IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
01.10.2020.

Mediana: Podaci iz TGI baze za Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku, BiH i Severnu Makedoniju

Mleko i mlečni proizvodi: Konzumacija mleka u regionu

Kada govorimo o markama mleka koje su se najviše konzumirale u predhodnih 12 meseci, može se primetiti da je na tržištu BiH najpopularnija marka mleka Meggle, na tržištu Hrvatske Dukat, dok je na tržištu Slovenije to Alpsko mleko. Na tržištima Srbije i Makedonije dominiraju dva brenda kompanije Imlek, Moja kravica u Srbiji i Bimilk u Severnoj Makedoniji

Autor: Borislav Radojković
TGI Project Manager,

borislav.radojkovic@mediana.co.rs
www.medianagroup.net

Ovom prilikom biće prikazan deo podataka iz TGI baze koji se odnosi na konzumiranje mleka na tržištima Slovenije, Hrvatske, Srbije, BiH i Makedonije.
Analizirajući ovu kategoriju, na prikazanih pet tržišta, vidimo da se mlekoprocentualno najviše konzumira u Sloveniji 95,6%, zatim u BiH 90,4% i u Hrvatskoj 87,9%, dok je najmanji procenat konzumenata ove kategorije u Srbiji 85,2% i Makedoniji 84%. Ukupno na ovih pet tržišta postoji približno 13 milona ljudi, starosti od 15 do 69 godina koji su konzumirali mleko u poslednjih 12 meseci.

Uvek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda videti i relativno učešće velikih konzumenata odnosno svih onih koji mleko svakodnevno konzumiraju. Najveći procenat velikih konzumenata mleka je u Sloveniji 66,2%, dok je najmanji procenat svakodnevnih konzumenata mleka u BiH (56,2%). Ukupno na ovih pet tržišta postoji prilbližno 7,1 milion svakodnevnih konzumenata mleka.

Kada govorimo o markama mleka koje su se najviše konzumirale u predhodnih 12 meseci, može se primetiti da je na tržištu BiH najpopularnija marka mleka Meggle, na tržištu Hrvatske Dukat, dok je na tržištu Slovenije to Alpsko mleko. Na tržištima Srbije i Makedonije dominiraju dva brenda kompanije Imlek, Moja kravica u Srbiji i Bimilk u Severnoj Makedoniji.

Ako posmatramo svih pet tržišta zajedno, možemo da kažemo da je marka Dukat, sa približno tri miliona korisnika, najpopularnija marka mleka.

O kompaniji
Imajući u vidu naše dugogodišnje iskustvo u oblasti marketinga, medija i istraživanja javnog mnjenja u prilici smo da danas nudimo kompletnu uslugu istraživanja, počev od identifikacije problema pa sve do detalnjih analiza, interpretacije podataka i savetovanja. Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija, osnovana je u Sloveniji 1992, a na tržištu Srbije posluje od 2007. godine.

O istraživanju
Target Group Index je jedan od retkih multifunkcionalnih alata koji je namenjen savremenim kompanijama u zadovoljavanju osnovnih potreba za analizama potrošača, tržišta i konkurencije. Korisnik Target Group Index baze može brzo i lako da analizira kako svoje postojeće i potencijalne potrošače, kao i potrošače konkurencije, i da veoma precizno definiše strategije i smernice marketinškog oglašavanja.

-