačkih marki pirinča, od kojih pet vodećih u zbiru zauzima nešto manje od 50% tržišnog učešća

Autor: Dalibor Minić
Senior Research Consultant
Consumer Panel Services, GfK
dalibor.minic@gfk.com​

U fokusu ovog istraživanja je kupovina suve testenine i pirinča u domaćinstvima u Srbiji, u periodu od jula 2019. do februara 2020. godine.
Domaćinstva u Srbiji su, u posmatranom periodu, kupila više od 150 različitih brendova testenine. Pet vodećih među njima ukupno zauzima oko 51% vrednosnog tržišnog učešća u kategoriji. Ovi brendovi su, abecednim redosledom: Barilla, Borzal, Danubius, Sentella, Tiradell.

Ukupan broj kupaca testenine (domaćinstava koja su bar jednom kupila proizvod) se u analiziranom periodu povećao za 1%, dok je učestalost kupovine opala za 5%.

Testenina se najviše kupuje u supermarketima i minimarketima – više do 50% ukupne vrednosti potrošnje domaćinstava na kategoriju se generiše kroz ova dva formata. Sledeće su tradicionalne lokalne prodavnice, a zatim i diskontni lanci i hipermarketi.

Među vodećim trgovinskim lancima, najveći rast lojalnosti kupaca u kupovinama testenine u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, beleži Lidl. Kao brend sa najvećom zabeleženom lojalnošću kupaca u kategoriji izdvaja se Barilla, dok je lojalnost trgovačkim markama testenine iznosila ne zanemarljivih 31%.

Pirinač, za razliku od testenine, beleži pad penetracije u domaćinstvima od -2%, uz rast prosečne učestalosti kupovine od 1%. U bazi podataka GfK
Panela domaćinstava registrovano je oko 70 brendova i trgovačkih marki pirinča, od kojih pet vodećih u zbiru zauzima nešto manje od 50% tržišnog učešća. Ovi brendovi su, abecednim redosledom: ABC, Benlian Food, Biser, C Pirinač i K-Plus.

Lojalnost kupaca vodećem brendu na tržištu iznosi 50%, a najveći rast lojalnosti između posmatranih perioda zabeležio je brend Riso Scotti. Što se tiče lojalnosti kupaca trgovačkim markama pirinča, ona je na prilično visokom nivou od 54% njihove ukupne potrošnje na kategoriju. Trgovački lanac u kojem je zabeležen najveći rast lojalnosti kupaca u kategoriji pirinča je Gomex.

O istraživanju
GfK Panel domaćinstava je standardizovano istraživanje koje u Adria regionu neprekidno traje duži niz godina (u Hrvatskoj od 2000. godine, u Srbiji od novembra 2002. a u BiH u periodu od 2004. do 2012). U centru pažnje je merenje potrošnje oko 125 proizvodnih kategorija na reprezentativnom uzorku domaćinstava. Podaci se prikupljaju uz pomoć pametnog telefona i SmartScan mobilne aplikacije. Ova metodologija meri potrošnju robe široke potrošnje koja se konzumira u samom domaćinstvu i pokriva kupovinu u svim kanalima distribucije. Proizvodi koji se potroše van domaćinstva nisu predmet ovog istraživanja.

O GfK
GfK je pouzdan izvor najznačajnijih informacija o tržištu i potrošačima, koji omogućavaju našim klijentima da donesu sveobuhvatnije odluke. Više od 13.000 eksperata u marketinškim istraživanjima kombinuje svoju strast sa 80 godina GfK iskustva u proučavanju podataka. Ovo omogućava GfK da poveže ključna globalna saznanja sa lokalnim specifičnostima u više od 100 zemalja. Koristeći inovativne tehnologije i naučni pristup, GfK pretvara obimne podatke u suštinske podatke, čime omogućava svojim klijentima da unaprede konkurentnost i obogate iskustva i izbor potrošača

-