IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
02.03.2020.

André Rinnensland, generalni direktor, Metro Cash & Carry Srbija

Ostajemo posvećeni srpskom tržištu

André Rinnensland, generalni direktor, Metro Cash & Carry Srbija

Razgovarala: Ana Filipović

Srećan sam što sam odabrao profesionalni put koji me je odveo u mnoge fantastične zemlje. Tokom dvadeset godina u ovoj industriji, gotovo deset od njih u Metrou, imao sam priliku da živim i radim u Nemačkoj, Češkoj, Turskoj, Italiji i Portugaliji, a takođe i da upoznam način rada u azijskoj kulturi. Veoma sam srećan što sam sada u Srbiji, što imam priliku da upoznam i iskusim njenu kulturu i sve ono što je čini autentičnom. Počastvovan sam i zahvalan na poverenju da vodim Metro u ovoj zemlji, kaže nam na početku razgovora André Rinnensland, generalni direktor, Metro Cash & Carry Srbija.

Ove godine, Metro obeležava 15 godina poslovanja u Srbiji. Kako biste ocenili njegovu trenutnu poziciju u poređenju sa ostalim zemljama u kojima Metro AG posluje? Da li se način poslovanja u Srbiji razlikuje od ostalih tržišta na kojima je kompanija prisutna?

U mnogo pogleda Metro na svim tržištima na kojima je prisutan posluje na isti način i sa istom misijom – bilo da to tržište ima milione ili hiljade kupaca. Principi kojima se vodimo na najvećim tržištima, isti su oni koje primenjujemo u poslovanju i u Srbiji. To znači da neprestano pratimo promene na tržištu i u ekonomiji, kao i potrebe naših ključnih grupa kupaca - HoReCa sektora i samostalnih trgovaca. Ono što primećujemo na sprskom tržištu u poslednjih 15 godina jeste dinamičan razvoj ugostiteljskog sektora, sa potencijalom za dalji rast. S druge strane, činjenica je da je poslovanje malih, samostalnih, trgovaca sve izazovnije usled konkurencije velikih maloprodajnih lanaca. To je trend koji je prisutan i na drugim tržištima. Na primer, broj samostalnih trgovaca u Francuskoj se rapidno smanjuje, dok u nekim delovima Nemačke oni gotovo da više i ne postoje. Sa svim ovim u vidu, fokus našeg poslovanja uvek je bio i biće u doglednoj budućnosti – na veleprodajnom konceptu, usmerenom na profesionalne kupce.

Kakve rezultate je kompanija ostvarila u protekloj godini i da li ste njima zadovoljni?

U prošloj godini, na globalnom nivou, Metro je zabeležio najsnažniji rast veleprodajnog poslovanja u poslednjih 10 godina. I rezultati u Srbiji su pratili stabilne trendove. Imamo sve razloge da budemo zadovoljni i da očekujemo dobre rezultate i u budućnosti.

Gde vidite prostor za unapređenje poslovanja? Kakvi su, generalno, planovi za dalji razvoj kompanije Metro u Srbiji, da li imate u planu otvaranje novih objekata?

Ostajemo posvećeni srpskom tržištu, jer vidimo mnogo mogućnosti za dalji razvoj i rast, posebno imajući u vidu naš ponovo uspostavljen fokus na veleprodaju, uslugu dostave robe i mogućnosti za privlačenje novih kupaca. Takođe, nastavićemo da se fokusiramo na proizvode i usluge koji ispunjavaju potrebe naših ciljnih grupa kupaca, da im nudimo asortiman najboljeg mogućeg kvaliteta i tako im pomažemo da uspešno razvijaju svoje poslovanje. Trenutni broj Metro Cash & Carry distributivnih centara u Srbiji nam omogućava da budemo stabilni i održivi u svom poslovanju. Proširivanje mreže nije u planu, ali dalje unapređivanje izgleda radnji i korisničkog iskustva, kao i korišćenje potencijala rasta usluga, svakako predstavljaju integralni deo naših planova.

