IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
08.07.2019.

Alexey Tikhonov, direktor lanca snabdevanja za tržište jugoistočne Evrope i član upravljačkog tima kompanije Nestlé

Automatizacija - ključna za distribuciju

Maj, 2019.

Pripremila: Redakcija InStore magazina

Alexey je specijalizovao logistiku na Visokoj ekonomskoj školi u Moskvi. Nestleu u Rusiji pridružio se pre 20 godina i od tada je radio na različitim pozicijama na polju upravljanja dobavljačkim lancem u Rusiji, Švajcarskoj i na području Evroazije. Trenutno u Beogradu obavlja funkciju rukovodioca Nestle Adriatic Supply Chain-a, sa proširenim odgovornostima za Rumuniju i Bugarsku nakon stvaranja jugoistočnog tržišta 2018. godine.

Na konferenciji Supply Chain Summit, koja je održana 29. maja, u hotelu Hyatt u Beogradu, govorio je o tome kako digitalizacija i automatizacija menjaju lanac snabdevanja.

Koji su najnoviji trendovi distribucije proizvoda u okviru FMCG industrije?

Živimo u četvrtoj industrijskoj revoluciji i nema sumnje da FMGC industrija doživljava velike promene. Najbolji način da odgovorimo na ove izazove je da damo prednost tehnologiji u svakom vidu poslovanja – da integrišemo stvaranje novih proizvoda, samu proizvodnju, marketing, distribuciju i prodaju u jedinstven poslovni model. Oni koji žele da budu konkurentni, moraju biti brzi i fleksibilni, kako bi se stalno prilagođavali promenama potreba kupaca.

Kad su u pitanju trendovi distribucije, ključna je automatizacija - posebno kod skladištenja robe i njenog transporta. Automatizovani magacini, roboti, koboti i kamioni bez vozača nisu više naučna fantastika i sve više se koriste u praksi. Osim toga, važno je i napredno korišćenje informacija i metoda statističkog prognoziranja, uz pomoć analitičkih alatki poput SAS tehnologije, koja pomaže u preciznijem planiranju za kraće vreme. Moramo da pomenemo i razvijanje elektronske trgovine, koja sa jedne strane pruža proizvođačima mogućnost da komuniciraju direktno sa potrošačima, kako bi bolje razumeli njihove potrebe i u skladu sa njima razvijali svoju ponudu. Sa druge strane, ona zahteva implementaciju novih modela i načina organizovanja distribucije, kako bi se prilagodili okolini koja se stalno menja.

Koliko je važno uvođenje novih tehnologija?

Po mom mišljenju, odgovor je veoma jasan - kako bismo ostali relevantni od strane naših potrošača, moramo konstantno da tražimo prilike za dalji napredak na tržištu. Implementacija novih tehnologija je u današnje vreme dostupna većini kompanija, i ona dodaje vrednost posebno u oblastima smanjenja troškova, skraćivanja vremena potrebnog za izvršenje nekog zadatka, smanjenja zaliha i povećavanja obima poslovanja. Oni koji budu uspešniji u njenom korišćenju, imaće kompetitivnu prednost i veće šanse za uspeh u poslovanju.

Koju tehnologiju Nestlé koristi u logistici i distribuciji?

Nestlé lanac nabavke na trećem je mestu na Gartner’s European Supply Chain Top 15 listi za 2018. Između ostalog, ostvarili smo ovaj rezultat zato što stalno tražimo načine da iskoristimo mogućnosti koje pruža digitalni lanac snabdevanja - Nestlé u Evropi već ima nekoliko u potpunosti robotizovanih distributivnih centara. Kroz naš Nestlé Business Excellence program, možemo da ispitujemo i standardizujemo procese poslovanja na različitim tržištima, kao i da konsolidujemo administrativne aktivnosti u mestu koje zovemo Centers of Scales - što nam otvara prostor za značajna poboljšanja u efikasnosti procesa i smanjenju troškova.

Tehnologija nam pomaže i da unapredimo saradnju sa potrošačima, koristeći Customer Facing Supply Chain program. On uključuje saradnju na različitim nivoima - ali jedna od najnaprednijih praksi je svakako Collaborative Replenishment Planning (dopuna proizvoda u skladu sa potrebama kupaca), koja nam omogućuje zajednički pogled na planove dopune portfolija, kao i prostor da ostvarimo odnos poverenja u okviru Vendor Managed Inventory procesa. Tako preuzimamo punu odgovornost za dostupnost naših proizvoda. Takođe, ovo nam omogućuje bolju organizaciju skladištene robe, bolju vidljivost, ali i veću dostupnost robe i njenu svežinu za naše potrošače, uz istovremeno smanjenje količine robe u skladištima.

