IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
12.01.2021.

InFokus snek barovi - Kupovne navike potrošača u Srbiji

Smart Plus Research: Ukus najbitniji za izbor snek barova

Od građana koji kupuju snek barove, najveći deo njih (75%) kupuje čokoladne snek barove, veliki deo njih takođe kupuje musli barove (63,1%), dok se proteinski barovi nešto ređe konzumiraju (23,1%), ali su i oni zastupljeni kod jednog dela kupaca. Bitno je dodati da muškarci nešto češće kupuju čokoladne snek barove nego žene, dok je u slučaju musli barova obrnuto, tj. češće ih kupuju žene

Izvor: Smart Plus Research

Kakve su navike građana Srbije kad je reč o snek barovima? Viđamo ih na svakom koraku, ali u kojoj meri se oni zapravo konzumiraju i kupuju? Koje vrste i marke su građanima najprivlačnije i iz kojih razloga? Ovo su neka od pitanja na koja su odgovarali građani Srbije, a koje im je postavila agencija Smart
Plus Research iz Beograda, tokom oktobra 2020. Razgovarali smo sa 606 ispitanika, a uzorak je reprezenativan prema polu, godinama i regionu u kome žive.
Konzumiranje i kupovina snek barova

Rezultati istraživanja pokazuju da veći deo naših građana konzumira snek barove, odnosno petina ih uopšte ne konzumira. Od onih koji ih konzumiraju, 44% to čini na nedeljnom nivou ili češće, a 35% bar jednom mesečno. Među građanima koji uopšte ne konzumiraju snek barove značajno više je muškaraca (28%) nego žena (13%). Suprotno je sa redovnom upotrebom, značajno je više žena.

Kada je kupovina u pitanju, ona prati konzumaciju – najčešće se kupuje na nedeljnom nivou ili češće (40%), bar jednom mesečno (37%). Takođe, više je žena među redovnim kupcima, odnosno više muškaraca među povremenim i retkim kupcima.

Snek barovi i korona virus

Epidemiološka situacija utiče na život i različita ponašanja naših građana, ali se velika većina građana (84%) izjašnjava da kupuje snek barove na isti način kao i pre epidemije, dok je samo 16% građana promenilo učestalost kupovine ovih proizvoda.
Među onima koji su rekli da im se kupovina promenila, nešto više od polovine (56,6%) kaže da ih kupuje ređe (mada uglavnom je to nešto ređe, ne mnogo ređe). Interesatno je i da deo njih (43,3%) kupuje ove proizvode češće nego inače. Moguće je da deo građana češće kupuju snek barove kao zamenu za neke veće i skuplje poslatice.

Usputna kupovina u kojoj jedan snek bar nije dovoljan

Interesantno je da 82,8% građana kupuje snek barove neplanirano, kada ih vidi u prodavnici, dok samo 17,2% planira kupovinu ovih proizvoda. Najveći deo građana (70,4%) kada kupuje snek barove, kupuje ih više komada u jednoj kupovini, dok manji deo njih (29,6%) obično kupi samo jedan snek bar. Kada građani kupuju više komada, nešto ređe kupuju istu marku i isti ukus (14%), već češće žele raznovrsnost u ukusima (bilo da sami vole, ili da kupuju za bliske osobe koje preferiraju različite ukuse). Pri tome, nešto veći deo građana (34,7%) i kad kupuje različite ukuse, kupuje isti brend, dok nešto manji deo meša i ukuse, ali i različite brendove (21,7%). Među onima koji mešaju brendove, nešto su češće žene (25,3%) nego muškarci (17,4%), što navodi na zaključak da su sklonije eksperimetnisanju i probanju novih ukusa.

Snek barovi kao ukusne poslastice, ali i ritual

Od građana koji kupuju snek barove, najveći deo njih (75%) kupuje čokoladne snek barove, veliki deo njih takođe kupuje musli barove (63,1%), dok se proteinski barovi nešto ređe konzumiraju (23,1%), ali su i oni zastupljeni kod jednog dela kupaca. Bitno je dodati da muškarci nešto češće (81,7%) kupuju čokoladne snek barove nego žene (70%), dok je u slučaju musli barova obrnuto, tj. češće ih kupuju žene (70%) nego muškarci (54,9%).

Omiljeni snek barovi našim građanima su čokoladica Snikers, Štarkove bananice, što su dva brenda koja se ujedno i najčešće kupuju, ali su građanima takođe među omiljenim i čokoladica Bounty i Kinder bueno, mada njih nešto ređe kupuju. Kada biraju koji brend će kupiti, očekivano se vode, pre svega, time da je proizvod ukusan (92,1%), time da su uvereni u kvalitet proizvoda (47,3%), a nije zanemarljiva ni dostupnost proizvoda (31,6%). Uz to, nekima je bitno i to da je reč o poznatoj marki sa tradicijom (29,8%), kao i to da ih podseća na detinjstvo (26,7%).

U skladu sa tim da se najčešće kupuju čokoladni barovi je i to da snek barovi i marke koje biraju, našim građanima najčešće služe tome da se zaslade (75,9%) i kada im padne šećer (44,9%). Pored toga što su za njih poslastica, što građani naravno vole, snek barovi za određeni deo naših građana predstavljaju i neku vrstu rituala, pa ih koriste onda kada žele da se opuste (28,7%), oraspolože (33,1%) ili nagrade sebe (30,6%), To nam sve naravno govori, da naši građani za snek barove vezuju pozitivne emocije.

Dakle, mada se kupovina ovih proizvoda ne planira, pošto snek barovi nisu neophodnost, ipak predstavljaju slatki dodatak u našoj potrošačkoj korpi kojim volimo da obradujemo sebe i druge. To je verovatno i razlog zbog kog većina i nije promenila svoje kupovne navike ovih proizvoda usled pandemije.

-