U svom radu, prvenstveno ste orijentisani ka profesionalnim kupcima. U čemu se sve ogledaju specifičnosti takvog poslovanja?

Metro je kompanija sa dobrim instinktom za ono što našim kupcima – HoReCa sektoru i trgovcima – stvarno treba. Kao veletrgovac, imamo privilegiju sveobuhvatne interakcije sa našim kupcima. Za razliku od maloprodaje, ne opslužujemo veliki broj anonimnih kupaca, što znači da imamo jedinstvenu mogućnost da se mnogo intenzivnije fokusiramo na pojedinačne kupce, da gradimo poverenje i neprekidno saznajemo o njihovim potrebama. Činjenica da imamo duboko razumevanje potreba naših kupaca omogućava nam da im pružimo vrhunsko korisničko iskustvo i pomognemo im da postignu i održe stabilno i profitabilno poslovanje. To uključuje visokokvalitetni, prilagođeni asortiman proizvoda, efikasne kanale prodaje i modele isporuke, ali i usluge poput specijalizovanih obuka i edukacija, koje mala preduzeća čine efikasnijima.

Jedan od načina na koji pomažete malim i srednjim trgovcima je i program „Moja radnja“. Koliko je samostalnih trgovačkih objekata obuhvaćeno ovim programom i da li još uvek postoji interesovanje trgovaca da mu se priključe?

Sveobuhvatna podrška samostalnom preduzetništvu, posebno manjim trgovcima, uvek je bila jedan od glavnih prioriteta Metroa u Srbiji. Tako je pre nekoliko godina nastala ideja za program „Moja radnja“, koji danas ima snažnu mrežu sa više od 500 prodavnica u Srbiji. Uprkos promenljivim tržišnim trendovima, još uvek postoje mali trgovci, često su to porodična preduzeća koja nam se obraćaju za savet i stratešku podršku, zbog čega nameravamo da nastavimo da razvijamo ovaj program. Na neki način, jačamo ih kako bismo svi zajedno osnažili njihovu tržišnu poziciju, i održali raznovrsnost tržišta.

Metro je kompanija sa dobrim instinktom za ono što našim kupcima – HoReCa sektoru i trgovcima – stvarno treba

Kako, inače, ocenjujete maloprodajno tržište u Srbiji? Da li ima prostora za ulazak novih međunarodnih trgovačkih lanaca? Kako bi to uticalo na samo tržište, na ostale trgovce, na potrošače?

Iako Metro ima jedinstvenu poziciju zbog veleprodajnog formata, sa fokusom na vrlo specifične ciljne grupe, što nije uporedivo sa maloprodajnim lancima, pažljivo pratimo kretanja u ovom segmentu, jer je to veoma važno za samostalne trgovce koji predstavljaju jednu od naših ključnih grupa kupaca.
Tržište maloprodaje u Srbiji nije u potpunosti zasićeno. Nedavno istraživanje NALED-a (2018) pokazalo je da deset najvećih trgovačkih lanaca pokriva 55% domaćeg tržišta, dok su svi ostali pojedinačno imali manje od 1% tržišnog udela. Ti brojevi se nisu znatno promenili u 2019. godini. Ulazak novih međunarodnih maloprodajnih lanaca na srpsko tržište bi, naravno, doneo višestruku korist i za ekonomiju i za građane, jer bi doneo više radnih mesta, više prihoda kroz poreza i još zdraviju konkurenciju. Za krajnje kupce, veća konkurencija u maloprodaji je uvek dobra vest, jer povećava kvalitet ponude, poboljšava nivo usluge i snižava cene. Ona je takođe korisna i za lokalne proizvođače i dobavljače koji dobijaju dodatne kanale prodaje.

Kao i u celom svetu, Metro i u Srbiji organizuje Dan sopstvenog poslovanja, koji je još jedan od vidova podrške samostalnim preduzetnicima, pre svega ugostiteljima. Kakve rezultate je ova inicijativa do sada zabeležila u Srbiji i kakvi su planovi za njen dalji razvoj?

