IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
11.01.2021.

FOCUS: ANALIZA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

Zamrznuta hrana: Ledene promocije za zamrznutu hranu

Segment Zamrznuta hrana je, u prva tri kvartala 2020. godine, imao skoro 5.000 objava. Od toga najviše objava bilo je sa kategorijama povrća koje, takođe, imaju najveći vrednosni udeo od 21,2%. Za nijansu manji, mada, takođe, veoma visoki udeo ima zamrznuto testo sa 20,5%, a na trećem mestu su riba i morski plodovi

Autor: Melani Cipot

Focus je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već više od 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusuu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju i shodno tome se odazivamo sa nadogradnjom naših sistemskih alatki, kako bi zadovoljili i najzahtevnije korisnike. Što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta.

Focus analizira broj objava u lifletima trgovačkih lanaca i maloprodajnih trgovina i svojom posebno razvijenom metodom izračunava vrednost – GAV (gross advertising value) promocija, odnosno njihovu bruto oglašivačku vrednost. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u letcima sa visokim bruto dometom. Rezultat je naravno taj, da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju ostavljaju veći efekat na njega.

U ovom InStore izdanju, za rubriku InFokus: Zamrznuta hrana, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti po kategorijama i top proizvođačima za period januar 2020 – septembar 2020. u poređenju sa istim periodom 2019. godine.

Prvi dijagram nam prikazuje udeo kategorija. Segment Zamrznuta hrana je, u prva tri kvartala 2020. godine, imao skoro 5.000 objava. Od toga najviše objava bilo je sa kategorijama povrća koje, takođe, maju najveći vrednosni udeo od 21,2%. Za nijansu manji, mada, takođe, veoma visoki udeo ima zamrznuto testo sa 20,5%, a na trećem mestu su riba i morski plodovi

Drugi dijagram: Veoma različito je oglašavanje kategorija zamrznute hrane kod odabranih trgovaca. Kod pregleda stanja oglašavanja vidimo da kategorija zamrznuta povrće ima udeo od 10% u Lidlu, pa sve do 38% vrednosnog udela u Tempu. Aroma marketi su najviše oglašivačke vrednosti posvetili kategoriji Zamrznuto testo, čak 48%. Sa druge strane, Aman je posvetio najviše vrednosti kategoriji Zamrznuta riba i morski plodovi.

Treći dijagram nam prikazuje analizu top proizvođača, u kategoriji Zamrznuto povrće. Domaći proizvođač Frikom, i privatne robne marke, drže zajedno vrednosni udeo od 86% u ovoj godini. Takođe, domaći proizvođač Friglo postaje sve jači, i u ovoj godini beleži rast, te ima vrednosni udeo od 9% u prva tri kvartala.

Četvrti dijagram: Sve više poverenja potrošača dobija privatna robna marka u Srbiji. To se vidi i u oglašavanju, sve veći broj maloprodajnih trgovina posvećuje sve više prostora promociji svog asortimana privatnih robnih marki. U kategoriji Zamrznuto testo, privatne robne marke beleže rast, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, tako da je njihov vrednosni udeo daleko ispred najjačeg proizvođača, kompanije Frikom.

-