Dušan Pilipović, direktor, Avokado: Edukacija i transparentan proces - ključ za razvoj SEO na domaćem tržištu

FMCG BRAND FORUM: PREDSTAVLJAMO GOVORNIKE

Intervju

31.05.2021.

S obzirom na to da je SEO oblast o kojoj se može govoriti čitav semestar, govornik na dvodnevnom FMCG Brand Forumu koji počinje sutra, Dušan Pilipović, direktor i partner u agenciji Avokado, fokusiraće se na potencijal i rezultate.

Očekujem da će konkretne informacije, podaci o rezultatima koji se retko prikazuju i put kako se do njih došlo, u obliku studije slučaja sa jasnim koracima, bez tehničkih detalja, ostaviti ideje za razmišljanje i dugo nakon prezentacije, dodaje on.

Iz vašeg dosadašnjeg iskustva, šta biste rekli koliko su naše kompanije svesne značaja SEO-a?
Iako SEO nije ni nova ni mlada oblast, često izgleda tako. To govori da je svest o mogućnostima i dometima optimizacije na jako niskom nivou u privredi. Nešto bolja je situacija kod preduzetnika i manjih kompanija. Razlog za to je česta neophodnost rangiranja na pretraživačima za poslovanje. S obzirom na to da SEO utiče na kompletno prisustvo brenda online, kod velikih brendova i korporacija, kamen spoticanja je neretko organizaciona struktura i komunikacija. Tu se nažalost gubi interesovanje i ne dolazi do stvaranja svesti u okviru kompanija.
Dešava se i da je za online pristustvo brenda angažovano više agencija ili sektora, što predstavlja još jedan potencijalni problem za uspešan SEO, koji zahteva strateški pristup bez čestih promena pravca.
Uz manju prisutnost potrošača online u ranijim godinama (u odnosu na tradicionalne kanale), sve su to razlozi zašto se SEO nije odomaćio. Dešava se čak i da se dobri organski rezultati stvarani godinama, unište preko noći, rebrendiranjem, promenom sajta, ili promenom ključne osobe u firmi.
Edukacija i transparentan proces je ključ za razvoj SEO na domaćem tržištu i podizanje svesti.

Poznato je da su za rezultate SEO-a potrebni meseci rada. Da li naše kompanije „imaju strpljenja“ i da li konstantno ulažu u SEO ili im je to ad hoc aktivnost?
Često ideja krene kao ad hoc aktivnost, ali se završi kao dugoročni razvoj. Jednostavno, kad je SEO u pitanju, i ad hoc aktivnosti traju barem tri meseca. Važno je imati u vidu da period za koji sagledavamo rezultate počinje od momenta implementacije, tj. kada datu promenu vidi Google, a ne od momenta započetih aktivnosti. Kada kompanije vide potencijal i “osete” rezultate, strpljenje prestaje da bude problem. Razlog za strpljenje je često i finansijski motiv sa strane troškova, gde se vidi jasna ušteda između SEO vidljivosti i oglašavanja u dugom roku.

Polazeći od SEO istraživanja u svrhu vidljivosti brenda, pronalazimo šta publiku zaista zanima, šta ih boli i šta žele, i serviramo im kvalitetan sadržaj, jasno segmentiran.

Iz vašeg iskustva - da li vaši klijenti ulažu u SEO više iz potrebe unapređenja e-trgovine ili vidljijvosti brenda?
Definitivno se više ulaže u “direktnu prodaju”, bilo da je to klasična e trgovina, ili neki drugi vid online prodaje, generisanja lidova i slično.
Svaka SEO aktivnost podiže i vidljivost brenda, pitanje je šta je cilj, SEO je svakako odgovor, osim kada tržište online ne postoji, tada i najbolji SEO nema smisla.
Kompanije su počele da kreiraju velike količine sadržaja, često bez dugoročnog pogleda kako taj sadržaj iskoristiti i svesti o SEO potencijalu. Optimizacija značajno pomaže u tom procesu, s obzirom na to da je sadržaj jedan od ključnih faktora, benefit koji proističe je višestruk. Polazeći od SEO istraživanja u svrhu vidljivosti brenda, pronalazimo šta publiku zaista zanima, šta ih boli i šta žele, i serviramo im kvalitetan sadržaj, jasno segmentiran.

Svedoci smo porasta online kupovina prethodne godine, a činjenica je i da su ljudi više vremena provodili i informisali se na internetu. Da li su kompanije iz tog razloga više ulagale u SEO?
Nakon što je prošao šok nakon prvog talasa, vidimo da su kompanije koje se nisu aktivno bavile optimizacijom, počele su da razmišljaju o tome. Mišljenja sam da će se plod toga videti, pre svega, ove i naredne godine. U toku pandemije benefite od SEO su mogle postići samo zaista agilne kompanije, obzirom na vreme potrebno za rezultate. Kompanije koje su prethodno uvidele značaj ovog kanala, često su proširile aktivnosti i prateća ulaganja.

Možete li da nam date primer strane i domaće kompanije/brenda koji dobro radi SEO?
Kada je FMCG industrija u pitanju, osim Imleka čiji će primer biti srž prezentacije, nisam upoznat sa zaista dobrim primerima, što naravno ne znači da ih nema.
Coca-Cola bi kroz partnerstva i sadržaj van svog sajta bila odličan primer, ukoliko je SEO bio u perspektivi prilikom tih inicijativa. Kada su trgovine u pitanju, Tehnomanija je izuzetno dobar primer, gde imamo i pozitivan primer da ih njihova veličina nije omela u tome.