Dan sopstvenog poslovanja je, u osnovi, besplatna platforma za male, samostalne, preduzetnike koji mogu da osmisle i oglase posebne ponude za svoje kupce. Metro obezbeđuje platformu i svake godine beležimo značajan porast broja ljudi koji je koriste. Za Dan sopstvenog poslovanja 2019. godine imali smo nekoliko hiljada preduzetnika iz HoReCa i sektora trgovaca, koji su koristili platformu kako bi svojim kupcima pružili posebne ponude, ali i kako bi privukli nove kupce. To nas čini optimistima i u pogledu ovogodišnjeg Dana sopstvenog poslovanja, koji ponovo obeležavamo u oktobru.

Kao kompanija ste veoma posvećeni društveno odgovornim aktivnostima. Zbog čega su one važne za vas?

Svet se suočava sa ekonomskim, ekološkim i socijalnim izazovima bez presedana, a kao deo društva i zajednica u kojima poslujemo, znamo da je naša dužnost da doprinesemo boljoj budućnosti. Održivost je duboko ukorenjena u sve aspekte poslovanja Metroa i snažno utemeljena u našoj korporativnoj strategiji i poslovnoj kulturi. Posvećeni smo obezbeđivanju etičkih i fer uslova rada, autentičnom liderstvu i razvoju naših zaposlenih. Fokusirani smo na blisku saradnju sa dobavljačima i primenu najviših standarda kvaliteta, sa primarnim ciljem povećanja transparentnosti i održivosti u celom lancu snabdevanja – svi Metro dobavljači moraju da ispunjavaju visoke zahteve kvaliteta i poštuju ekološke i socijalne standarde. Kao ekološki osvešćena kompanija, znatno smo smanjili CO₂ otisak, sav ambalažni otpad se reciklira tokom cele godine, a sav materijal koji nema mogućnosti ponovne upotrebe skladišti se na odgovoran i bezbedan način. Podjednako važno, na svim tržištima na kojima poslujemo, uključujući i Srbiju, aktivno učestvujemo u dijalogu i aktivnostima koje se odnose na širok spektar važnih ekonomskih i socijalnih pitanja, kao što su suzbijanje sive ekonomije, podrška razvoju preduzetništva i zapošljavanje mladih, prehrambeni otpad, pomoć društvenim grupama koje su na bilo koji način ugrožene. U svemu ovome, naši zaposleni su zaista naša najveća snaga i najbolji ambasadori.

Poznati ste i kao kompanija koja stalno ulaže u nove tehnologije i inovacije. Sa tog stanovišta, kako će Metro objekti izgledati u narednih 15 godina i kako će izgledati kupovina u njima? Generalno gledano, kako vidite budućnost trgovine?

Ubrzani tempo tehnoloških promena oblikuje sve segmente života i rada. Imajući u vidu brzinu inovacija, mnogo toga može da se dogodi, i dogodiće se, tokom 15 godina. Metro svoj uspeh zasniva na dugoročnoj lojalnosti naših kupaca, koja potiče od naše sposobnosti da predvidimo njihove potrebe i ponudimo im rešenja koja njihovo poslovanje čine prilagodljivijim, konkurentnijim i održivim. Zbog toga su digitalna rešenja jedan od tri ključna stuba na koja se fokusiramo. Konstantno razvijamo nova rešenja koja našim profesionalnim kupcima pomažu u svakodnevnom poslovanju. To uključuje moderan izgled objekata, izlaganje i pakovanje proizvoda, brzinu kupovine u prodavnicama i online, dostavu… Izuzetno važan aspekt našeg budućeg razvoja oslanjaće se na nastavak produbljivanja kreativnih i dinamičnih partnerstava sa našim dobavljačima, jer smo u ovom poslu svi zajedno, i napredak zavisi od istinske saradnje u radu nas kao veletrgovca, naših partnera i dobavljača, i kupaca.

-