Automatizovani magacini, roboti, koboti i kamioni bez vozača nisu više naučna fantastika i sve više se koriste u praksi

Vendor managed inventoryje inovacija u svetu inventara i skladištenja robe. Koje druge novine je Nestlé implementirao u poslednje vreme?

Vendor managed inventory je pristup koji je poznat već neko vreme. Uvek je pitanje kako da budemo sigurni da on dobro funkcioniše i da isporučuje ono što se od njega očekuje. Glavni faktori uspeha u ovom smislu su dobra saradnja, poverenje i transparentnost među partnerima, uz jednostavnu i fleksibilnu tehnologiju i merenje učinka.

Kad su u pitanju druge inovacije, na globalnom nivou imamo novi pristup za optimizaciju E2E procesa. Više ne posmatramo funkcionalne performanse kao ključne, već se fokusiramo na optimizaciju End to End (E2E) krosfunkcionalnih procesa. Primera radi, Order to Cash (O2C) proces, koji uključuje sve aktivnosti povezane sa uzimanjem, procesiranjem i dostavljanjem porudžbina u oblastima prodaje, računovodstva/finansija, logistike i korisničkog servisa, posmatra se kao jedan od E2E procesa. Jednom kad počnete da posmatrate stvari na ovaj način i transparentno merite svoje učinke, bićete u mogućnosti da prepoznate svaku priliku za optimizaciju i napredak. Sličan pristup smo uspostavili sa Source to Pay (S2P), Plan to Execute (P2E) i End to End (E2E) procesima u poslovanju.

Na događaju Supply Chain Summit pričali ste o partnerstvu između kupaca i dobavljača. Kakva su vaša iskustva, kada pričamo o partnerstvu u koordinaciji lanca nabavke na tržištu jugoistočne Evrope, u kojem radite?

U Nestlé-u verujemo da ubrzanje operativne saradnje među partnerima (van komercijalne) dodaje na vrednosti samom poslovanju, pomažući On Shelf dostupnost (OSA) naših proizvoda i ostavljajući prostor za E2E optimizaciju. Postoje različiti nivoi zrelosti saradnje sa različitim kupcima: biti odličan u osnovnim procesima poslovanja; ostvariti stratešku saradnju sa potrošačima; zajedno raditi na ubrzanju i poboljšanju procesa. Na tržištu jugoistočne Evrope, razvili smo mnogobrojne pristupe tržišnim modelima i potrošačima, u skladu sa različitim kanalima. Fokusirani smo na uspostavljanje strateških veza sa onima koji su najvažniji, i istovremeno voljni da sarađuju. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, uvideli smo da na ovaj način poslovanje brže raste, i primećujemo manje neostvarenih saradnji sa korisnicima koji sa nama imaju snažnu operativnu saradnju.

Jedan od glavnih izazova u logistici u lancu snabdevanja je potražnja sezonske prirode. Na koji način možemo da izbalansiramo kapacitete tokom cele godine?

Kada pričamo o ovom izazovu, postoje dva elementa koja moraju da se uzmu u obzir: a) sistem pouzdanog predviđanja (planiranje potražnje) i proces koji dozvoljava da se uzmu u obzir sve sezonske devijacije i b) fleksibilna i efikasna proizvodnja i sistem nabavke koji omogućava smanjenje veličine serija, povećanje frekvencije proizvodnje i reagovanje na signal potražnje u najkraćem mogućem vremenu. Ovo nije jednostavno postići, i zahteva dosta truda za bilo koju operativnu organizaciju. To je neprestani put stalnog poboljšanja, koji može da se ubrza samo kroz postavljanje jasnih prioriteta i merenja relevantnih za poslovanje.

Kako povećati efikasnost u lancu snabdevanja?

Efikasnost lanca snabdevanja možemo da posmatramo na različite načine. Po mom mišljenju, najefikasniji lanac snabdevanja je Supply Chain 7R mix. On podrazumeva da se pravi proizvod osigura na pravom mestu, po pravoj ceni, za pravu mušteriju, u pravim uslovima, pravo vreme i u pravim količinama. Šta je to “pravo” - svaka organizacija treba da odluči za sebe - u zavisnosti od prirode poslovanja, poslovnih ciljeva i okruženja u kojem posluje.

-