IN STORE  in your country  
SRBIJA
Na licu mesta
08.07.2019.

10 godina poslovanja Portala Kvalitet

Počeo sa radom novi sajt Portala Kvalitet, čime je promenjen i dosadašnji model poslovanja...

Strukovno udruženje Portal Kvalitet – predstavljeno u vidu internet sajta koji objedinjuje kompletnu struku iz sveta menadžment sistema, odnosno sveta standarda/kvaliteta ove godine slavi desetu godinu uspešnog poslovanja.

S tim u vezi, obavestili su javnost da je počeo sa radom novi sajt Portala Kvalitet, čime je promenjen i dosadašnji model poslovanja.

Svet se dosta ubrzao i digitalizovao za ovih 10 godina: informacije postaju sve bitnije za donošenje kako svakodnevnih odluka tako i dugoročnih strategija, a vreme potrebno za pronalaženje, obradu i učenje iz istih sve cenjenije, ističe se u saopštenju.

Kako se dodaje, promena modela poslovanja Portala Kvalitet upravo podrazumeva promene u pristupu informacijama koje objavljuju. Veći akcenat su stavili na:
- kalendar događaja;
- predstavljanje ljudi koji se profesionalno bave menadžemt sistemima;
- promovisanje kompanija koje su uvele standarde i razvijaju se pravilno – brinući o svom internom uređenju;
- svetske trendove u sistemima upravljanja;
- na poslove tj otvorene pozicije za zapošljavanje;
- i na bazu ljudi koji žele da grade i nadograđuju svoju karijeru u svetu standarda.

Pristup najbitnijim informacijama i skupu nedeljnih informacija u vidu Informatora/Newsletter-a je namenjen članovima koji rastu i koji žele da idu "korak dalje", da svakodnevno uče, i da budu pravovremeno obavešteni o trendovima u menadžment sistemima.

Za više informacija o strukovnom udruženju Portal Kvalitet, posetite novi sajt www.kvalitet.org.rs ili ih kontaktirajte preko mejla info@kvalitet.org.rs.

-